Journal of Tourism Theory and Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2458-7583 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mahmut DEMİR |


Journal of Tourism Theory and Research (JTTR) çift-kör değerlendirme yöntemiyle orijinal araştırma makalelerini yayınlayan uluslararası hakemli online bir dergidir. JTTR turizm ile ilgili araştırmalar, yöntem ve bulguları içeren kuramsal çalışmaları, sektörel uygulama ve modellemeleri, turizmde yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesine yönelik akademik ve bilimsel içeriğe sahip makaleleri kabul etmektedir. JTTR 2021 yılından itibaren yalnızca İngilizce makaleleri yayınlayacaktır.

JTTR akademik çalışmalar açık erişim sağlamaktadır. Tüm orijinal makaleler ve derleme çalışmalar, yayın tarihinden itibaren serbestçe erişime açıktır. JTTR, makale kabulü ve yayını, makale okuması, indirilmesi ve yorumları için herhangi bir ücret talep etmemektedir.


Journal of Tourism Theory and Research

e-ISSN 2458-7583 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mahmut DEMİR |
Kapak Resmi


Journal of Tourism Theory and Research (JTTR) çift-kör değerlendirme yöntemiyle orijinal araştırma makalelerini yayınlayan uluslararası hakemli online bir dergidir. JTTR turizm ile ilgili araştırmalar, yöntem ve bulguları içeren kuramsal çalışmaları, sektörel uygulama ve modellemeleri, turizmde yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesine yönelik akademik ve bilimsel içeriğe sahip makaleleri kabul etmektedir. JTTR 2021 yılından itibaren yalnızca İngilizce makaleleri yayınlayacaktır.

JTTR akademik çalışmalar açık erişim sağlamaktadır. Tüm orijinal makaleler ve derleme çalışmalar, yayın tarihinden itibaren serbestçe erişime açıktır. JTTR, makale kabulü ve yayını, makale okuması, indirilmesi ve yorumları için herhangi bir ücret talep etmemektedir.