Journal of Tourism Theory and Research
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2458-7583 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mahmut DEMİR |


Journal of Tourism Theory and Research çift-kör değerlendirme yöntemiyle orijinal araştırma makalelerini yayınlayan uluslararası hakemli online bir dergidir. JTTR turizm ile ilgili araştırmalar, kuramsal çalışmalar, uygulamalar, yaklaşımlar, önemli konularda kritik yorumlar, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesini içeren akademik ve bilimsel içeriğe sahip İngilizce veya Türkçe hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir. 

JTTR akademik çalışmalar açık erişim sağlamaktadır. Tüm orijinal makaleler ve derleme çalışmalar, yayın tarihinden itibaren serbestçe erişime açıktır. JTTR, makale kabulü ve yayını için olduğu gibi makale indirilmesi ve yorumları için de herhangi bir ücret talep etmemektedir.

İndeks & Veritabanı

 • OAJI - Open Academic Journals Index
 • ESJI - Eurasian Scientific Journal Index
 • ISI - International Scientific Indexing 
 • DRJI - Directory of Research Journals Indexing
 • SIS - Scientific Indexing Services
 • JournalSeek
 • ASOS Index
 • Sobiad

Journal of Tourism Theory and Research

e-ISSN 2458-7583 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Mahmut DEMİR |
Kapak Resmi


Journal of Tourism Theory and Research çift-kör değerlendirme yöntemiyle orijinal araştırma makalelerini yayınlayan uluslararası hakemli online bir dergidir. JTTR turizm ile ilgili araştırmalar, kuramsal çalışmalar, uygulamalar, yaklaşımlar, önemli konularda kritik yorumlar, yeni teknolojilerin ve araçların geliştirilmesini içeren akademik ve bilimsel içeriğe sahip İngilizce veya Türkçe hazırlanmış makaleleri kabul etmektedir. 

JTTR akademik çalışmalar açık erişim sağlamaktadır. Tüm orijinal makaleler ve derleme çalışmalar, yayın tarihinden itibaren serbestçe erişime açıktır. JTTR, makale kabulü ve yayını için olduğu gibi makale indirilmesi ve yorumları için de herhangi bir ücret talep etmemektedir.

İndeks & Veritabanı

 • OAJI - Open Academic Journals Index
 • ESJI - Eurasian Scientific Journal Index
 • ISI - International Scientific Indexing 
 • DRJI - Directory of Research Journals Indexing
 • SIS - Scientific Indexing Services
 • JournalSeek
 • ASOS Index
 • Sobiad