Amaç

The Journal of Tourism Theory and Research turizm kuramlarını ve araştırmalarını geliştirmeye yönelik yayınlara odaklı bilimsel bir dergidir. Dergide, günümüz turizm eğitim ve sektör uygulayıcıları, işletme yöneticileri ve insan kaynakları profesyonellerinin turizm ile ilgili konularda araştırma ve inceleme makaleleri, turizm alanındaki raporlar, tartışmalar ve kitap incelemeleri yayınlanmaktadır.

Kapsam

The Journal of Tourism Theory and Research turizm ile ilgili olmak koşulu ile temel olarak aşağıdaki konuları içermektedir.
Alternatif turizm
Destinasyon Yönetimi
E-Turizm
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
Rekreasyon Yönetimi
Seyahat ve Ulaşım
Turizm Ahlakı
Turizm Coğrafyası
Turizm Ekonomisi
Turizm Hukuku
Turizm İşletmeciliği
Turizm Pazarlaması
Turizm Planlaması
Turizm Rehberliği
Turizm Sosyolojisi
Turizm Tarihi
Turizm ve Çevre
Turizm Yönetimi
Turizmde İKY
Turizmde Örgütsel Davranış
Turizmde Sosyal Medya
Turizmde Tüketici Davranışı
Uluslararası Turizm