Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 327 - 339 2019-03-15

The effect of influencer marketing on consumer purchasing decision in food and beverage industry
Yiyecek içecek işletmelerinde tüketici satın alma kararında hatırlı pazarlamanın etkisi

Asım Saldamlı [1] , Filiz Özen [2]


With the frequent use of social media, communication between consumers has improved. Consumers are now evaluating the comments of another users who use the products that they have purchased and also some users can affect their followers’ interests and purchasing decisions. These users with high influential effect have created a new marketing concept called opinion leaders (phenomenon/influencer). Therefore, the concept of influencer marketing is taking place in the literature by the companies detecting opinion leaders in that field of marketing. The purpose of this study is to determine the effect of the influencer marketing in the food and beverage sector on the purchase decision of the consumers with the help of a field research. Accordingly, the main research subject is determined as "Influencers’ effect on their followers regarding the preference of company and decision of buying". The findings are provided and evaluated by the questionnaires applied in social circles. According to these findings, various observations about the researchers and the people who work for marketing area are attained. Based on the data obtained from this study, it is thought that a contribution can be made to the development of the food and beverage sector    

İnternet kullanımının artmasıyla sosyal medyada tüketiciler arası iletişim gelişmiştir. Artık tüketiciler satın alacakları ürünü kullanan diğer kullanıcıların yorumlarını değerlendirebilmekte, bazı kullancılar da takipçilerinin ilgisini ve satın alma kararlarını etkilemeyebilmektedir. Etki gücü yüksek bu kullanıcılar “kanaat önderi” (fenomen/influencer) tanımıyla yeni bir pazarlama tabirini yaratmıştır. Pazarlama alanında kanaat önderlerinin işletmeler tarafından tespit edilmesi de Hatırlı Pazarlama kavramını literatüre sokmuştur. Bu çalışmada amaç; yiyecek içecek sektöründe Hatırlı Pazarlama’nın tüketicilerin kararına etkisini bir alan araştırması yardımıyla incelemektir. Bu doğrultuda araştırma konusu “Kanaat önderlerinin takipçilerinin, işletme tercihi ve satın alma kararına etkisi” olarak belirlenmiştir. Veriler sosyal mecralardan anket tekniği ile sağlanmış ve değerlendirilmiştir. Bulgular doğrultusunda, araştırmacılara ve uygulayıcılara yönelik çeşitli tespitler elde edilmiştir. Çalışmada ulaşılan verilere istinaden, yiyecek içecek sektörünün geliştirilmesine katkı sağlanabileceği düşünülmektedir    

 • A.A. (2017), Sosyal Medyada Reklam Yatırımı Büyüyor, https://www.haberturk.com/tv/ekonomi/haber/1618857-sosyal-medyada-gelisen-influencer-marketing-ekonomisi-1-milyar-dolara-cikti/2, Erişim Tarihi:18.07.2018
 • BARNES, Nora Ganim (2010), How Do The Most Successful Companies Use Social Media?, Marketing Research, Spring, ss: 8-10
 • DİJİLOPEDİ, (2018), 2018 Türkiye İnternet Kullanım Ve Sosyal Medya İstatistikleri, http://dijilopedi.com/2018-turkiye-internet-kullanim-ve-sosyal-medya-istatistikleri, Erişim Tarihi: 22.02.2018
 • İYİLER, Zeynep (2009), Elektronik Ticaret Ve Pazarlama İhracatta İnternet Zamanı: 1, DTP, Ankara.
 • KÖLETAVİTOĞLU, Rick (2017), Influencer’lar Ve Markaları Bir Araya Getiren Pazar Yeri, http://www.fortuneturkey.com/influencerlar-ve-markalari-bir-araya-getiren-pazar-yeri-43379 , Erişim Tarih: 18.07.2018
 • ODABAŞI, Yavuz (2007), Pazarlama İletişiminde Yeni Yönelimler Yeni Uygulamalar, Pazarlama ve İletişim Kültürü Dergisi, Yıl: 6, Sayı: 21, s. 20- 27.
 • ÖZÖĞRETMEN, T. D. (2017). Influencer Marketing: Bir Kazan-Kazan Hikâyesi. MediaCat: https://mediacat.com/influencer-marketing-bir-kazan-kazan-hikayesi, Erişim Tarihi: 20.07.2018
 • TEKGÜL, Ömer (2017), Yeni Pazarlama Yaklaşımı; Influencer Marketing (Fenomen Pazarlaması), http://www.effect.com.tr/yeni-pazarlama-yaklasimi-influencer-marketing-fenomen-pazarlamasi, Erişim Tarihi: 18.07.2018
 • TOBIN, J. (2018). Influencer Marketing Is Under Attack: Six Reasons It Still Works. Forbes: https://www.forbes.com/sites/forbesagencycouncil/2018/06/01/influencer-marketing-is-under-attack-six-reasons-it-still-works/#30476b946058, Erişim Tarihi: 27.07.2018
 • Kitap:
 • ACAR, Ö. ve M. (1992), Sosyal Bilimler Sözlüğü, İstanbul: Ağaç Yayıncılık.
 • BROWN, D., & Hayes, N. (2008), Influencer Marketing. Burlington MA: Butterworth-Heinemann.
 • Tez:
 • GÜLSOY, T. (2009), Etkileşimli Medya ve Pazarlama Terimler Sözlüğü. İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.
 • GÜLSOY, T. (2009), Etkileşimli Medya ve Pazarlama Terimler Sözlüğü. İstanbul: Doğan Egmont Yayıncılık.
 • KAYA, İ. (2009), Müşterinize Dokunmanın 375 Yolu, Pazarlama Bi’Tanedir, Bir Pazarlamalar Ansiklopedisi. İstanbul: IV. Digital Baskı.
 • KAYA, İ. (2009), Müşterinize Dokunmanın 375 Yolu, Pazarlama Bi’Tanedir, Bir Pazarlamalar Ansiklopedisi. İstanbul: IV. Digital Baskı.
 • MAVİŞ, F. (2005), Endüstriyel Yiyecek Üretimi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • MAVİŞ, F. (2005), Endüstriyel Yiyecek Üretimi, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • MUCUK, İ. (2004), Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitapevi.
 • MUCUK, İ. (2004), Pazarlama İlkeleri. İstanbul: Türkmen Kitapevi.
 • POPHAL L.(2016), http://www.econtentmag.com/Articles/Editorial/Feature/Influencer-Marketing-Turning-Taste-Makers-Into-Your-Best-Salespeople-113151.htm
 • POPHAL L.(2016), http://www.econtentmag.com/Articles/Editorial/Feature/Influencer-Marketing-Turning-Taste-Makers-Into-Your-Best-Salespeople-113151.htm
 • VEIRMAN, De M., Cauberge, V., Hudders, L. (2017), Marketing Through Instagram İnfluencers: The İmpact Of Number Of Followers And Product Divergence On Brand Attitude, International Journal Of Advertising, http://dx.doi.org/10.1080/02650487.2017.1348035.
 • VEIRMAN, De M., Cauberge, V., Hudders, L. (2017), Marketing Through Instagram İnfluencers: The İmpact Of Number Of Followers And Product Divergence On Brand Attitude, International Journal Of Advertising, http://dx.doi.org/10.1080/02650487.2017.1348035.
 • BROWN, D., Fiorella, S. (2013), Influence Marketing”Einarsdottır, V.A. (2017) , “Influencer Marketing With A Special Focus On The Social Media Platform, Instagram, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2017.
 • BROWN, D., Fiorella, S. (2013), Influence Marketing”Einarsdottır, V.A. (2017) , “Influencer Marketing With A Special Focus On The Social Media Platform, Instagram, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 2017.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9634-5895
Yazar: Asım Saldamlı (Sorumlu Yazar)
Kurum: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1633-5609
Yazar: Filiz Özen
Kurum: NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Bibtex @konferans bildirisi { jttr523237, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {327 - 339}, doi = {}, title = {Yiyecek içecek işletmelerinde tüketici satın alma kararında hatırlı pazarlamanın etkisi}, key = {cite}, author = {Saldamlı, Asım and Özen, Filiz} }
APA Saldamlı, A , Özen, F . (2019). Yiyecek içecek işletmelerinde tüketici satın alma kararında hatırlı pazarlamanın etkisi. Journal of Tourism Theory and Research , 5 (2) , 327-339 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/43713/523237
MLA Saldamlı, A , Özen, F . "Yiyecek içecek işletmelerinde tüketici satın alma kararında hatırlı pazarlamanın etkisi". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 327-339 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/43713/523237>
Chicago Saldamlı, A , Özen, F . "Yiyecek içecek işletmelerinde tüketici satın alma kararında hatırlı pazarlamanın etkisi". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 327-339
RIS TY - JOUR T1 - Yiyecek içecek işletmelerinde tüketici satın alma kararında hatırlı pazarlamanın etkisi AU - Asım Saldamlı , Filiz Özen Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 327 EP - 339 VL - 5 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Yiyecek içecek işletmelerinde tüketici satın alma kararında hatırlı pazarlamanın etkisi %A Asım Saldamlı , Filiz Özen %T Yiyecek içecek işletmelerinde tüketici satın alma kararında hatırlı pazarlamanın etkisi %D 2019 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Saldamlı, Asım , Özen, Filiz . "Yiyecek içecek işletmelerinde tüketici satın alma kararında hatırlı pazarlamanın etkisi". Journal of Tourism Theory and Research 5 / 2 (Mart 2019): 327-339 .
AMA Saldamlı A , Özen F . Yiyecek içecek işletmelerinde tüketici satın alma kararında hatırlı pazarlamanın etkisi. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 327-339.
Vancouver Saldamlı A , Özen F . Yiyecek içecek işletmelerinde tüketici satın alma kararında hatırlı pazarlamanın etkisi. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 339-327.