Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 99 - 111 2019-03-15

Borsa İstanbul konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık riskinin Beaver Modeli kullanılarak analizi
Analysis of financial failure risk in Borsa Istanbul lodging companies with Beaver model

Erdinç Karadeniz [1] , Cemile Öcek [2]


Dünyadaki siyasi, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak konaklama işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmek için zorluklar yaşadığı gözlemlenmektedir. Günümüzde konaklama işletmelerinin faaliyetlerini başarılı bir şekilde devam ettirebilmeleri için güçlü finansal bir yapıya sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, finansal başarısızlık riskinin konaklama işletmeleri açısından ölçülmesi ve yönetilmesi önem arz etmektedir. Bu araştırmanın amacı, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören konaklama işletmelerinin 2012-2017 yıllarına ait finansal başarısızlık risklerinin Beaver modeliyle ölçülmesidir. Bu amaçla Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören 11 konaklama işletmesi, Beaver modelinin değişkenlerine göre analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, BİST konaklama işletmelerinin bazılarının uzun vadeli yükümlülüklerini karşılamada yetersiz olduğu,  net çalışma sermayelerinin negatif olduğu, karlılıklarının düşük olduğu, nakit akışlarının yetersiz olduğu, finansal kaldıraç düzeylerini ise etkin kullanmaya çalıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. 

Depending on the political, economic, social and technological developments in the world, it is observed that lodging companies have difficulties to sustain their existence. Nowadays, lodging companies should have a strong financial structure in order to continue their activities successfully. In this context, it is important to measure and manage the risk of financial failure in terms of lodging companies. The purpose of this research is to measure the financial failure risks of the lodging companies traded in Borsa Istanbul (BIST) for the years 2012-2017 by  Beaver model. For this purpose, 11 lodging companies traded in Borsa Istanbul (BIST) were analyzed according to the variables of the Beaver model. As a result of the analysis, it was concluded that some of the BIST lodging companies were insufficient to meet their long-term obligations, that their net working capital was negative, their profitability was low, their cash flows were insufficient, and their financial leverage levels were effective.

 • Aksu, A. (2000). Otel işletmelerinin başarısını etkileyen dış çevre faktörleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(4), 269-281.
 • Aktaş, R. (1991). Endüstri işletmeleri için mali başarısızlık tahmini (Çok boyutlu model uygulaması). Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi: Ankara.
 • Aktaş, R. (1993). Endüstri işletmeleri için mali başarısızlık tahmini (Çok boyutlu model uygulaması). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Altman, E. I. & Hotchkiss, E. (2006). Corporate financial distress and bankruptcy: Predict and avoid bankruptcy, analyze and invest in distressed debt, 3rd Edition. New Jersey: John Wiley&Sons.
 • Aydın, N., Başar, M. & Coşkun, M. (2014). Finansal yönetim. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Beaver, W. H. (1966). Financial ratios as predictors of failure. Journal of Accounting Research, 4, 71-11.
 • Berk, N. (1998). Finansal yönetim. İstanbul: Türkmen Kitabevi
 • Ceylan, A. (2001). İşletmelerde finansal yönetim. Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Cho, M. H. (1994). Predicting business failure in the hospitality industry: An application of logit model. Unpublished doctoral thesis, Virginia Tech, United States.
 • Cihangir, M. & Kara, E. (2014). The reasons for financial failure in accommodation facilities: An analysis of the accommodation facilities in the Cappadoccia Region/Turkey. European Scientific Journal, 10(22), 95-115.
 • Diakomihalis, M. (2012). The accuracy of Altman’s models in predicting hotel bankruptcy. International Journal of Accounting and Financial Reporting, 2(2), 96-113.Elmas, B. (2013). Finansal Analiz Uygulamaları. Ankara: İmaj Yayınevi.
 • Gu, Z. &Goa, L. (2000). A multivariate model for predicting business failures of hospitality firms. Tourism and Hospitality Research: The Surrey Quarterly Review, 2(1), 37-50.
 • Haber, J. R. & College, I. (2005). Assesing how bankruptcy prediction models are evaluated. Journal of Business & EconomicsResearch, 3(1), 87-92.
 • Jawabreh, O. A., Al Rawashdeh, F. & Senjelawi, O. (2017). Using Altman's Z-Score model to predict the financial failure of hospitality companies-case of Jordan. International Journal of Information, Business and Management, 9(2), 141-157.
 • Karaca, S. & Özen, E. (2017). Financial failure estimation of companies in BIST tourism index by Altman Model and its effect on market prices. BRAND. Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution, 8(2), 11-23.
 • KAP, Kamuyu Aydınlatma Platformu (t.y.), 20 Temmuz 2018 tarihinde www.kap.org.tr adresinden alınmıştır.
 • Kandır, S. Y., Karadeniz, E., Özmen, M. & Önal, Y. B.(2008). Türk turizm sektöründe büyüme göstergelerinin turizm işletmelerinin finansal performansına etkisinin incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(1), 211-237.
 • Kim, H. & Gu, Z. (2006a). A logistic regression analysis for predicting bankruptcy in the hospitality industry. The Journal of Hospitality Financial Management, 14(1), 17-34.
 • Kim, S. Y. & Upneja, A. (2013). Predicting restaurant financial distress using decision tree and AdaBoosted decision tree models. Economic Modelling, 36, 354-362.
 • Kwansa, F. A. & Parsa, H. G. (1990). Business failure analysis: An events approach. Hospitality Research Journal, 14(2), 23-34.
 • Lado-Sestayo, R., Otero-González, L., Vivel-Búa, M., & Martorell-Cunill, O. (2016). Impact of location on profitability in the Spanish hotel sector. Tourism Management, 52, 405-415.
 • Mammadli, A. & Helhel, Y. (2017). Fortune 100 listesinde yer alan turizm şirketleri için Altman Z Skor modeli kullanılarak iflas tahmini. 1. Uluslararası Turizmin Geleceği Kongresi: İnovasyon, Girişimcilik ve Sürdürebilirlik Kongresi (Futourism 2017), MEÜ. Turizm Fakültesi Yayınları, 1, 1219-1226.
 • Mizdrakovic, V., Knezevic, G. & Stanic, N. (2015). Bankruptcy risk exposure of Serbian hotels in the period 2008-2012. International Conference in Tourism, Singidunum University, Belgrade, 164-167.
 • Met, Ö. (2013). Turizm ve ağırlama işletmelerinde finansal analiz ve bir uygulama. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Okka, O. (2009). Analitik finansal yönetim. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Özdemir, F. S. (2011). Finansal raporlama sistemlerinin bilginin ihtiyaca uygunluğu açısından değerlendirilmesi: İMKB şirketlerinde finansal başarısızlık tahminleri yönüyle bir uygulama. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Pacheco, L. (2015). SMEs probability of default: Thecase of the hospitality sector. Tourism & Management Studies, 11(1), 153-159.
 • Poyraz, E. & Uçma, T. (2006). Türkiye’de faaliyet gösteren ihracatçı sektörlerin mali kriz ortamlarında finansal başarısızlıklarının Altman (Z-Score) modeli yardımıyla ölçülmesi. Muhasebe ve Finanansman Dergisi, (32), 1-10.
 • Sevil, G., Başar, M. & Coşkun, M. (Eds.). (2013). Finansal yönetim-Ⅱ. Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • TDK, Türk Dil Kurumu (t.y.). Büyük Türkçe sözlük. 26 Temmuz 2018 tarihinde www.tdk.gov.tr adresinden alınmıştır.
 • Türksoy, A. (2007). Konaklama işletmelerinde mali başarısızlığa yol açan etmenler. Ege Akademik Bakış, 7(1), 99-115.
 • Weitzel, W. &Jonsson, E. (1989). Decline in organizations: A literatüre integrationandextension. Administrative Science Quarterly, 34(1), 91-109.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2658-8490
Yazar: Erdinç Karadeniz
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6376-3820
Yazar: Cemile Öcek (Sorumlu Yazar)
Kurum: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Bibtex @konferans bildirisi { jttr524794, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {99 - 111}, doi = {10.24288/jttr.524794}, title = {Borsa İstanbul konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık riskinin Beaver Modeli kullanılarak analizi}, key = {cite}, author = {Karadeniz, Erdinç and Öcek, Cemile} }
APA Karadeniz, E , Öcek, C . (2019). Borsa İstanbul konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık riskinin Beaver Modeli kullanılarak analizi. Journal of Tourism Theory and Research , 5 (2) , 99-111 . DOI: 10.24288/jttr.524794
MLA Karadeniz, E , Öcek, C . "Borsa İstanbul konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık riskinin Beaver Modeli kullanılarak analizi". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 99-111 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/43713/524794>
Chicago Karadeniz, E , Öcek, C . "Borsa İstanbul konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık riskinin Beaver Modeli kullanılarak analizi". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 99-111
RIS TY - JOUR T1 - Borsa İstanbul konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık riskinin Beaver Modeli kullanılarak analizi AU - Erdinç Karadeniz , Cemile Öcek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24288/jttr.524794 DO - 10.24288/jttr.524794 T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 111 VL - 5 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - doi: 10.24288/jttr.524794 UR - https://doi.org/10.24288/jttr.524794 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Borsa İstanbul konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık riskinin Beaver Modeli kullanılarak analizi %A Erdinç Karadeniz , Cemile Öcek %T Borsa İstanbul konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık riskinin Beaver Modeli kullanılarak analizi %D 2019 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 5 %N 2 %R doi: 10.24288/jttr.524794 %U 10.24288/jttr.524794
ISNAD Karadeniz, Erdinç , Öcek, Cemile . "Borsa İstanbul konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık riskinin Beaver Modeli kullanılarak analizi". Journal of Tourism Theory and Research 5 / 2 (Mart 2019): 99-111 . https://doi.org/10.24288/jttr.524794
AMA Karadeniz E , Öcek C . Borsa İstanbul konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık riskinin Beaver Modeli kullanılarak analizi. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 99-111.
Vancouver Karadeniz E , Öcek C . Borsa İstanbul konaklama işletmelerinde finansal başarısızlık riskinin Beaver Modeli kullanılarak analizi. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 111-99.