Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 273 - 281 2019-03-15

Examining tourism management students’ cognitive structure towards cittaslow-slow city through word association test
Turizm işletmeciliği öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi

Erhan Coşkun [1] , Seden Doğan [2]


The purpose of the research is to reveal the cognitive structures of the associate degree students about the concepts related to the slow city concept through the Word Attribution Test (KİT), which is an alternative measurement evaluation technique. For this purpose, 58 associate degree students were applied KIT. The concept of slow city key was given to students and they were asked to write the words that the key concept brought to their mind in a certain period of time. The data obtained were recorded in a frequency table. The data in this frequency table and the 16-dimensional concept map showing the cognitive structure of students were drawn. In addition, the relevant sentences to be established for the key concept were analyzed by their classification according to their meaning and characteristics. The results have been aimed to reveal the subjects that students who are at associate degree in the tourism management program are lacking in the concept of slow city. So, suggestions towards vocational schools involving this program have been presented.

Araştırmanın amacı alternatif bir ölçme değerlendirme tekniği olan Kelime İlişkilendirme Testi (KİT) aracılığıyla turizm işletmeciliği programında öğrenim gören ön lisans öğrencilerinin yavaş şehir kavramı ile ilişkili kavramlar hakkında bilişsel yapılarını ortaya koymaktır. Bu amaçla 58 ön lisans öğrencisine KİT uygulanmıştır. Öğrencilere yavaş şehir anahtar kavramı verilmiş ve belli bir süre içinde bu anahtar kavramın akıllarına getirdiği kelimeleri yazmaları istenmiştir. Elde edilen veriler, bir frekans tablosuna kaydedilmiştir. Bu frekans tablosundaki veriler ile öğrencilerin bilişsel yapısını ortaya koyan 16 boyutlu kavram haritası çizilmiştir. Ayrıca anahtar kavrama yönelik olarak kuracakları ilgili cümleler, içerdikleri anlam ve sahip oldukları özelliklere göre sınıflandırılarak analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçların, turizm işletmeciliği programında ön lisans eğitimi gören öğrencilerin yavaş şehir kavramıyla ilgili eksik oldukları konuları ortaya koyması hedeflenmiştir. Bu sayede bu programın olduğu meslek yüksekokullarına yönelik öneriler sunulmuştur.    

 • Acuner, E.(2014). Çamlıhemşin için Cittaslow Model Önerisi: Karşılaştırmalı Bir Analiz (Doktora Tezi), Gazi Üniversitesi.
 • Altıntaş, S., Göçen Kabaran, G. ve Kabaran, H. (2018). Öğretmen Adaylarının Eğitim Programı Kavramına İlişkin Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi İle Belirlenmesi, Turkish Studies, 13(4), 1397-1411.
 • Başar, M. ve Göncü, A. (2018). Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Güçlüğüyle İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesi ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(1), 185-206.
 • Cittaslow (2018) Association. Retrieved from: http://www.cittaslow.org/sites/default/files/content/page/files/246/cittaslow_list_july_2018.pdf, (14.08.2018).
 • Çeliköz, M. ve Erişen, Y. (2017). EPÖ Alanında Görev Yapan Eğitim Bilimcilerin Yapılandırmacılıkla İlgili Görüşleri: Bir Karma Yöntem Araştırması, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 286-304.
 • Doğan, S., Yücel Güngör, M. ve Güngör, O. (2018). Turizm Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi, Turizm Akademik Dergisi, 5(1), 166-176.
 • Ekici, G., Gökmen, A. ve Kurt, H. (2014). Öğretmen Adaylarının “Bilgisayar” Kavramı Konusundaki Bilişsel Yapılarının Belirlenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (GEFAD), 34(3), 357-401.
 • Fırat, A. ve Aydın, A. E. (2016). Hedonik ve Faydacı Alışveriş Davranışı Üzerine Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(43), 1840-1846.
 • Gülertekin Genç, S., Genç, V. ve Gümüş, M. (2016). Otel İşletmelerinde Duygusal Zekanın İş Stresi ve İş Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkisi, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 6(2/1), 97-112.Gündoğan, A ve Gültekin, A. (2018). İlkokul 3. Sınıf Öğrencilerinin Hayat Bilgisi Dersi “Okul Heyecanım” Temasındaki Kavramlara İlişkin Bilişsel Yapıları, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(65), 233-247.
 • Keleş, Ö., Gilbertson, K.L. ve Uzun, N. (2016). Cognitive Structures of University Students about Environmental Education, Climate Change and Consumption Concepts, Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 17(2), 1-17.
 • Keskin, E., Örgün, E. ve Akbulut, B.A. (2017). Gastronomi Kavramının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Analizi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 255-267.
 • Keskin, E. ve Örgün, E. (2015). Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla Sürdürülebilir Turizm Olgusunun Kavramsal Analizi: Ürgüp Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 30-40.
 • Knox, P. L. (2007). Creating Ordinary Places: Slow Cities in a Fast World, Journal of Urban Design, 10(1), 1-11.
 • Önal, N. (2017). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bölümlerine Yönelik Bilişsel Algılarının KİT Aracılığıyla İncelenmesi, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 18(2), 255-272.
 • Önel, A. ve Yüce, A. (2016). Determining The Cognitive Structures of Science Teacher Candidates On “Evolution” Through Word Association Test, Journal of Educational Science Research, 6(1), 23-39.
 • Radstrom, S. (2011). A Place ¬Sustaining Framework For Local Urban Identity: An Introduction and History Of Cittaslow, Italian Journal of Planning Practice, 1(1), 90-113.
 • Slow Food (2018). Our Philosophy, https://www.slowfood.com/about-us/our-philosophy/, (14.08.2018).
 • Su, W. S., Huang, C. H., Hsu, C. C. & Chang, L. F. (2017). Cittaslow: A New Pattern Of Sustainable Tourism Development in Taiwan. The International Journal of Organizational Innovation, 9(4), 90-103.
 • UNWTO (2017). Tourism Highlights 2017 Edition, Madrid: UNWTO.
 • Yurtseven, H. R. ve Kaya, O. (2011). Slow tourists: a comparative research based on cittaslow principles. American International Journal of Contemporary Research, 1(2), 91-98.
 • Yücel Güngör, M., Doğan, S. ve Güngör, O. (2017). Aşçılık Programı Öğrencilerinin Sosyal Medyaya Yönelik Bilişsel Yapılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(2), 206-218.
 • Zawadzka, A. K. (2017). Making Small Towns Visible in Europe: The Case of Cittaslow Network – The Strategy Based on Sustainable Development. Transylvanian Review of Administrative Sciences, Special Issue, 90-106.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4340-748X
Yazar: Erhan Coşkun
Kurum: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8547-7702
Yazar: Seden Doğan (Sorumlu Yazar)
Kurum: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Bibtex @konferans bildirisi { jttr525687, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {273 - 281}, doi = {10.24288/jttr.525687}, title = {Turizm işletmeciliği öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi}, key = {cite}, author = {Coşkun, Erhan and Doğan, Seden} }
APA Coşkun, E , Doğan, S . (2019). Turizm işletmeciliği öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi. Journal of Tourism Theory and Research , 5 (2) , 273-281 . DOI: 10.24288/jttr.525687
MLA Coşkun, E , Doğan, S . "Turizm işletmeciliği öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 273-281 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/43713/525687>
Chicago Coşkun, E , Doğan, S . "Turizm işletmeciliği öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 273-281
RIS TY - JOUR T1 - Turizm işletmeciliği öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi AU - Erhan Coşkun , Seden Doğan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24288/jttr.525687 DO - 10.24288/jttr.525687 T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 273 EP - 281 VL - 5 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - doi: 10.24288/jttr.525687 UR - https://doi.org/10.24288/jttr.525687 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Turizm işletmeciliği öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi %A Erhan Coşkun , Seden Doğan %T Turizm işletmeciliği öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi %D 2019 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 5 %N 2 %R doi: 10.24288/jttr.525687 %U 10.24288/jttr.525687
ISNAD Coşkun, Erhan , Doğan, Seden . "Turizm işletmeciliği öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi". Journal of Tourism Theory and Research 5 / 2 (Mart 2019): 273-281 . https://doi.org/10.24288/jttr.525687
AMA Coşkun E , Doğan S . Turizm işletmeciliği öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 273-281.
Vancouver Coşkun E , Doğan S . Turizm işletmeciliği öğrencilerinin cittaslow – yavaş şehir kavramına yönelik bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 281-273.