Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 144 - 154 2019-03-15

The impact of proactive personality and locus of control on career satisfaction and innovative work behavior
Proaktif kişilik ve kontrol odağının, kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışına etkisi

Emine Kale [1]


The purpose of the current study is to investigate the effects of employees' proactive personality and locus of control on their career satisfaction and innovative work behavior. The sample of the study contains four- and five-star hotels employees working in Nevsehir. Data is collected using a questionnaire and 166 applicable questionnaires are gathered at the end of the study. According to the results of SEM analysis, proactive personality positively affects career satisfaction and innovative work behavior. Internal locus of control, which is the dimension of locus of control, positively affects career satisfaction but there is no significant effect on innovative work behavior. It is observed that the external locus of control negatively affects both career satisfaction and innovative work behavior.

Bu çalışmanın amacı, çalışanların proaktif kişilik ve kontrol odaklarının, onların kariyer tatminleri ve yenilikçi iş davranışlarına etkisini belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Nevşehir İli’nde yer alan dört ve beş yıldızlı otel çalışanları oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır ve araştırma sonunda 166 geçerli anket toplanmıştır. Yapılan yapısal eşitlik modeli analizi sonuçlarına göre, proaktif kişiliğin kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışına pozitif etki ettiği görülmektedir. Kontrol odağı boyutlarından, iç kontrol odağı kariyer tatminini pozitif etkilemekte ancak yenilikçi iş davranışı üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Dış kontrol odağının ise hem kariyer tatminini, hem de yenilikçi iş davranışını negatif etkilediği görülmektedir.

 • Aksay, B. & Ay, Ü. (2016). Yapısal eşitlik modellemesi kapsamında formatif ve reflektif ölçüm. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (2), 1-21.
 • Avcı, U. & Turunç, Ö. (2012). Dönüşümcü liderlik ve örgütsel güvenin kariyer memnuniyetine etkisi: lider-üye etkileşiminin aracılık rolü. Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 4 (2), 45-55.
 • Bateman, T. S., & Crant, J. M. (1993). The proactive component of organizational behavior. Journal of Organizational Behavior, 14, 103-118.
 • Boyar, E. & Güngörmüş, A.H. (2016). Muhasebe meslek mensuplarının proaktif kişilik özelliklerinin, kariyer memnuniyeti ile UFRS’ ye bakış açıları ve bilgi düzeyleri üzerine etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, 70, 55-66.
 • Can, H.; Aşan, Ö. & Aydın, E. M. (2006). Örgütsel Davranış, Arıkan Basım Yayım, İstanbul.
 • Crant, J. M. (2000). Proactive behavior in organizations. Journal of Management, 26, 435–462.
 • De Jong, J.P.J. & Den Hartog D.N. (2010). Measuring innovative work behaviour. Creativity and Innovation Management, 19 (1), 23-36.
 • De Jong, J.P.J. & Den Hartog D.N. (2007). How leaders influence employees’ innovative behavior. European Journal of Innovation Management, 10, 41–64.
 • De Spiegelaere, S., Van Gyes, G., De Witte, H., Niesen, W.&Van Hootegem, G. (2014). On the relation of job insecurity, job autonomy, innovative work behaviour and the mediating effect of work engagement. Creativity and Innovation Management, 23(3), 318-330.
 • Demeško, N. (2017). Effects of transformational and transactional leadership styles on innovative work behavior: the role of employee's locus of control (Master dissertation, ISM University of Management and Economics).
 • Demirdelen, D. & Ulama, Ş. (2013). Demografik değişkenlerin kariyer tatminine etkileri: Antalya’da 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma, İşletme Bilimi Dergisi, 1 (2), 65-89.
 • Fornell, C., Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
 • Giebels, E., de Reuver, R. S. M., Rispens, S., & Ufkes, E. G. (2016). The critical roles of task conflict and job autonomy in the relationship between proactive personalities and innovative employee behavior. Journal of Applied Behavioral Science, 52, 1–22.
 • Greenhaus, J.H., Parasuraman, S. & Wormley, W. (1990). Effects of race on organizational experiences, job performance evaluations, and career outcomes. Academy of Management Journal, 33(1), 64-86.
 • Guan, Y., Wang, Z., Dong, Z., Liu, Y., Yue, Y., Liu, H., Zhang, Y., Zhou, W. & Liu, H. (2013). Career locus of control and career success among Chinese employees: A multidimensional approach. Journal of Career Assessment, 21(2), 295–310.
 • Hair, J.F, Black, W.C., Babin, B.J, Anderson, R.E., Tatham, R.L. (2006). Multivariate Data Analysis (6 th Ed.) Upper Saddle River, NJ: Pearson-Prentice Hall.
 • Iacobucci, D., Duhachek, A. (2003), Advancing alpha: measuring reliability with confidence, Journal of Consumer Psychology, 13(4), 478-487.
 • Ismail, A., Nowalid, W. A. W. M. & Bakar, R. A. (2016). Proactive behaviour as a mediator of the relationship between career management and career satisfaction. Jurnal Pengurusan 48, 99–110.
 • Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort-reward fairness, and innovative work behavior, Journal of Occupational & Organizational Psychology, 73, 287-302.
 • Judge, T.A., Cable, D.M., Boudreau, J.W., & Bretz, R.D. (1995). An empirical investigation of the predictors of executive career success. Personnel Psychology 48, 485–519
 • Kanter, R. (1988). When a thousand flowers bloom: structural, collective, and social conditions for innovation in organizations”, in Staw, B.M. and Cummings, L.L. (Eds), Research in Organizational Behavior, 10, JAI Press, Greenwich, CT, 169-211.
 • Kaur, K.D., & Gupta, V. (2016). The impact of personal characteristics on innovative work behaviour: An exploration into innovation and its determinants amongst teachers. The International Journal of Indian Psychology, 3 (3/11), 158–172.
 • Li, M., Liu, Y., Liu, L., & Wang, Z. (2017). Proactive personality and innovative work behavior: The mediating effects of affective states and creative selfefficacy in teachers. Current Psychology, 36(4), 697-706.
 • Ng, T. W. H., Eby, L. T., Sorensen, K. L., & Feldman, D. C. (2005). Predictors of objective and subjective career success. A meta-analysis. Personnel Psychology, 58, 367–408.
 • Nunnally J. C. (1978). Psychometric Theory (2nd ed.). New York: McGraw Hill.
 • Oldham, G. R.& Cummings, A. (1996). Employee creativity: personal and contextual factors at work, Academy of Management Journal, 39, 607–634.
 • Özdemir, L. (2016). Kişilik özelliklerinin bir girişimcilik boyutu olan denetim odağı üzerindeki etkisi, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17 (2), 131-149.
 • Ringle, C. M., Wende, S., and Becker, J.-M. (2015). SmartPLS 3, SmartPLS GmbH: Boenningstedt.
 • Scott, S. G.& Bruce R. (1994). Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace, The Academy of Management Journal, 37 (June), 580-607.
 • Seibert, S. E., Crant, J. M., & Kraimer, M. L. (1999). Proactive personality and career success. Journal of Applied Psychology, 84(3), 416–427.
 • Seibert, S. E., Kraimer, M. L., & Crant, J. M. (2001). What do proactive people do? A longitudinal model linking proactive personality and career success. Personnel Psychology, 54(4), 845–874.
 • Škudienė, V., Augutytė-Kvedaravičienė I. & Demeško N. (2018). Exploring the relationship between innovative work behavior and leadership: moderating effect of locus of control, Organızations and Markets in Emerging Economies, 9 (1), 21-40.
 • Spector, P. E. (1982). Behavior in organizations as a function of employee's locus of control. Psychological Bulletin, 91: 482-497.
 • Spector, P. E. (1988). Development of the work locus of control scale. Journal of Occupational Psychology, 61, 335-340.
 • Sü Eröz, S. (2017). The relationship between ındividual ınnovativeness and locus of control:a research on tourism faculty students. Journal of Tourism and Hospitality Management, 5 (1), 46-52.
 • Tabak, A., Erkuş A. & Meydan, C.H. (2010). Denetim odağı ve yenilikçi birey davranışları arasındaki ilişkiler: Belirsizliğe tolerans ve risk almanın aracılık etkisi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 159–176.
 • Taştan, S.B. (2013). The influences of participative organizational climate and self-leadership on innovative behavior and the roles of job involvement and proactive personality: a survey in the context of Smes in İzmir, Procedia - Social and Behavioral Sciences 75, 407 – 419.
 • Töre, E. & Yolal, M. (2017). The effects of knowledge sharing, internal locus of control and self-efficacy on innovative work behavior, Revista Turismo & Desenvolvimento ,27/28, 391-393.
 • West, M.& Farr, J. (1989). Innovation at work: psychological perspectives, Social Behavior, 4; 15-30.
 • Yuan, F.& Woodman, R. W. (2010). Innovative behavior in the workplace: the role of performance and image outcome expectations, Academy of Management Journal, 53: 323- 342.
 • Zhou, J. (2003), When the presence of creative coworkers is related to creativity: role of supervisor close monitoring, developmental feedback, and creative personality, Journal of Applied Psychology, 88: 413–422.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0906-0590
Yazar: Emine Kale
Kurum: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Bibtex @konferans bildirisi { jttr527358, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {144 - 154}, doi = {10.24288/jttr.527358}, title = {Proaktif kişilik ve kontrol odağının, kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışına etkisi}, key = {cite}, author = {Kale, Emine} }
APA Kale, E . (2019). Proaktif kişilik ve kontrol odağının, kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışına etkisi. Journal of Tourism Theory and Research , 5 (2) , 144-154 . DOI: 10.24288/jttr.527358
MLA Kale, E . "Proaktif kişilik ve kontrol odağının, kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışına etkisi". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 144-154 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/43713/527358>
Chicago Kale, E . "Proaktif kişilik ve kontrol odağının, kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışına etkisi". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 144-154
RIS TY - JOUR T1 - Proaktif kişilik ve kontrol odağının, kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışına etkisi AU - Emine Kale Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24288/jttr.527358 DO - 10.24288/jttr.527358 T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 144 EP - 154 VL - 5 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - doi: 10.24288/jttr.527358 UR - https://doi.org/10.24288/jttr.527358 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Proaktif kişilik ve kontrol odağının, kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışına etkisi %A Emine Kale %T Proaktif kişilik ve kontrol odağının, kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışına etkisi %D 2019 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 5 %N 2 %R doi: 10.24288/jttr.527358 %U 10.24288/jttr.527358
ISNAD Kale, Emine . "Proaktif kişilik ve kontrol odağının, kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışına etkisi". Journal of Tourism Theory and Research 5 / 2 (Mart 2019): 144-154 . https://doi.org/10.24288/jttr.527358
AMA Kale E . Proaktif kişilik ve kontrol odağının, kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışına etkisi. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 144-154.
Vancouver Kale E . Proaktif kişilik ve kontrol odağının, kariyer tatmini ve yenilikçi iş davranışına etkisi. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 154-144.