Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 317 - 326 2019-03-15

Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach

Ali Erhan Zalluhoğlu [1] , Hande Bilgehan [2] , Özge Çolakoğlu Havare [3] , Elif Tunalı Çalışkan [4]


Tourism activities have shown a rapid growth depending on economic return. The ability to meet expectations in tourism services requires the collection of more information about consumers. Tourism sector has an important source of big data, and there has been a significant opportunity in terms of real-time customer-oriented services creation by using data sensor networks. In this context, it is important to determine sensors’ location to collect eligible information. It is necessary to create an effective consumer oriented solution with an optimal cost because of high number and variability of attractiveness. The aim of the research is determining the sensor placement criteria that can be used to collect most effective consumer attitude and behaviour information in order to create the smart tourism area. It was preferred to use the fuzzy AHP method because the information to be gathered contained multiple criteria, differed tourist expectations, and binary comparisons were included. It has been seen that “Direction to tourism attractions of destinations (gastro, entertainment, nature etc.) (attractiveness)” and “guide to popular tourist destination (popularity)” criteria are the main specifications of the locations for the sensor’ placement point according to attractiveness preferences of tourists.

Smart tourism, sensor placement problem, consumer oriented
 • BUONINCONTRI, P. and MICERA, R. (2016), The experience co-creation in smart tourism destinations: a multiple case analysis of European destinations, Information Technology & Tourism, 16(3). 285-315.
 • CARAGLIU, A., DEL BO, C., & NİJKAMP, P. (2011), Smart cities in Europe, Journal of Urban Technology, 18(2), 65-82.
 • DAGDEVIREN, M. (2007), Bulanık Analitik Hiyerarşi Prosesi Ile Personel Seçimi Ve Bir Uygulama, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 22(4). 791-799.
 • DENIZHAN, B., YALÇINER, A. Y. & BERBER, Ş. (2017), Analitik Hiyerarşi Proses ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Proses Yöntemleri Kullanılarak Yeşil Tedarikçi Seçimi Uygulaması, Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6(1). 63-78.
 • DURMAZ, C., BULUT, Y. & TANKUŞ, E. (2018), Sanal Gerçekliğin Turizme Entegrasyonu: Samsun’daki 5 Yıldızlı Otellerde Uygulama, Turkish Journal of Marketing, 3(1).32-49.
 • GIFFINGER, R., FERTNER, C., KRAMAR, H., & MEIJERS, E. (2007), City-ranking of European medium-sized cities, 09 Haziran 2018 tarihinde http://www.smart-cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf adresinden alındı.
 • GÖKSU, A., & GÜNGÖR, İ. (2008), Bulanık Analitik Hiyerarşik Proses Ve Üniversite Tercih Sıralamasında Uygulanması, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(3)
 • GU, Z., ZHANG, Y., CHEN, Y. & CHANG, X. (2016), Analysis Of Attraction Features Of Tourism Destinations In A Mega-City Based On Check-In Data Mining—A Case Study Of Shenzhen, China, ISPRS International Journal of Geo-Information, 5(11). 210.1-13.
 • HAN, H., PARK, A., CHUNG, N., & LEE, K. J. (2016), A near field communication adoption and its impact on Expo visitors’ behaviour, International Journal of Information Management, 36(6), 1328-1339.
 • HARRİSON, C., ECKMAN, B., HAMİLTON, R., HARTSWİCK, P., KALAGNANAM, J., PARASZCZAK, J. & WİLLİAMS, P. (2010), Foundations For Smarter Cities. IBM Journal of Research and Development, 54(4), 1-16.
 • KARAKIŞ, E. & GÖKTOLGA, Z. G.(2017), Bankaların Ticari Kredi Verme Davranışlarının Bulanık AHP Ve Bulanık Topsis Ile Incelenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 18(2). 75-98.
 • KREŠIĆ, D. & PREBEŽAC, D. (2011), Index Of Destination Attractiveness As A Tool For Destination Attractiveness Assessment, Turizam: Međunarodni Znanstveno-Stručni Časopis. 59(4). 497-517.
 • KUTVAN, A. B. & KUTVAN, S. A. (2013), Turizm Planlamasında Destinasyon Çekiciliklerinin Ölçümü: Bir Yöntem Yaklaşımı., Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (11).159-184.
 • LOMBARDI, P., GIORDANO, S., FAROUH, H. & YOUSEF, W. (2012), Modelling The Smart City Performance, Innovation: The European Journal of Social Science Research, 25(2). 137-149.
 • KWONG, C. K. and BAI, H. (2003), Determining the Importance Weights for the Customer Requirements in QFD Using a Fuzzy AHP with an Extent Analysis Approach, IEE Transactions, 35(7), 619-626.
 • MAYO, E. J. & JARVIS, L. P. (1981), The Psychology Of Leisure Travel. Effective Marketing And Selling Of Travel Services, Boston, MA: CBI Publishing Company.
 • MORACHAT, C. (2003), A Study Of Destination Attractiveness Through Tourists' Perspectives : A Focus On Chiang Mai. Thailand. 08 Haziran 2018 tarihinde http://ro.ecu.edu.au/theses/1504 adresinden alındı.
 • NOWACKI, M. (2013), The Determinants of Satisfaction of Tourist Attractions’ Visitors, Poznan: Active, ISBN: 978–83–937379–0–1.
 • OĞUZ A. (2018), Kış Turizm Merkezi Seçimi Için Kriter Ağırlıklarının Bulanık AHP Kullanılarak Belirlenmesi, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 789-802.
 • ÖZTÜRK, M. & BAYAT, M. (2011), Uluslararası Turizm Hareketlerinde Sağlık Turizminin Rolü Ve Kalite Çalışmalarının Önemi Bir Literatür Çalışması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2). 135-156.
 • SÜRÜCÜ, Ö., & BAYRAM, A. T. (2016), Mobil Pazarlama Ve Turizmde Mobil Teknolojilerin Kullanımı, Journal of International Social Research, 9(42). 2024-2032.
 • ŞANLIÖZ, K., DILEK, E. & KOÇAK, N. (2013), Değişen Dünya, Dönüşen Pazarlama: Türkiye Turizm Sektöründen Öncü Bir Mobil Uygulama Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(2). 250-260.
 • ŞENGÜL, Ü., EREN, M. & SHIRAZ, S.E. (2012), Bulanık Ahp İle Belediyelerin Toplu Taşıma Araç Seçimi, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 40, 143-165.
 • TÜROFED (2017), Türkiye Turizm Raporu. 7 (12), Ankara. 10 Haziran 2018 tarihinde http://www.tourismtoday.net/d/file/turofed-turizm-raporu-2017.pdf adresinden alındı.
 • ÜNAL Z. (2015), Tedarikçi Seçiminde Bulanık AHP Ve Taguchı Kayıp Fonksiyonunun Kullanımı: Bir Otel Işletmesinde Uygulama, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Antalya.
 • VENGESAYI, S. (2003), A Conceptual Model Of Tourism Destination Competitiveness And Attractiveness, ANZMAC 2003 Conference Proceedings Adelaide, 637-647.
 • World Tourism Organization (2011), Affiliate Members- Technology in Tourism, 10 Haziran 2018 tarihinde http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwtodigitalresources_volume1_techtourism_eng.pdf adresinden alındı.
 • YAPRAKLI T. Ş., ASKARBEKOVA M. & ÜNALAN M. (2018), Tatil Satın Alma Kararlarını Etkileyen Unsurların İncelenmesi: Türkiye – Kırgızistan Karşılaştırması, The Journal Of Social Science, 25, 375-390.
 • YILDIZ, Z. (2011), Turizmin Sektörünün Gelişimi Ve İstihdam Üzerindeki Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 3(5), 54-71.
 • YOO, C. W., GOO, J., HUANG, C. D., NAM, K. & WOO, M. (2017), Improving Travel Decision Support Satisfaction With Smart Tourism Technologies: A Framework Of Tourist Elaboration Likelihood And Self-Efficacy, Technological Forecasting and Social Change, 123, 330-341.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3483-3911
Yazar: Ali Erhan Zalluhoğlu
Kurum: EGE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0844-8451
Yazar: Hande Bilgehan
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4094-3380
Yazar: Özge Çolakoğlu Havare
Kurum: MERSIN UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5231-9206
Yazar: Elif Tunalı Çalışkan
Kurum: EGE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Mart 2019

Bibtex @konferans bildirisi { jttr528406, journal = {Journal of Tourism Theory and Research}, issn = {}, eissn = {2458-7583}, address = {}, publisher = {Mahmut DEMİR}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {317 - 326}, doi = {10.24288/jttr.528406}, title = {Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach}, key = {cite}, author = {Zalluhoğlu, Ali Erhan and Bilgehan, Hande and Çolakoğlu Havare, Özge and Tunalı Çalışkan, Elif} }
APA Zalluhoğlu, A , Bilgehan, H , Çolakoğlu Havare, Ö , Tunalı Çalışkan, E . (2019). Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach. Journal of Tourism Theory and Research , 5 (2) , 317-326 . DOI: 10.24288/jttr.528406
MLA Zalluhoğlu, A , Bilgehan, H , Çolakoğlu Havare, Ö , Tunalı Çalışkan, E . "Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 317-326 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jttr/issue/43713/528406>
Chicago Zalluhoğlu, A , Bilgehan, H , Çolakoğlu Havare, Ö , Tunalı Çalışkan, E . "Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach". Journal of Tourism Theory and Research 5 (2019 ): 317-326
RIS TY - JOUR T1 - Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach AU - Ali Erhan Zalluhoğlu , Hande Bilgehan , Özge Çolakoğlu Havare , Elif Tunalı Çalışkan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.24288/jttr.528406 DO - 10.24288/jttr.528406 T2 - Journal of Tourism Theory and Research JF - Journal JO - JOR SP - 317 EP - 326 VL - 5 IS - 2 SN - -2458-7583 M3 - doi: 10.24288/jttr.528406 UR - https://doi.org/10.24288/jttr.528406 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Tourism Theory and Research Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach %A Ali Erhan Zalluhoğlu , Hande Bilgehan , Özge Çolakoğlu Havare , Elif Tunalı Çalışkan %T Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach %D 2019 %J Journal of Tourism Theory and Research %P -2458-7583 %V 5 %N 2 %R doi: 10.24288/jttr.528406 %U 10.24288/jttr.528406
ISNAD Zalluhoğlu, Ali Erhan , Bilgehan, Hande , Çolakoğlu Havare, Özge , Tunalı Çalışkan, Elif . "Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach". Journal of Tourism Theory and Research 5 / 2 (Mart 2019): 317-326 . https://doi.org/10.24288/jttr.528406
AMA Zalluhoğlu A , Bilgehan H , Çolakoğlu Havare Ö , Tunalı Çalışkan E . Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 317-326.
Vancouver Zalluhoğlu A , Bilgehan H , Çolakoğlu Havare Ö , Tunalı Çalışkan E . Identifying sensor placement problem in smart tourism through consumer-oriented approach. Journal of Tourism Theory and Research. 2019; 5(2): 326-317.