İndeks ve Platformlar

İNDEKSLER ve PLATFORMLAR


Kader, aşağıdaki indeks ve platformlar tarafından taranmaktadır.İndeksler


EBSCO Academic Search Complete (Kabul Tarihi: 21.07.2010) 
https://ebscohost.com/titleLists/afh-journals.htm 
Ulakbim TR DİZİN    (Kabul Tarihi: 23.02.2018 tarihi ve 15/1 sayısından itibaren)
http://cabim.ulakbim.gov.tr 
DOAJ (Directory of Open Access Journals   (Kabul Tarihi: 23.10.2018)  
http://doaj.org
Atla Religion Database (Atla RDB) (Kabul Tarihi: Ocak 2020, 2003 1/1 sayısından itibaren)
https://www.atla.com/research-tool/atla-religion-database/


 Platformlar


SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini
http://atif.sobiad.com/TarananDergiler 
TDV İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı 
http://www.isam.org.tr