İndeks ve Platformlar

İNDEKSLER ve PLATFORMLAR


Kader, aşağıdaki indeks ve platformlar tarafından taranmaktadır.İndeksler

EBSCO Academic Search Complete (Kabul Tarihi: 21.07.2010)                                               https://ebscohost.com/titleLists/afh-journals.htm              

Ulakbim TR DİZİN    (Kabul Tarihi: 23.02.2018 tarihi ve 15/1 sayısından itibaren)                  http://cabim.ulakbim.gov.tr 

DOAJ (Directory of Open Access Journals   (Kabul Tarihi: 23.10.2018)                                   http://doaj.org 


 Platformlar

SOBİAD Sosyal Bilimler Atıf Dizini                                                                                              http://atif.sobiad.com/TarananDergiler 

TDV İSAM İlahiyat Makaleler Veri Tabanı                                                                                    http://www.isam.org.tr