Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Detaylı Tür Listesini Içeren, Sinop İli Yeni Örümcek (Arachnida: Araneae) Kayıtları

Yıl 2019, Cilt 19, Sayı 1, 11 - 34, 27.03.2019
https://doi.org/10.17475/kastorman.543393

Öz

Çalışmanın amacı: Bu çalışma, Sinop örümceklerinin biyolojik zenginliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Çalışma alanı: Çalışmalar, Sinop İl sınırları içinde, 41° 12' ve 42° 6' kuzey enlemleri ve 34° 14' ve 35° 26' doğu boylamlarında gerçekleştirilmiştir.
Materyal ve Yöntem: 2009-2015 yılları arasında yapılan arazi çalışmalarında örümcek örnekleri dört yöntem; atrap, dallara vurma, çevrede arama ve çukur tuzak kullanarak toplanmıştır.
Temel Sonuçlar: İncelenen toplam 1766 örneğin, 31 familya bağlı 133 cins ve 200 türe ait olduğu tespit edilmiştir. En çok dağılış gösteren familyalar sırasıyla; Salticidae (29 tür), Theridiidae (29 tür) and Gnaphosidae (21 tür)’dır. Daha önce yapılmış olan çalışmalar ve bu çalışma birlikte değerlendirildiğinde, 31 familya, 139 cins ve 212 türün Sinop’ta dağılış gösterdiği tespit edilmiştir. Bahsedilen bu türlerden 192 tür Sinop İl’i için yeni kayıttır. Araştırma vurguları: Araştırma alanından bir cins (Theridula Emerton 1882) ve üç tür, Asagena meridionalis Kulczyński 1894, Theridion boesenbergi Strand 1904 and Theridula gonygaster (Simon 1873), Türkiye için yeni kayıttır. Ayrıca, bu çalışma ile Sinop'un örümcek türlerinin kontrol listesi ilk kez verilmektedir.

Kaynakça

 • Anonymous. (2012). http://www.csb.gov.tr/turkce/dosya /ced/icdr2011/sinop_icdr2011.pdf. 2011 Yılı İl Çevre Durum Raporu, Sinop. (accessed: 03.02.2015)
 • Bayram, A. (1987). Doğu Canik Dağları Örümcekleri (Yüksek Lisans Tezi, MSc). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayram, A. (2002). Distributions of Turkish Spiders. In: Demirsoy, A., Ed. Zoogeography of Turkey. Meteksan Pub., Ankara, 1005p.
 • Bayram, A., Yiğit, N., Danışman, T., Çorak. İ., Sancak, Z. & Ulaşoğlu, D. (2007). Venomous spiders of turkey (Araneae), Journal of Applied Biological Sciences, 1 (3), 33-36.
 • Bayram, A., Kunt, K.B. & Danışman, T. (2017). The checklist of the spiders of Turkey. Version 2017, Online at http://www.spidersofturkey.info
 • Baysal, M. (2008). Çangal ormanı (Sinop-Ayancık) vasküler bitkiler florası. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Brignoli, P.M. (1978). Ragni di Turchia V. Specie nuove o interessanti, cavernicole ed epigee, di varie famiglie (Araneae). Revue Suisse de Zoologie, 85, 461-541.
 • Buchar, J. & Dolanský, J. (2011). New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. Klapalekiana, 47, 5-11.
 • Coşar, İ. (2015). Four new records for the spider fauna of Turkey (Araneae: Salticidae). Turkish Journal of Zoology, 39, 368-371.
 • Coşar, İ. & Varol, İ. (2016). Six new records for the spider fauna of Turkey (Araneae: Salticidae) Turkish Journal of Entomology, 40(2), 157-163.
 • Coşar, İ., Danışman, T. & Tarlabölen, R. (2016). A new crab spider record from Turkey (Araneae: Thomisidae). Serket, 15(2), 104-106.
 • Coşar, İ., Danışman, T. & Kartaler, M. (2017). Three new records for the spider fauna of Turkey (Araneae: Gnaphosidae). Indian Journal of Arachnology, 6(1), 34-38.
 • Danışman, T. (2014). First record of the linyphiid spider Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) (Araneae, Linyphiidae) in Turkey. Serket, 14(2), 68-70. 34 Danışman, T. & Coşar, İ. (2016). Walckenaeria cirriceps Thaler, 1996, a new record from Turkey (Araneae: Linyphiidae). Serket, 15(1), 47-49.
 • Danışman, T., Coşar, İ., Erdek, M. & Sancak, Z. (2012d). A contribution to the knowledge of Turkish jumping spider fauna (Araneae: Salticidae). Acta Zoologica Bulgarica, 64(2), 215-216.
 • Danışman, T., Erdek, M. & Coşar, İ. (2012a). A new clubionid spider record from Turkey (Araneae: Clubionidae). Serket, 13(1/2), 108-110.
 • Danışman, T., Erdek, M., Sancak, Z. & Coşar, İ. (2012b). A new genus record for the corinnid sac spider fauna of Turkey (Araneae: Corinnidae). Munis Entomology and Zoology, 7(2), 1097-1100.
 • Danışman, T., Erdek, M., Sancak, Z. & Coşar, İ. (2012c). A new genus record for the corinnid sac spider fauna of Turkey (Araneae: Corinnidae). Munis Entomology and Zoology, 7(2), 1097-1100.
 • Danışman, T., Karanfil, K. C. & Coşar, İ. (2016). A new species of Coelotes Blackwall, 1841 (Araneae: Agelenidae) from Turkey. Turkish Journal of Zoology, 40, 147-150.
 • Demir, H. & Seyyar, O. (2017). Annotated checklist of the spiders of Turkey. Munis Entomology and Zoology, 12(2), 433-469.
 • Demirsoy, A. (2002). Genel zoocoğrafya ve türkiye coğrafyası. Meteksan, Ankara, 1005pp.
 • Karabulut, H. (2011). Karadeniz Bölgesi Linyphiidae (Araneae) Familyası Üzerine Faunistik Çalışmalar. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Karabulut, H. & Türkeş, T. (2011). New records of Linyphiidae (Araneae) for Turkish araneo-fauna. Serket, 12, 117-123.
 • Karol, S. (1967). Türkiye Örümcekleri. I. Ön Liste 1-37 pp. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara.
 • Logunov, D.V. & Demir, H. (2006). Further faunistic notes on Cozyptila and Xysticus from Turkey (Araneae, Thomisidae). Arachnologische Mitteilungen, 31, 38-43.
 • Nentwig, W., Blick, T., Gloor, D., Hänggi, A. & Kropf, C. (2017). Spiders of Europe. www.araneae.unibe.ch. Version 08.2017
 • Nyffeler, M., Benz, G. (1987). Spiders in natural pest control: a review. Journal of Applied Entomology, 103, 321-339.
 • Özkütük, R.S., Kunt, K.B., Karakaş, G. & Danışman, T. (2015). Redescription of Harpactea korgei Brignoli, 1979 (Araneae: Dysderidae) with the first description of the female. Arthropods, 4(2), 32-37.
 • Öztürk, A. (2010). Sinop ilindeki armut genotiplerinin morfolojik, pomolojik ve moleküler karakterizasyonu. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Sancak, Z. (2007). Doğu karadeniz bölgesi örümceklerinin sistematik ve faunistik açıdan incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Topçu, A., Demir, H. & Seyyar, O. (2005). A Checklist of the spiders of Turkey. Serket, 9(4), 109-140.
 • World Spider Catalog (2018). World spider catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 19.0, accessed

New Records of Spiders (Arachnida: Araneae) from Sinop Province, Turkey, Including an Annotated List of Species

Yıl 2019, Cilt 19, Sayı 1, 11 - 34, 27.03.2019
https://doi.org/10.17475/kastorman.543393

Öz

Aim of study: This study was conducted to determine the biological richness of spiders from Sinop province, Turkey.
Area of study: The studies were carried out on between 41° 12' and 42° 6' northern latitudes and 34° 14' and 35° 26' east longitudes within the Sinop province borders.
Material and Methods: Spiders were collected from 2009 to 2015 using four collection methods: using sweep netting, tree beating, active searching and pitfall trapping.
Main results: A total of 1766 specimens were collected that represented by 31 families, 133 genera and 200 species. The most diverse families collected are the Salticidae (29 spp.), Theridiidae (29 spp.) and Gnaphosidae (21 spp.). According to previous studies and this work, 31 families, 139 genera, 212 species of spiders are present in Sinop province, of which 192 species are recorded for the first time. Research highlights: Furthermore, one genus (Theridula Emerton 1882) and three species, namely Asagena meridionalis Kulczyński 1894, Theridion boesenbergi Strand 1904 and Theridula gonygaster (Simon 1873), are new records for Turkey, and are provided with illustrations. Here, we provide the first annotated checklist of the spider species of Sinop province.

Kaynakça

 • Anonymous. (2012). http://www.csb.gov.tr/turkce/dosya /ced/icdr2011/sinop_icdr2011.pdf. 2011 Yılı İl Çevre Durum Raporu, Sinop. (accessed: 03.02.2015)
 • Bayram, A. (1987). Doğu Canik Dağları Örümcekleri (Yüksek Lisans Tezi, MSc). Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bayram, A. (2002). Distributions of Turkish Spiders. In: Demirsoy, A., Ed. Zoogeography of Turkey. Meteksan Pub., Ankara, 1005p.
 • Bayram, A., Yiğit, N., Danışman, T., Çorak. İ., Sancak, Z. & Ulaşoğlu, D. (2007). Venomous spiders of turkey (Araneae), Journal of Applied Biological Sciences, 1 (3), 33-36.
 • Bayram, A., Kunt, K.B. & Danışman, T. (2017). The checklist of the spiders of Turkey. Version 2017, Online at http://www.spidersofturkey.info
 • Baysal, M. (2008). Çangal ormanı (Sinop-Ayancık) vasküler bitkiler florası. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Brignoli, P.M. (1978). Ragni di Turchia V. Specie nuove o interessanti, cavernicole ed epigee, di varie famiglie (Araneae). Revue Suisse de Zoologie, 85, 461-541.
 • Buchar, J. & Dolanský, J. (2011). New records of wolf spiders (Araneae: Lycosidae) in the Mediterranean. Klapalekiana, 47, 5-11.
 • Coşar, İ. (2015). Four new records for the spider fauna of Turkey (Araneae: Salticidae). Turkish Journal of Zoology, 39, 368-371.
 • Coşar, İ. & Varol, İ. (2016). Six new records for the spider fauna of Turkey (Araneae: Salticidae) Turkish Journal of Entomology, 40(2), 157-163.
 • Coşar, İ., Danışman, T. & Tarlabölen, R. (2016). A new crab spider record from Turkey (Araneae: Thomisidae). Serket, 15(2), 104-106.
 • Coşar, İ., Danışman, T. & Kartaler, M. (2017). Three new records for the spider fauna of Turkey (Araneae: Gnaphosidae). Indian Journal of Arachnology, 6(1), 34-38.
 • Danışman, T. (2014). First record of the linyphiid spider Walckenaeria furcillata (Menge, 1869) (Araneae, Linyphiidae) in Turkey. Serket, 14(2), 68-70. 34 Danışman, T. & Coşar, İ. (2016). Walckenaeria cirriceps Thaler, 1996, a new record from Turkey (Araneae: Linyphiidae). Serket, 15(1), 47-49.
 • Danışman, T., Coşar, İ., Erdek, M. & Sancak, Z. (2012d). A contribution to the knowledge of Turkish jumping spider fauna (Araneae: Salticidae). Acta Zoologica Bulgarica, 64(2), 215-216.
 • Danışman, T., Erdek, M. & Coşar, İ. (2012a). A new clubionid spider record from Turkey (Araneae: Clubionidae). Serket, 13(1/2), 108-110.
 • Danışman, T., Erdek, M., Sancak, Z. & Coşar, İ. (2012b). A new genus record for the corinnid sac spider fauna of Turkey (Araneae: Corinnidae). Munis Entomology and Zoology, 7(2), 1097-1100.
 • Danışman, T., Erdek, M., Sancak, Z. & Coşar, İ. (2012c). A new genus record for the corinnid sac spider fauna of Turkey (Araneae: Corinnidae). Munis Entomology and Zoology, 7(2), 1097-1100.
 • Danışman, T., Karanfil, K. C. & Coşar, İ. (2016). A new species of Coelotes Blackwall, 1841 (Araneae: Agelenidae) from Turkey. Turkish Journal of Zoology, 40, 147-150.
 • Demir, H. & Seyyar, O. (2017). Annotated checklist of the spiders of Turkey. Munis Entomology and Zoology, 12(2), 433-469.
 • Demirsoy, A. (2002). Genel zoocoğrafya ve türkiye coğrafyası. Meteksan, Ankara, 1005pp.
 • Karabulut, H. (2011). Karadeniz Bölgesi Linyphiidae (Araneae) Familyası Üzerine Faunistik Çalışmalar. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Karabulut, H. & Türkeş, T. (2011). New records of Linyphiidae (Araneae) for Turkish araneo-fauna. Serket, 12, 117-123.
 • Karol, S. (1967). Türkiye Örümcekleri. I. Ön Liste 1-37 pp. Ankara Üniversitesi Basımevi. Ankara.
 • Logunov, D.V. & Demir, H. (2006). Further faunistic notes on Cozyptila and Xysticus from Turkey (Araneae, Thomisidae). Arachnologische Mitteilungen, 31, 38-43.
 • Nentwig, W., Blick, T., Gloor, D., Hänggi, A. & Kropf, C. (2017). Spiders of Europe. www.araneae.unibe.ch. Version 08.2017
 • Nyffeler, M., Benz, G. (1987). Spiders in natural pest control: a review. Journal of Applied Entomology, 103, 321-339.
 • Özkütük, R.S., Kunt, K.B., Karakaş, G. & Danışman, T. (2015). Redescription of Harpactea korgei Brignoli, 1979 (Araneae: Dysderidae) with the first description of the female. Arthropods, 4(2), 32-37.
 • Öztürk, A. (2010). Sinop ilindeki armut genotiplerinin morfolojik, pomolojik ve moleküler karakterizasyonu. Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Sancak, Z. (2007). Doğu karadeniz bölgesi örümceklerinin sistematik ve faunistik açıdan incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Topçu, A., Demir, H. & Seyyar, O. (2005). A Checklist of the spiders of Turkey. Serket, 9(4), 109-140.
 • World Spider Catalog (2018). World spider catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 19.0, accessed

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Esra ETİRLİ


Halil KOÇ (Sorumlu Yazar)


Zafer SANCAK

Yayımlanma Tarihi 27 Mart 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 19, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { kastorman543393, journal = {Kastamonu University Journal of Forestry Faculty}, issn = {1303-2399}, eissn = {1309-4181}, address = {}, publisher = {Kastamonu Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {19}, pages = {11 - 34}, doi = {10.17475/kastorman.543393}, title = {New Records of Spiders (Arachnida: Araneae) from Sinop Province, Turkey, Including an Annotated List of Species}, key = {cite}, author = {Etirli, Esra and Koç, Halil and Sancak, Zafer} }
APA Etirli, E. , Koç, H. & Sancak, Z. (2019). New Records of Spiders (Arachnida: Araneae) from Sinop Province, Turkey, Including an Annotated List of Species . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty , 19 (1) , 11-34 . DOI: 10.17475/kastorman.543393
MLA Etirli, E. , Koç, H. , Sancak, Z. "New Records of Spiders (Arachnida: Araneae) from Sinop Province, Turkey, Including an Annotated List of Species" . Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 19 (2019 ): 11-34 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kastorman/issue/44096/543393>
Chicago Etirli, E. , Koç, H. , Sancak, Z. "New Records of Spiders (Arachnida: Araneae) from Sinop Province, Turkey, Including an Annotated List of Species". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 19 (2019 ): 11-34
RIS TY - JOUR T1 - New Records of Spiders (Arachnida: Araneae) from Sinop Province, Turkey, Including an Annotated List of Species AU - Esra Etirli , Halil Koç , Zafer Sancak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.17475/kastorman.543393 DO - 10.17475/kastorman.543393 T2 - Kastamonu University Journal of Forestry Faculty JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 34 VL - 19 IS - 1 SN - 1303-2399-1309-4181 M3 - doi: 10.17475/kastorman.543393 UR - https://doi.org/10.17475/kastorman.543393 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi New Records of Spiders (Arachnida: Araneae) from Sinop Province, Turkey, Including an Annotated List of Species %A Esra Etirli , Halil Koç , Zafer Sancak %T New Records of Spiders (Arachnida: Araneae) from Sinop Province, Turkey, Including an Annotated List of Species %D 2019 %J Kastamonu University Journal of Forestry Faculty %P 1303-2399-1309-4181 %V 19 %N 1 %R doi: 10.17475/kastorman.543393 %U 10.17475/kastorman.543393
ISNAD Etirli, Esra , Koç, Halil , Sancak, Zafer . "New Records of Spiders (Arachnida: Araneae) from Sinop Province, Turkey, Including an Annotated List of Species". Kastamonu University Journal of Forestry Faculty 19 / 1 (Mart 2019): 11-34 . https://doi.org/10.17475/kastorman.543393
AMA Etirli E. , Koç H. , Sancak Z. New Records of Spiders (Arachnida: Araneae) from Sinop Province, Turkey, Including an Annotated List of Species. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2019; 19(1): 11-34.
Vancouver Etirli E. , Koç H. , Sancak Z. New Records of Spiders (Arachnida: Araneae) from Sinop Province, Turkey, Including an Annotated List of Species. Kastamonu University Journal of Forestry Faculty. 2019; 19(1): 11-34.
IEEE E. Etirli , H. Koç ve Z. Sancak , "New Records of Spiders (Arachnida: Araneae) from Sinop Province, Turkey, Including an Annotated List of Species", Kastamonu University Journal of Forestry Faculty, c. 19, sayı. 1, ss. 11-34, Mar. 2019, doi:10.17475/kastorman.543393

14178  14179       14165           14166           14167            14168