Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Mevdûdî’nin Enfal 67 ve 68. Ayetler Hakkındaki Yorumuna Eleştirel Bir Yaklaşım

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 1, 89 - 121, 15.08.2015

Öz

Enfal sûresinin 67. ayetinde Hz. Peygamber ve müminler Bedir savaşında esir almalarından

dolayı uyarılmıştır. 68. ayette de, Allah’ın önceden geçen bir Kitab/hükmü olmasaydı,

esirlere karşı fidye almaları sebebiyle onların elim bir azaba uğrayacakları bildirilmiştir.

Bu ayette yer alan "Kitab" kelimesinin mahiyeti tartışmalı olup erken dönemden beri farklı

yorumlar yapılmıştır. Son dönemde bu açıklamalara bir yenisi Mevdûdî tarafından eklenmiştir.

O, bu ayetteki "Kitab/hüküm" ifadesini Muhammed sûresinin 4. ayeti ile tefsir

etmiş ve bazı gerekçeler ileri sürmüştür. Söz konusu kelimenin Muhammed 4. ayetle tefsir

edilmesi bazı problemler ihtiva etmektedir. Makalede bu problem gerekçeleriyle birlikte

ortaya koyulacak ve bir sonuca varılmaya çalışılacaktır.

Kaynakça

  • Akk, Halid Abdurrahman, Usulü’t-Tefsir ve Kavaiduh, (Dımaşk: Daru’n- Nefais, 1428/2007). Buhari, Muhammed b. İsmail Ebu Muhammed, el-Camiu’s-Sahih, (Beyrut: Daru İbn Kesir, 1407/1987). Cabiri, Muhammed Abid, Fehmu’l-Kur’an, çev., Muhammed Coşkun, (İstanbul: Maman Yayınları, 2014). Cessâs, Ebu Bekir Ahmed b. Ali er-Razi, Ahkamu’l-Kur’an, tahk., Muhammed Sadık Kamhavi, (Beyrut: Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, 1412/1992). Deyrezuri, Abdulkadir Molla Huveyş Ali Gazi, el-Beyanu’l-Meani, (Dımaşk: Matbaatu’t-Terakki, 1382).

Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 1, 89 - 121, 15.08.2015

Öz

Kaynakça

  • Akk, Halid Abdurrahman, Usulü’t-Tefsir ve Kavaiduh, (Dımaşk: Daru’n- Nefais, 1428/2007). Buhari, Muhammed b. İsmail Ebu Muhammed, el-Camiu’s-Sahih, (Beyrut: Daru İbn Kesir, 1407/1987). Cabiri, Muhammed Abid, Fehmu’l-Kur’an, çev., Muhammed Coşkun, (İstanbul: Maman Yayınları, 2014). Cessâs, Ebu Bekir Ahmed b. Ali er-Razi, Ahkamu’l-Kur’an, tahk., Muhammed Sadık Kamhavi, (Beyrut: Daru İhyai’t-Turasi’l-Arabi, 1412/1992). Deyrezuri, Abdulkadir Molla Huveyş Ali Gazi, el-Beyanu’l-Meani, (Dımaşk: Matbaatu’t-Terakki, 1382).

Ayrıntılar

Bölüm Makale
Yazarlar

Enes BÜYÜK
0000-0002-9619-9450
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 15 Ağustos 2015
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { katuifd341189, journal = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD)}, issn = {2148-5011}, eissn = {2618-611X}, address = {Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Çimenli Kampüsü 61000 - TRABZON/TÜRKİYE}, publisher = {Trabzon Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {2}, pages = {89 - 121}, doi = {}, title = {Mevdûdî’nin Enfal 67 ve 68. Ayetler Hakkındaki Yorumuna Eleştirel Bir Yaklaşım}, key = {cite}, author = {Büyük, Enes} }
APA Büyük, E. (2015). Mevdûdî’nin Enfal 67 ve 68. Ayetler Hakkındaki Yorumuna Eleştirel Bir Yaklaşım . Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) , 2 (1) , 89-121 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/katuifd/issue/31149/341189
MLA Büyük, E. "Mevdûdî’nin Enfal 67 ve 68. Ayetler Hakkındaki Yorumuna Eleştirel Bir Yaklaşım" . Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 2 (2015 ): 89-121 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/katuifd/issue/31149/341189>
Chicago Büyük, E. "Mevdûdî’nin Enfal 67 ve 68. Ayetler Hakkındaki Yorumuna Eleştirel Bir Yaklaşım". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 2 (2015 ): 89-121
RIS TY - JOUR T1 - Mevdûdî’nin Enfal 67 ve 68. Ayetler Hakkındaki Yorumuna Eleştirel Bir Yaklaşım AU - Enes Büyük Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 121 VL - 2 IS - 1 SN - 2148-5011-2618-611X M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) Mevdûdî’nin Enfal 67 ve 68. Ayetler Hakkındaki Yorumuna Eleştirel Bir Yaklaşım %A Enes Büyük %T Mevdûdî’nin Enfal 67 ve 68. Ayetler Hakkındaki Yorumuna Eleştirel Bir Yaklaşım %D 2015 %J Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) %P 2148-5011-2618-611X %V 2 %N 1 %R %U
ISNAD Büyük, Enes . "Mevdûdî’nin Enfal 67 ve 68. Ayetler Hakkındaki Yorumuna Eleştirel Bir Yaklaşım". Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD) 2 / 1 (Ağustos 2015): 89-121 .
AMA Büyük E. Mevdûdî’nin Enfal 67 ve 68. Ayetler Hakkındaki Yorumuna Eleştirel Bir Yaklaşım. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2015; 2(1): 89-121.
Vancouver Büyük E. Mevdûdî’nin Enfal 67 ve 68. Ayetler Hakkındaki Yorumuna Eleştirel Bir Yaklaşım. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD). 2015; 2(1): 89-121.
IEEE E. Büyük , "Mevdûdî’nin Enfal 67 ve 68. Ayetler Hakkındaki Yorumuna Eleştirel Bir Yaklaşım", Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (KTUİFD), c. 2, sayı. 1, ss. 89-121, Ağu. 2015