Hakkında

Bu dergi; 2009 yılından bugüne, üç ayda bir basılı ve elektronik olarak yayınlanan, uluslararası hakemli bir sosyal bilimler dergisidir.

Derginin amacı; sosyal bilimler alanında yapılan araştırmaların literatüre kazandırılmasına aracı olmaktır.

Bu derginin yayın dili Türkçe, İngilizce ve Rusça'dır.

International Sciencetific Indexing (ISI Databese), Scientific Indexing Services (SIS), Index Copernicus (ICI World of Journals), ULAKBİM TR Dizin, Central and Eastern European Online Library (CEEOL), Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), Google Akademik, Akademik Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index) tarafından indekslenmektedir.

Derginin tüm sayıları ve makaleleri web sitesi üzerinden ücretsiz olarak erişime açıktır.

Derginin basılması ve yayınlanmasından kaynaklanan masrafların karşılanabilmesi amacıyla her makale için yazardan 250TL ödeme alınmaktadır.