Hakkında

HAKKINDA

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD)
Dergide, Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler yayımlanmaktadır.

Dergi, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin resmi yayın organıdır ve ulusal, hakemli, akademik bir dergidir.

Dergi yılda üç (3) kez (Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında) yayımlanır.

Ayrıca, yılda bir defadan fazla olmamak kaydıyla yapılmış olan ulusal/uluslararası toplantılarda (sempozyum, kongre, konferans, vb.) sunulan sözlü bildiriler ve kültürümüzün önemli olayları, şahsiyetleri ile ilgili özel sayı yayımlanabilir.

Dergide her sayıda bir yazarın en çok bir (1), bir yıl içerisinde de en fazla iki (2) akademik çalışmasına yer verilebilmektedir.

Dergiye sunulan bütün makaleler kör hakemlik (çift körleme yöntemi) ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.

KEFAD online olarak yayınlanır ve değerlendirme süreci çift-körleme (double-blinded) yöntemiyle yürütülür.

Bu dergide yayınlanan makaleleri okuma, kopyalama, indirme izni kullanıcılara verilmiştir. KEFAD erişime açık bir dergidir.


VİZYON

Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nin vizyonu; uluslararası ve disiplinlerarası üretilen, özgün bilimsel çalışmaların sonuçlarının hızla yayılması ve alana özgü kavramların/terimlerin anlamlarının ortaklaşması yoluyla ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel bilgi birikimini hızlandırmak ve eğitimle ilgili nitelikli tartışmalar üretmektir. Bu sayede Türkiye’de eğitimle ilgili politikaların şekillenmesine katkı sağlaması da amaçlanmaktadır. Bu sebeple yayımlanacak çalışmalardan teorik olarak yetkinliğin yanı sıra, eğitim konusundaki tartışmalara yeni ve özgün katkılar sağlamaları da beklenmektedir. Böylelikle Türkiye’de eğitim alanında çalışma yapan kişilerin ve/veya kurumların yararlanacağı bir birikimin oluşmasına katkı sağlamak hedeflenmektedir.