Kabul Edilmiş Makaleler

 • The Relationship between Teachers 'Professional Beliefs and Students' Attitudes towards Problem Solving: Willingness, Persistence and Confidence
  Elif AÇIL , Oktay MERCİMEK 27 Nis 2020
 • 2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarındaki Derse Özgü Becerilerin Öğretiminin Karşılaştırılması
  Gülşah KURU 6 May 2020
 • The Linkage between Vocational Education and Labor Market in Turkey: Employability and Skill Mismatch
  Mahmut ÖZER , Eren SUNA 8 May 2020
 • Spor Yapan Liseli Öğrencilerin Yaşam Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul Bakırköy İlçe Örneği)
  Mehmet ALTUN , Mahmut ACAK , Hakan BÜYÜKÇELEBİ , Seyfi SAVAS 19 May 2020
 • Ortaokul Öğrencilerinin Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik Öz Yeterlik Algılarının İncelenmesi
  Sevim SEVGİ , Merve ZİHAR 2 Haz 2020
 • İlkokul Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Osman AKTAN , Yusuf BUDAK 2 Haz 2020
 • Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri, Belirsizliğe Tahammülsüzlük ve Özyeterliklerinin İncelenmesi
  Binnaz KIRAN , Binaz BOZKUR , Özge CENGİZ 14 Haz 2020
 • KONUŞMA EĞİTİMİ YÖNTEM VE TEKNİKLERİNİN TÜRKÇE DERSİNDE UYGULANMA DURUMLARI VE YAŞANAN SORUNLAR
  Bayram ERDEN 14 Haz 2020
 • ANA-BABAYA BAĞLANMA İLE ROMANTİK YAKINLIK VE OTANTİK BENLİK ARASINDA BAĞLANMA STİLLERİNİN ARACILIĞI
  Sinem Evin AKBAY , Hakan GÜNDOĞDU 29 Haz 2020
 • Okul Yöneticilerine Verilen İnceleme/Soruşturma Görevlerine İlişkin Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Görüşleri
  Halil TAŞ , Serkan ŞEKER 4 Tem 2020
 • Buluş Yoluyla Öğretim Stratejisinin Dijital İllüstrasyon Dersinde Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri ve Bir Uygulama Çalışması
  Cihan CANBOLAT , Meliha YILMAZ 8 Tem 2020
 • ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİMSEL UYGULAMALARINDAKİ ETİK DEĞERLENDİRMELERİ: EKLEKTİK BİR DEĞERLENDİRME SÜRECİ
  Medine COŞKUN , Mehmet ÖZMANTAR , Ali BOZKURT 10 Tem 2020
 • 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri
  Sinan TARTAR 15 Tem 2020
 • Tarih Öğretiminde Gazetelerin Bir Araç Olarak Kullanımı ve Öğrencilerin Bu Konudaki Yaklaşımları
  Mehmet GÜNDÜZ 15 Tem 2020