Derginin Amacı

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayınlanan Kastamonu Eğitim Dergisi, uluslararası hakemli bir dergidir.

Kar amacı gütmeyen ve bir devlet üniversitesi yayını olan Kastamonu Eğitim Dergisi kuruluş amaçları ve sosyal sorumluluk politikaları kapsamında eğitim sistemini geliştirmeyi önemsemektedir. Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Dergisi aracılığıyla eğitim sorunlarını çözme potansiyeline sahip nitelikli bilimsel çalışmalara katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Kastamonu Eğitim Dergisi öncelikle ülkemizde, sonra dünyada her bireyin sahip olması gereken bilgi ve becerileri kazanabileceği bir eğitim sisteminin inşasına hizmet etme amacına sahiptir. Ayrıca Kastamonu Eğitim Dergisi okulöncesi eğitimden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerindeki sorunlara somut çözüm önerileri sunan, öğretmenlerin ve akademisyenlerin profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına hizmet etmektedir.