Kıbrıs Sosyal Bilimler Fakültesi Adına Sahibi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Editör

Prof. Dr. Ömer KARA

Turkey
omerkara-erzurumi@hotmail.com
Konular: Tefsir
Kurum: KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Volkan NURÇİN

Cyprus
v.nurcin@gmail.com
ORCID: 0000-0002-5343-801X
Konular: İlahiyat,Din Eğitimi
Kurum: KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Öğretim Görevlisi Büşra MOLLAAHMETOĞLU

Turkey
busra.mollaahmetoglu@kisbu.edu.tr
Konular: Din Eğitimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Nihal SOLAK

Turkey
nihal.solak@kisbu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0199-3553
Konular: Türk Dili
Kurum: KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ömer KARA

Turkey
omerkara-erzurumi@hotmail.com
Konular: Tefsir
Kurum: KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

Turkey
caferkaradas@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-4991-1329
Konular: Kelam
Kurum: İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Haci Mehmet GÜNAY

Turkey
hmgunay@sakarya.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: Sakarya University, Faculty of Theology

Prof. Dr. Bilal GÖKKIR

Turkey
bgokkir@istanbul.edu.tr
Konular: İlahiyat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Ahmet Erhan ŞEKERCİ

Turkey
ahmetsekerci@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,İlahiyat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Felsefe

Doç. Dr. Hayati YILMAZ

Turkey
hayatiy@gmail.com
Konular: İlahiyat
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Öğretim Görevlisi Büşra MOLLAAHMETOĞLU

Turkey
busra.mollaahmetoglu@kisbu.edu.tr
Konular: Din Eğitimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Arş. Gör. Nihal SOLAK

Turkey
nihal.solak@kisbu.edu.tr
ORCID: 0000-0003-0199-3553
Konular: Türk Dili
Kurum: KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

Danışma Kurulu ve Alan Editörleri

Temel İslam Bilimler Bölümü

Tefsir

Doç. Dr. MUHAMMET ABAY

Turkey
abay@marmara.edu.tr
ORCID: 0000-0002-2209-5069
Konular: İlahiyat
Hakkında: https://avesis.marmara.edu.tr/abay
Kurum: Marmara Üniversitesi

Hadis

Prof. Dr. Erdinç AHATLI

Turkey
eahatli@sakarya.edu.tr
Konular: Hadis
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İslam Hukuku

Prof. Dr. Haci Mehmet GÜNAY

Turkey
hmgunay@sakarya.edu.tr
Konular: İlahiyat
Kurum: Sakarya University, Faculty of Theology

Kelam

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

Turkey
caferkaradas@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-4991-1329
Konular: Kelam
Kurum: İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tasavvuf

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Turkey
ahmetogke@akdeniz.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Kıraat

Prof. Dr. Mehmet Emin MAŞALI

Turkey
eminmasali@gmail.com
Konular: İlahiyat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Hakkında: Tefsir-Kıraat
Kurum: MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Mezhepleri Tarihi

Prof. Dr. Cemil HAKYEMEZ

Turkey
cemilhakyemez@hitit.edu.tr
Konular: İslam Mezhepleri
Kurum: HİTİT ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Din Psikolojisi

Prof. Dr. Asım YAPICI

Turkey
asimyapici@cu.edu.tr
Konular: İlahiyat,Uygulamalı Psikoloji
Kurum: Çukurova Üniversitesi

Din Sosyolojisi

Prof. Dr. Mustafa TEKİN

Turkey
mtekin@istanbul.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Din Felsefesi

Prof. Dr. Tuncay İMAMOĞLU

Turkey
t.imamoglu@atauni.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Felsefe

Mantık

Prof. Dr. Ruhattin YAZOĞLU

Turkey
ryazoglu@atauni.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1673-2607
Konular: İlahiyat,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Felsefe
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam Tarihi

Türk İslam Edebiyatı

Doç. Dr. Reyhan KELEŞ

Turkey
reyhankeles@atauni.edu.tr
Konular: Türk İslam Edebiyatı
Kurum: ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Sanatları Tarihi

Prof. Dr. Abdülhamit TÜFEKÇİOĞLU

Turkey
tufekcioglua@gmail.com
Konular: Sanat Tarihi
Kurum: Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Sosyal Bilimler

Eğitim Bilimleri

Yrd. Doç. Dr. Emre ÇETİN

Turkey
kiriemre@gmail.com
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme,Uygulamalı Psikoloji

Psikoloji

Doç. Dr. Ümit HOROZCU

Turkey
umit.horozcu@istanbul.edu.tr
Konular: Din Psikolojisi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler,Gelişim Psikolojisi,Bilişsel Psikoloji,Çalışma Psikolojisi
Kurum: İstanbul üniversitesi ilahiyat fakültesi

Dil Editörleri

Prof. Dr. Necmettin GÖKKIR

Turkey
ngokkir@istanbul.edu.tr
ORCID: 0000-0002-0875-550X
Konular: Tefsir
Kurum: İstanbul Üniveristesi

Doç. Dr. Cemal Abdullah AYDIN

Turkey
cemalaydin@yahoo.com
Konular: Arap Dili ve Belâgati,Hadis
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Hale ERDEN

Cyprus
hale.erden@kisbu.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Cyprus Social Sciences University

Öğretim Görevlisi Merve Nur KILIÇ

Cyprus
kilicemervenur@hotmail.com
ORCID: 0000-0002-1438-395X
Konular: Tasavvuf