Yazarlar

 


AD-SOYAD:


BÖLÜM:


SAYI:


MAKALE VE LİNKİ:

MAKALE SAYISI

1-

Doç.Dr. Reyhan KELEŞ

Türk İslâm Edebiyatı Ana Bilim Dalı

kisbu ilahiyat dergisi (Haziran / 2019/1)

Riyâzî’nin Miʻrâciyyesi: Tanıtım ve Şerh

https://dergipark.org.tr/download/article-file/692346

1

2-

Prof. Dr. Cağfer KARADAŞ

Kelam Anabilim Dalı

kisbu ilahiyat dergisi (Haziran / 2019/1)

İsra-Miraç Hâdisesi: Mahiyeti ve Gerçekliği

https://dergipark.org.tr/download/article-file/736311

1

3-

Öğr. Gör.  Selime GÜNTAŞ

Eğitim Bilimleri Fakültesi

kisbu ilahiyat dergisi (Haziran / 2019/1)

Eğitimde Proje Tabanlı Öğrenme Kuramı Literatürü: İçerik Analizi

https://dergipark.org.tr/download/article-file/736313

1

4-

Ar. Gör. Dr.  Çetin KASKA

Fars Dili ve Edebiyatı

kisbu ilahiyat dergisi (Haziran / 2019/1)

Saʻdî-i Şîrâzî’nin Bostân Adlı Eseri Üzerine

https://dergipark.org.tr/download/article-file/736310

1

5-

Fatma Nur ERKAN

Dinler Tarihi Anabilim Dalı

kisbu ilahiyat dergisi (Haziran / 2019/1)

Orta Asya’da Yesevî Geleneğin Toplumun İslâmlaşmasına ve Müslüman Kalmasına Etkisi

https://dergipark.org.tr/download/article-file/736308

1

6-

Ar. Gör. Kevser ÖZDOĞAN

İslâm Tarihi Bilim Dalı

kisbu ilahiyat dergisi (Haziran / 2019/1)

Zemzem’in ve Kâbe’nin Kuyusu’nun Kaybolması ve Yeniden Bulunması

https://dergipark.org.tr/download/article-file/719635

1

7-

Öğr. Gör.  Büşra MOLLAAHMETOĞLU

Din Eğitimi Ana Bilim Dalı

kisbu ilahiyat dergisi (Haziran / 2019/1)

Sadreddin Konevî’nin Eğitim Düşüncesinde Münasebet Kavramı

1