Belgeler ve Formlar

  • İşleyiş Esasları Yönetmeliği (PDF)
  • Telif ve Yayın Hakları Formu (DOCX) (Sisteme giriş yapılması gerekmektedir.)
  • Örnek Makale Şablonu (DOCX)
  • Makale Değerlendirme Formu (PDF)