Belgeler ve Formlar

  • İşleyiş Esasları Yönetmeliği (PDF)
  • Makale Değerlendirme Formu - Eski (DOCX) (Dergipark sistemi öncesinde kullanılan eski formlardır.)
  • Makale Değerlendirme Formu - Yeni (PDF) (Dergipark sisteminde kullanılan güncel formdur.)
  • Telif Hakları Formu (DOCX) (Sisteme giriş yapılması gerekmektedir.)
  • Örnek Makale Şablonu (DOCX)