Kabul Edilmiş Makaleler

 • KAS İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA SIK UYGULANAN GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARI
  Saime Ay, Birkan Sonel Tur, Deniz Evcik 25 Eyl 2018
 • TRAVMATİK ASFİKSİDE LİTERATÜRE YENİDEN BİR BAKIŞ VE BİR OLGU SUNUMU
  AHMET AYDIN, MUSTAFA YAVUZ 25 Eyl 2018
 • OVARİAN SARKOM İLİŞKİLİ LONGİTUDİNAL EKSTENSİF TRANSVERS MİYELİT: OLGU SUNUMU
  Fettah Eren, Aydın Talip Yıldoğan, Şerefnur Öztürk 23 Eki 2018
 • Çoklu Girişim Sonrası Altı Aylık Bebekte Gelişen İatrojenik Femoral Ven Trombozu
  Murat Günday, Özlem Kayacık günday 23 Eki 2018
 • ASEMPTOMATİK HEMODİYALİZ HASTASINDA RENAL HÜCRELİ KARSİNOM ONKOSİTİK HÜCRELİ TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ
  Rüya Mutluay 6 Kas 2018
 • Evre I germ hücreli over tümörlerinde nüks gelişimine etki eden faktörler
  Varol Gülseren, Mustafa Kocaer, İsa Özdemir, Mehmet Gökçü, Muzaffer Sancı, Kemal Güngördük 11 Ara 2018
 • HEREDİTER TROMBOFİLİLİ HASTADA TEKRARLAYAN PULMONER EMBOLİ VE ABDOMİNAL AORTADA MURAL TROMBÜS
  Nuri Köse, Tarık Yıldırım, Gökhan Ergün, İbrahim Altun, Fatih Akın 20 Şub 2019
 • ROMATİZMAL HASTALIKLARDA KAPLICA TEDAVİSİ
  Nuran Eyvaz 6 Mar 2019
 • TBCD geninde yeni bir mutasyon tespit edilen PEBAT sendomlu olgu
  Muhsin Elmas, Başak Göğüş, Ayşegül Bükülmez, Mustafa Solak 19 Mar 2019
 • BOĞMACA HASTALIĞININ LABORATUVAR TANISINDA KÜLTÜR VE POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  EMEK TÜRKEKUL ŞEN, Selin NAR ÖTGÜN, Orhan SAYLI, Berrin ESEN, Rıza DURMAZ 26 Mar 2019
 • Lenfosellerde Perkütan Tedavi: Tek veya Çok Seans Skleroterapinin Etkinliğinin Karşılaştırılması
  ÖMÜR BALLI, OKAN AKHAN, DEVRİM AKINCI, TÜRKMEN ÇİFTÇİ 26 Mar 2019
 • İNSİDENTAL ADRENAL LEZYONLARIN KLİNİK, HORMONAL VE HİSTOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ SONUÇLARI
  Şafak Akın, Selçuk Dağdelen, Bülent Okan Yıldız, Alper Gürlek, Tomris Erbaş, Miyase Bayraktar 26 Mar 2019
 • HİPEREMEZİS GRAVİDARUM’LU GEBELERDE TİROİD FONKSİYON TESTİ NORMAL OLANLAR VE TİROİD FONKSİYON TESTİ NORMAL OLMAYANLARIN BİRİNCİ TRİMESTER UTERİN ARTER DOPPLER ULTRASON PARAMETRELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
  İsa şükrü Öz 26 Mar 2019
 • Saç-iplik turnike sendromu: Olgu Sunumu
  Ayşegül BÜKÜLMEZ, Ecenur Dursun, Ayşe Tolunay Oflu, Özlem Güleç Şen, Recep Altın 2 Nis 2019
 • A.calcoaceticus- A.baumannii complex (ABC) ve Yeni türleri
  Berrin ESEN, Ayşegül Gözalan 8 Nis 2019
 • TORAKS TRAVMASI GEÇİREN HASTALARDA OLUŞAN AKCİĞER KONTÜZYONU İLE HEMOTORAKS/PNÖMOTORAKS ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Ahmet Dumanlı 8 Nis 2019
 • GEBELİK İLİŞKİLİ OSTEOPOROZ:OLGU SUNUMU
  Nuran Eyvaz 8 Nis 2019
 • VİSSERAL OBEZİTE İLE ABDOMİNAL AORTA KALSİFİK PLAKLAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  ALİ KÜPELİ, MEHMET SOYTÜRK 26 Nis 2019
 • TÜP TORAKOSTOMİ SONRASI GELİŞEN VOKAL KORD PARALİZİSİ
  Hasan Doğan, Hıdır Esme, Ferdane melike Duran 10 May 2019
 • YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE TAKİP EDİLEN HASTALARIN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ
  Nuriye Tarakçı, Fatma Hilal Yilmaz, Nazlı Dilay Gültekin, Hüseyin Altunhan 10 May 2019
 • Erzurum, Kars ve Ardahan İllerindeki Süt Ve Süt Ürünleri Üreticilerinde Q Ateşi Seroprevalansının Araştırılması
  MEHTAP HÜLYA ASLAN, AHMET AYYILDIZ 24 May 2019
 • ANTİBİYOTİK İLİŞKİLİ DRESS SENDROMU:NADİR BİR OLGU
  Alper emre Kurt, Tevfik Solakoğlu, Murat Araz 24 May 2019
 • Hair loss : Who needs laboratory investigations?
  Habibullah Aktaş, Gökşen Ertuğrul 27 May 2019
 • Eritrosit dağılım genişliği iki yaşından büyük hastalarda sepsis ile ilişkili olabilir
  Fatih Aygün 30 May 2019
 • DİZ İÇİ HOFFA KÖKENLİ GANGLİON KİSTİ ARTROSKOPİK EKSİZYONU VE DEBRİDMANI
  Yıldıray Genç, Özgür Korkmaz 17 Haz 2019
 • TÜKÜRÜK BEZİNDE PLEOMORFİK ADENOMLARIN İNCELENMESİ, İNCE İĞNE ASPİRASYON SİTOLOJİSİNİN DOKU BİYOPSİSİ İLE KORELASYONU
  Figen Aslan, Ülkü Küçük 24 Haz 2019
 • Göz Kapağındaki Lezyonların Klinikopatolojik Özellikleri
  Meydan Turan, Gülay Turan 3 Tem 2019
 • FALLOP TÜPLERİNİN NADİR İNFLAMASYONU KSANTOGRANÜLOMATÖZ SALPENJİT: 2 OLGU İLE
  Figen Aslan, Nevroz Alış Söyleyici, Akın Usta 3 Tem 2019
 • Meme Kanseri Hastalarında Dinamik Tiyol, Disülfit Dengesi ile CA-15-3 Seviyeleri Arasındaki İlişki
  Ayşe Özdemir, Uttku Dönem Dilli, Dalyan Özdemir, Salim Neşelioğlu, Özcan Erel 8 Ağu 2019
 • AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ
  ÖZGE ERDOĞAN, MEHMET YILDIZ, ÜMÜT DÜNDAR 20 Ağu 2019
 • 8 HAFTALIK STEP AEROBİK EGZERSİZLERİN DİZ EKLEMİ İZOKİNETİK KUVVET, DENGE VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Burtay Orkun ÖN, Mehmet YILDIZ, Ümit DÜNDAR 21 Ağu 2019
 • Üçüncü Basamak Bir Üniversite Hastanesinde Asistan ve Uzman Doktorların İş Doyumu ve Motivasyonunu Etkileyen Faktörler
  SERKAN GÖKASLAN, NAZMİ KANAD 28 Ağu 2019
 • Akut ve Akut Tekrarlayan Pankreatitli Hastalarda Yaşam Kalitesi ve Sosyal Anksiyetenin Değerlendirilmesi
  Volkan Balat, Ayşegül Bükülmez, Ayşe Tolunay Oflu 13 Eyl 2019
 • Motosikleti sürerken ani fren nedeniyle travmatik karotis arter diseksiyonu gelişimi: Olgu sunumu
  Ayşe TOLUNAY OFLU, Mehtap Acay, Ayhan Pektaş, Özlem Şen, Ayşegül Bükülmez 1 Eki 2019
 • Geç Başlangıçlı Yenidoğan Sepsis Tanısında Trombosit Parametreleri (PLT, MPV, MPR ve PLR) ve Nötrofil Lenfosit Oranlarının (NLR) Araştırılması
  Emine esin Yalınbaş, Hüseyin Bilgin 1 Eki 2019
 • MERMER SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERDE STRES DÜZEYİ VE TÜKENMİŞLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Murat Demirezen, Yiğit Şenol 1 Eki 2019
 • ÇOCUKLARDA NADİR BİR OLGU: LUDWİG ANJİNA
  Ayşegül Bükülmez, Abdülkadir Bucak, Pelin Balıkoğlu, Abdullah Kınar, Çiğdem Özer Gökaslan 1 Eki 2019
 • YENİ DOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDEKİ AĞRILI UYARANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
  Ahmet Afşin KUNDAK 1 Eki 2019
 • DOĞUM ÖNCESİ OKULUNUN NULLİPAR GEBELERDE DOĞUM TERCİHİ ÜZERİNE ETKİSİ
  Mehmet Sipahi 14 Eki 2019
 • Acil Servise Başvuran Mantar Zehirlenmelerinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
  YEŞİM İŞLER, HALİL KAYA, MELİH YÜKSEL 15 Eki 2019
 • Acil Servise Kardiyopulmoner Arrest Nedeniyle Getirilen ve Spontan Dolaşımı Geri Dönen Olgularda Çekilen Bilgisayarlı Beyin Tomografinin Prognozu Belirlemedeki Yeri
  TAMER ÇOLAK, MUSTAFA HIZAL 1 Kas 2019
 • PARATİROİD PATOLOJİLERİNİN TANISINDA KONVANSİYONEL DUAL FAZ RADYONÜKLİD GÖRÜNTÜLEME VE ERKEN SPECT/BT GÖRÜNTÜLEMENİN TANISAL DEĞERİ
  Sibel Uçak Semirgin 5 Kas 2019
 • AF64A Tarafından Alzheimer Benzeri Demans Oluşturulan Ratlarda Betain ve Piperinenin Etkisi
  AYHAN VURMAZ, FATİH BOZKURT, MİNE DOSAY AKBULUT 6 Kas 2019
 • Hematokrite Göre Düzeltilmiş Eritrosit Sedimentasyon Hızı, C-Reaktif Protein ile Daha İyi Bir Korelasyona Sahiptir
  Seda Çelik, Duygu Mine Yavuz, Ergin Taşkın, Fatih Boy, Fatih Kara 7 Kas 2019
 • DUA EDEN İŞARETİ VE AVUÇ İÇİ BASKISI TESTLERİNİN ZOR ENTUBASYON TANI TESTLERİYLE İLİŞKİSİ
  Ümran Karaca, Gürayten Özyurt 7 Kas 2019
 • MULTİPL SKLEROZ’DA K VİTAMİNİNİN ROLÜ VAR MIDIR?
  Merve Özdemir, Aylin Ayaz 13 Kas 2019