Akut Apandisit Tanısında Radyolojik Bulgular ile Lökosit Sayımının Karşılaştırılması

Mustafa ERKOÇ [1] , Hasan BÖREKÇİ [2] , Mesut SİPAHİ [3] , Halil SERİN [4] , Yurdanur AKYÜZ [5]


Amaç: Akut apandisit en sık karşılaşılan akut karın tablosudur. Tanısı esas olarak öykü ve fizik muayene bulguları ile konulmaktadır. Ancak bazı vakalarda fizik muayene bulguları yetersiz kalmakta ve arada kalınan vakalarda operasyon kararı almak zorlaşmaktadır. Bu aşamada bilgisayarlı tomografi (BT), ultrasonografi (US) gibi radyolojik tetkikler ve laboratuar bulguları tanıya yardımcı olmaktadır. Literatürde bu tanı araçlarının birbirine üstünlüğü ve özgünlüğü konusunda tam bir fikir birlikteliği yoktur. Bu çalışmada amacımız akut apandisit tanısında BT, US ve lökosit sayımının tanıya olan katkısını karşılaştırmaktır.
Gereç-Yöntem: Çalışmaya son bir yıl içerisinde AA tanısı ile opere edilmiş toplam 32 hasta retrospektif olarak dâhil edildi. Hastaların US, BT bulguları ve kan lökosit değerleri karşılaştırıldı. Lökosit değeri 10.000/mm3’ün üzerinde olanlar AA tanısı açısından pozitif kabul edildi.
Bulgular: 18 (%56.25) hastanın US bulguları, 28 hastanın (%87.5) BT bulgusu AA tanısı açısında pozitif idi. 30 hastada (%93.75) kan lökosit değeri pozitif idi. Kan lökosit değerleri; US ve BT bulguları ile karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.05).
Sonuç: AA tanısında yüksek kan lökosit seviyelerinin tanısal değeri hem US’ ye hem de BT’ ye kıyasla daha yüksek bulunmuştur.

 
Birincil Dil en
Bölüm Makaleler-Araştırma Yazıları
Yazarlar

Yazar: Mustafa ERKOÇ

Yazar: Hasan BÖREKÇİ

Yazar: Mesut SİPAHİ

Yazar: Halil SERİN

Yazar: Yurdanur AKYÜZ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2015

Bibtex @ { kocatepetip182658, journal = {Kocatepe Tıp Dergisi}, issn = {1302-4612}, eissn = {2149-7869}, address = {}, publisher = {Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {16}, pages = { - }, doi = {10.18229/ktd.75782}, title = {Akut Apandisit Tanısında Radyolojik Bulgular ile Lökosit Sayımının Karşılaştırılması}, key = {cite}, author = {ERKOÇ, Mustafa and BÖREKÇİ, Hasan and SİPAHİ, Mesut and SERİN, Halil and AKYÜZ, Yurdanur} }
APA ERKOÇ, M , BÖREKÇİ, H , SİPAHİ, M , SERİN, H , AKYÜZ, Y . (2015). Akut Apandisit Tanısında Radyolojik Bulgular ile Lökosit Sayımının Karşılaştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi , 16 (2) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/17437/182658
MLA ERKOÇ, M , BÖREKÇİ, H , SİPAHİ, M , SERİN, H , AKYÜZ, Y . "Akut Apandisit Tanısında Radyolojik Bulgular ile Lökosit Sayımının Karşılaştırılması". Kocatepe Tıp Dergisi 16 (2015 ): <https://dergipark.org.tr/tr/pub/kocatepetip/issue/17437/182658>
Chicago ERKOÇ, M , BÖREKÇİ, H , SİPAHİ, M , SERİN, H , AKYÜZ, Y . "Akut Apandisit Tanısında Radyolojik Bulgular ile Lökosit Sayımının Karşılaştırılması". Kocatepe Tıp Dergisi 16 (2015 ):
RIS TY - JOUR T1 - Akut Apandisit Tanısında Radyolojik Bulgular ile Lökosit Sayımının Karşılaştırılması AU - Mustafa ERKOÇ , Hasan BÖREKÇİ , Mesut SİPAHİ , Halil SERİN , Yurdanur AKYÜZ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Kocatepe Tıp Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - EP - VL - 16 IS - 2 SN - 1302-4612-2149-7869 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Kocatepe Tıp Dergisi Akut Apandisit Tanısında Radyolojik Bulgular ile Lökosit Sayımının Karşılaştırılması %A Mustafa ERKOÇ , Hasan BÖREKÇİ , Mesut SİPAHİ , Halil SERİN , Yurdanur AKYÜZ %T Akut Apandisit Tanısında Radyolojik Bulgular ile Lökosit Sayımının Karşılaştırılması %D 2015 %J Kocatepe Tıp Dergisi %P 1302-4612-2149-7869 %V 16 %N 2 %R %U
ISNAD ERKOÇ, Mustafa , BÖREKÇİ, Hasan , SİPAHİ, Mesut , SERİN, Halil , AKYÜZ, Yurdanur . "Akut Apandisit Tanısında Radyolojik Bulgular ile Lökosit Sayımının Karşılaştırılması". Kocatepe Tıp Dergisi 16 / 2 (Temmuz 2015): - .
AMA ERKOÇ M , BÖREKÇİ H , SİPAHİ M , SERİN H , AKYÜZ Y . Akut Apandisit Tanısında Radyolojik Bulgular ile Lökosit Sayımının Karşılaştırılması. KTD. 2015; 16(2): -.
Vancouver ERKOÇ M , BÖREKÇİ H , SİPAHİ M , SERİN H , AKYÜZ Y . Akut Apandisit Tanısında Radyolojik Bulgular ile Lökosit Sayımının Karşılaştırılması. Kocatepe Tıp Dergisi. 2015; 16(2): -.