Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ENDÜKTİF KUPLAJLI RFID’NİN TASARIM ESASLARI VE ARDUİNOLU BİR UYGULAMASI

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 563 - 572, 03.09.2020
https://doi.org/10.36306/konjes.615913

Öz

RFID, radyo frekanslı haberleşme sinyalleri kullanılarak canlı veya nesneleri tanıyabilen temassız bir teknolojidir. Bu çalışmada, RFID’lı endüktif kuplaj tekniğinin dayandığı temel esaslar özetlenmektedir. endüktif kuplaj tekniği, RFID okuyucu ve etiketini birbirine manyetik yol üzerinden bağlanan bobinlerin, bir frekansta rezonansa gelerek belirli sinyalleri karşılıklı olarak birbirine aktarmasına dayanır. RFID etiket ve okuyucusunda bu sinyalleri oluşturan, çeşitli bilgileri tutan ve kodlayan elektronik düzenler basitçe tanıtılmıştır. Son bölümde ise 125 kHz’de çalışan RFID etiketinin ID-3LA okuyucusu ile gerçekleştirilen bir uyarı ve bir anahtar kullanımı gösterilmiştir. Ayrıca RFID okuyucu ile Arduino Uno kullanarak bir RFID etiketinin tanım kodlarının bilgisayara aktarıldığı bir uygulama gerçekleştirilmiştir.

Kaynakça

 • Adak D., Pain M.K., Dey U.K., 2017, RFID Based Security System Using Arduino Module, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 8, Issue 3, pp.143-145.
 • Çiftçibaşı E., 2009, RFID Sistemlerde Güvenlik Açıkları ve Çözüm Yolları, Elektrik Mühendisliği Dergisi, 437. sayı, 91-92, http://www.emo.org.tr/ekler/148ec96d4e6054d_ek.pdf?dergi=593, ziyaret tarihi: 24.05.2017.
 • Demiral E., Karaş İ.R., Turan M.K., RFID Sistemleri ile Konum Belirleme Uygulamaları, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 14-17 Mayıs 2013.
 • EM microelektronik, 2002, RFID Made Easy, https://www.emmicroelectronic.com/sites/default/files/products/datasheets/an411.pdf, ziyaret tarihi: 24.05.2016.
 • Emç M., 2016, RFID Teknolojisi Kullanarak Kampüs Harcama Sistemlerinin Tasarlanması ve Uygulanması: Üniversite Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı, İzmir.
 • ID Innovations, 2013, ID-3LA Reader Module Data Sheets, https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ID/ID-3LA.pdf, ziyaret tarihi: 01.08.2019.
 • Kartha V., 2015, Interfacing EM-18 RFID reader, https://electrosome.com/em-18-rfid-reader-arduino-uno/, ziyaret tarihi: 28.05.2019.
 • Lehpamer H., 2012, RFID Design Principles, Artech House, Boston.
 • Maraşlı F., Çıbuk M., RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 249-275, 2015.
 • Miller J., 2019, RFID Glossary: 40 Terms to Know About RFID, https://www.computype.com/blog/rfidglossary, ziyaret tarihi: 25.04.2019.
 • NXP Semiconductors, 2014, HITAG S transponder IC, https://www.nxp.com/docs/en/datasheet/ HTSICH56_48_SDS.pdf, ziyaret tarihi: 24.05.2018.
 • Önal M., 2015, Gömülü Sistemler ile RFID Mimarisi ve programlama, Kodlab Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Paxar, RFID Basics, RFID_Basics.pdf, www.paxar.com, ziyaret tarihi: 21.10.2015.
 • Priority1design, 2007, RFID Transponders, http://www.priority1design.com.au/rfid_transponders.html, ziyaret tarihi: 01.08.2019.
 • Tan O., Korkmaz İ., Gidiş O., Uygun S., Hasta Takip Sistemlerinde RFID Uygulaması, Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı, Şanlıurfa , 11-13 Şubat 2009.
 • Tengilimoğlu D. ve Yiğit V., 2016, Tıbbi Malzeme Yönetiminde Verimliliği Artırıcı Bir Teknoloji : Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi (RFID), Verimlilik Dergisi, Sayı 4, Sayfa: 51-73.
 • Ulaby F.T., E. Michielssen, U. Ravaioli, 2013, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Çeviri Editörü: Yazgan E. ve Turgut G., Nobel Kitap, 2013.
 • Üstündağ A., Tanyaş M., 2009, Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) teknolojisinin tedarik zinciri üzerindeki etkileri, itüdergisi/d mühendislik, Cilt:8, Sayı:4, 83-94.
 • Yüksel ME ve Zaim AH, Otomatik Nesne Tanımlama, Takibi ve Yönetiminde RFID’nin Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojileri İle Birlikte Kullanımı, XI. Akademik Bilişim Konferansı, sayfa 111– 120, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 2009.

Working Principles of Inductive Coupled RFID and a RFID Design Application with Arduino

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 563 - 572, 03.09.2020
https://doi.org/10.36306/konjes.615913

Öz

RFID is a contactless technology that can recognize living organisms or objects by using radio frequency communication signals. In this study, the basic principles on which RFID inductive coupling technique is based, are summarized. Inductive coupling technique is based on the coils that are attached to the RFID reader and tag via magnetic path to resonance at a frequency and transfer certain signals to each other. Electronic devices that generate these signals, hold and encode various information are simply introduced in the RFID tag and reader. In the last section, a warning and a key usage are shown with the ID-3LA reader of the RFID tag operating at 125 kHz. In addition, an application was carried out by using Arduino Uno with RFID reader, where the identification codes of an RFID tag are transferred to the computer.

Kaynakça

 • Adak D., Pain M.K., Dey U.K., 2017, RFID Based Security System Using Arduino Module, International Journal of Scientific & Engineering Research, Volume 8, Issue 3, pp.143-145.
 • Çiftçibaşı E., 2009, RFID Sistemlerde Güvenlik Açıkları ve Çözüm Yolları, Elektrik Mühendisliği Dergisi, 437. sayı, 91-92, http://www.emo.org.tr/ekler/148ec96d4e6054d_ek.pdf?dergi=593, ziyaret tarihi: 24.05.2017.
 • Demiral E., Karaş İ.R., Turan M.K., RFID Sistemleri ile Konum Belirleme Uygulamaları, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara, 14-17 Mayıs 2013.
 • EM microelektronik, 2002, RFID Made Easy, https://www.emmicroelectronic.com/sites/default/files/products/datasheets/an411.pdf, ziyaret tarihi: 24.05.2016.
 • Emç M., 2016, RFID Teknolojisi Kullanarak Kampüs Harcama Sistemlerinin Tasarlanması ve Uygulanması: Üniversite Örneği, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Bilişim Sistemleri Ana Bilim Dalı, İzmir.
 • ID Innovations, 2013, ID-3LA Reader Module Data Sheets, https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ID/ID-3LA.pdf, ziyaret tarihi: 01.08.2019.
 • Kartha V., 2015, Interfacing EM-18 RFID reader, https://electrosome.com/em-18-rfid-reader-arduino-uno/, ziyaret tarihi: 28.05.2019.
 • Lehpamer H., 2012, RFID Design Principles, Artech House, Boston.
 • Maraşlı F., Çıbuk M., RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları, BEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 4(2), 249-275, 2015.
 • Miller J., 2019, RFID Glossary: 40 Terms to Know About RFID, https://www.computype.com/blog/rfidglossary, ziyaret tarihi: 25.04.2019.
 • NXP Semiconductors, 2014, HITAG S transponder IC, https://www.nxp.com/docs/en/datasheet/ HTSICH56_48_SDS.pdf, ziyaret tarihi: 24.05.2018.
 • Önal M., 2015, Gömülü Sistemler ile RFID Mimarisi ve programlama, Kodlab Yayın Dağıtım, İstanbul.
 • Paxar, RFID Basics, RFID_Basics.pdf, www.paxar.com, ziyaret tarihi: 21.10.2015.
 • Priority1design, 2007, RFID Transponders, http://www.priority1design.com.au/rfid_transponders.html, ziyaret tarihi: 01.08.2019.
 • Tan O., Korkmaz İ., Gidiş O., Uygun S., Hasta Takip Sistemlerinde RFID Uygulaması, Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı, Şanlıurfa , 11-13 Şubat 2009.
 • Tengilimoğlu D. ve Yiğit V., 2016, Tıbbi Malzeme Yönetiminde Verimliliği Artırıcı Bir Teknoloji : Radyo Frekanslı Tanıma Sistemi (RFID), Verimlilik Dergisi, Sayı 4, Sayfa: 51-73.
 • Ulaby F.T., E. Michielssen, U. Ravaioli, 2013, Fundamentals of Applied Electromagnetics, Çeviri Editörü: Yazgan E. ve Turgut G., Nobel Kitap, 2013.
 • Üstündağ A., Tanyaş M., 2009, Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) teknolojisinin tedarik zinciri üzerindeki etkileri, itüdergisi/d mühendislik, Cilt:8, Sayı:4, 83-94.
 • Yüksel ME ve Zaim AH, Otomatik Nesne Tanımlama, Takibi ve Yönetiminde RFID’nin Yeni Nesil Kablosuz İletişim Teknolojileri İle Birlikte Kullanımı, XI. Akademik Bilişim Konferansı, sayfa 111– 120, Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, 2009.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yalçin EZGİNCİ
KONYA TEKNİK UNİVERSİTESIİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { konjes615913, journal = {Konya Journal of Engineering Sciences}, eissn = {2667-8055}, address = {Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:369 Posta Kodu:42130 Selçuklu-Konya / TÜRKİYE}, publisher = {Konya Teknik Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, number = {3}, pages = {563 - 572}, doi = {10.36306/konjes.615913}, title = {ENDÜKTİF KUPLAJLI RFID’NİN TASARIM ESASLARI VE ARDUİNOLU BİR UYGULAMASI}, key = {cite}, author = {Ezginci, Yalçin} }
APA Ezginci, Y. (2020). ENDÜKTİF KUPLAJLI RFID’NİN TASARIM ESASLARI VE ARDUİNOLU BİR UYGULAMASI . Konya Journal of Engineering Sciences , 8 (3) , 563-572 . DOI: 10.36306/konjes.615913
MLA Ezginci, Y. "ENDÜKTİF KUPLAJLI RFID’NİN TASARIM ESASLARI VE ARDUİNOLU BİR UYGULAMASI" . Konya Journal of Engineering Sciences 8 (2020 ): 563-572 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/56595/615913>
Chicago Ezginci, Y. "ENDÜKTİF KUPLAJLI RFID’NİN TASARIM ESASLARI VE ARDUİNOLU BİR UYGULAMASI". Konya Journal of Engineering Sciences 8 (2020 ): 563-572
RIS TY - JOUR T1 - ENDÜKTİF KUPLAJLI RFID’NİN TASARIM ESASLARI VE ARDUİNOLU BİR UYGULAMASI AU - YalçinEzginci Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.36306/konjes.615913 DO - 10.36306/konjes.615913 T2 - Konya Journal of Engineering Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 563 EP - 572 VL - 8 IS - 3 SN - -2667-8055 M3 - doi: 10.36306/konjes.615913 UR - https://doi.org/10.36306/konjes.615913 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi ENDÜKTİF KUPLAJLI RFID’NİN TASARIM ESASLARI VE ARDUİNOLU BİR UYGULAMASI %A Yalçin Ezginci %T ENDÜKTİF KUPLAJLI RFID’NİN TASARIM ESASLARI VE ARDUİNOLU BİR UYGULAMASI %D 2020 %J Konya Journal of Engineering Sciences %P -2667-8055 %V 8 %N 3 %R doi: 10.36306/konjes.615913 %U 10.36306/konjes.615913
ISNAD Ezginci, Yalçin . "ENDÜKTİF KUPLAJLI RFID’NİN TASARIM ESASLARI VE ARDUİNOLU BİR UYGULAMASI". Konya Journal of Engineering Sciences 8 / 3 (Eylül 2020): 563-572 . https://doi.org/10.36306/konjes.615913
AMA Ezginci Y. ENDÜKTİF KUPLAJLI RFID’NİN TASARIM ESASLARI VE ARDUİNOLU BİR UYGULAMASI. KONJES. 2020; 8(3): 563-572.
Vancouver Ezginci Y. ENDÜKTİF KUPLAJLI RFID’NİN TASARIM ESASLARI VE ARDUİNOLU BİR UYGULAMASI. Konya Journal of Engineering Sciences. 2020; 8(3): 563-572.
IEEE Y. Ezginci , "ENDÜKTİF KUPLAJLI RFID’NİN TASARIM ESASLARI VE ARDUİNOLU BİR UYGULAMASI", Konya Journal of Engineering Sciences, c. 8, sayı. 3, ss. 563-572, Eyl. 2020, doi:10.36306/konjes.615913