Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

A PARAMETRIC STUDY OF THE OPTIMUM SHEAR WALL AREA FOR MID-TO HIGH-RISE RC BUILDINGS

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 601 - 617, 03.09.2020
https://doi.org/10.36306/konjes.666748

Öz

In this article, a structural analysis was conducted on a total of 40 building models with
varying building height and wall dimensions in order to determine the optimum ratio of shear wall area
to floor area in a reinforced concrete building. For this purpose, 20, 30 and 40 story buildings were
selected to investigate the effect of varying building heights on their structural behaviors. A parametric
study on shear wall areas was conducted base on varying shear wall area to floor area ratios. Building
models, therefore, included no wall and walls with 0.5%, 1%, 1.5% and 2.0% area ratios applied in
combined x and y directions. Each of these models was subjected to response spectrum analysis using
the forces generated according to the 2018 dated Turkish Earthquake Code (TEC 18) and 2016 dated
American Building Code (ASCE 7-16). The buildings were assumed to be all office buildings located in a
severe seismic zone region, Avcilar, Istanbul. The 30 and 40 story buildings due to their total heights had
to be considered tall in line with the requirements in TEC 18. The additional requirements were also
included in the analysis to understand the impact of tall buildings on the optimum shear wall
determination. Therefore, the following parameters were investigated for the optimum shear wall area
to floor area ratio: (a) building periods, (b) base shear and shear forces resisted by all shear walls, and (c)
maximum lateral displacements and story drifts. The impact of effective wall layout configuration on
structural behavior was also investigated by studying the 2.0% wall area ratio. The results indicated that
the most effective ratios of shear wall area to floor area for the 20 and 30 story buildings were equal to
1.5% and 2.0%, respectively. However, the need for the wall area of the 40 story building was slightly
more than 2.0%. However, as the wall layout was revised for the building with the 2.0% wall area ratio,
the requirement for the wall area was nearly met indicating that the 2.0% wall area ratio could also be
recommended for the 40 story building.

Kaynakça

 • Al-Ageedi, M., 2019, Determination of the Optimum Shear Wall Area to Floor Area Ratio for Reinforced Concrete Buildings, Master’s Thesis in Civil Engineering, Atilim University, Ankara.
 • ASCE 7-16: Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures, 2016, American Society of Civil Engineers, Virginia.
 • Burak, B., Comlekoglu, H.G., 2013, “Effect of Shear Wall Area to Floor Area Ratio on the Seismic Behavior of Reinforced Concrete Buildings”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 139, No. 11, pp. 1928-1937.
 • Esmaili, O., Epackachi, S., Samadzad M., Mirghaderi, S.R., 2008, “Study of Structural RC Shear Wall System in A 56-Story RC Tall Building”, The 14 World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, October 12-27, 2008.
 • ETABS Version 17.0.1, 2018, Computers and Structures Inc. Fintel, M. 1995, “Performance of Buildings with Shear Walls in Earthquakes of the Last Thirty Years”, PCI Journal, Vol. 40, pp. 62-80.
 • Foroughi, S., Yüksel, S. B., 2016, “Effect of Shear Walls on the Seismic Behavior of the Cast-in-Site Reinforced Concrete Buildings,” The 2nd International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architectural & Urban Development, March 14, 2016, Istanbul, Turkey.
 • Gunel, A., 2013, Influence of the Shear Wall Area to Floor Area Ratio on the Seismic Performance of Existing Reinforced Concrete Buildings, Master’s Thesis in Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara.
 • Gupta, S., Akhtar S., Hussain, A., 2016, “Effect of Shear Wall Location on Bending Moment and Shear Force of Multistory Building Subjected to Earthquake Loading,” International Journal of Computer and Advanced Engineering Research, Vol. 3, Issue 2, pp. 4-21.
 • Kumar Y.R., Kumar, P.B., 2018, “Effect of Shear Wall Area to Floor Area Ratio on Seismic Performance of R.C. Structures,” International Journal of Civil Engineering and Technology, Vol. 9, Issue 4, pp. 844–852.
 • Malik, R., Madan S.K., Sehgal, V.K., 2011, “Effect of Height on Seismic Response of Reinforced Cement Concrete Framed Buildings with Curtailed Shear Wall”, Journal of Engineering and Technology, Vol. 1, Issue 1, pp. 43-46.
 • Mohammad, A.U.R., Bharathi, D., 2016, “Effect of Shear Wall Area to Floor Area Ratio on the Seismic Behavior of Reinforced Concrete Buildings,” International Journal & Magazine of Engineering, Technology, Management and Research, Vol. 3, Issue 10, pp. 1424-1433.
 • Nollet, M.J., Smith, B.S., 1993, “Behavior of Curtailed Wall-Frame Structures,” Journal of Structural Engineering, Vol. 119, Issue 10, pp. 2835-2854.
 • Soydas, O., 2009, Evaluation of Shear Wall Indexes for Reinforced Concrete Buildings, Master’s Thesis in Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara.
 • Sreevalli, T., Priya, N.H., 2017, “Effect of Shear Wall Area on Seismic Behavior of Multistoried Building Tube in Tube Structure,” International Journal of Engineering Trends and Technology, Vol. 44, Issue 4, pp. 202-210.
 • TBI 17: Tall Buildings Initiative Guidelines for Performance Based Seismic Design of Tall Buildings, 2017, Pacific Earthquake Engineering Center, Report No. 2017/06.
 • TEC 18: Turkish Building Earthquake Code, 2018, Turkish Disaster and Emergency Management Authority, AFAD, Ankara.
 • TS 498: Design loads for Buildings, 1997, Turkish Standards Institution, TSE, Ankara.
 • TS 500: Requirement for Design and Construction of Reinforced Concrete Structures, 2000, Turkish Standards Institution, TSE, Ankara.

Orta ve Yüksek Katlı Betonarme Binalarda Optimum Perde Duvar Alanının Belirlenmesi Yönelik Parametrik Çalışma

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 601 - 617, 03.09.2020
https://doi.org/10.36306/konjes.666748

Öz

Bu makalede, betonarme binalarda en uygun perde duvar alanının kat planı alanına olan oranını
belirlemek için farklı bina ve duvar ölçülerine sahip toplam 40 bina üzerinde yapısal analizler
gerçekleştirilmiştir. Farklı bina yüksekliklerinin yapısal davranışlarına etkisini anlamak için sırası ile 20,
30 ve 40 katlı üç tür bina seçilmiştir. Farklı perde duvar alanlarının kat planı alanına olan oranları
değiştirilerek perde duvarlar üzerinde parametrik bir çalışma yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda, bina
modelleri perde duvar içeren ve içermeyen binalar olmak üzere hazırlanmıştır. Perde duvar içeren
modellerde x ve y yönlerinin toplamında sırası ile % 0.5, % 1, % 1.5 ve % 2.0 oranlarına sahip perde
duvar kullanımı sağlanmıştır. Bu modellerin her biri, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 (TBDY 18)
ve Amerikan Bina Yönetmeliği 2016 (ASCE 7-16) yönetmeliklerine göre belirlenen deprem kuvvetleri
kullanılarak mod birleştirme yöntemine uygun olarak deprem analizlerine tabi tutulmuştur. Toplam
yapı yüksekliği nedeniyle 30 ve 40 katlı olan binalar, TBDY 18'deki koşullara göre yüksek bina olarak tasarlanmış ve analizleri yapılmıştır. Böylelikle, yüksek binaların optimum perde duvar alanı oranına olan etkisi anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsam dahilinde optimum perde duvar alanının toplam kat alanına oranı belirlenirken şu parametreler detaylı olarak incelenmiştir: (a) bina periyotları, (b) taban kesme kuvveti ve perde duvarların karşı koyduğu kesme kuvveti miktarı ve (c) maksimum yatay deplasmanlar ile göreli kat öteleme miktarları. Ayrıca, etkili perde duvar kullanımının yapısal analizler üzerindeki etkisini araştırmak amacı ile % 2.0 perde oranına sahip bina örnek olarak ele alınmıştır.
Sonuçlara göre en uygun perde duvar alanı, 20 ve 30 katlı binalarda sırası ile yaklaşık olarak % 1.5 ve % 2.0 olarak değerlendirilmiştir. Fakat 40 katlı binada ihtiyaç duyulan perde duvar alanı % 2.0’den biraz fazla olarak ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, % 2.0 oranına sahip farklı bir perde duvar yerleşimi ile hedeflenen yük taşıma oranına ulaşılacağı belirlenmiştir.


Kaynakça

 • Al-Ageedi, M., 2019, Determination of the Optimum Shear Wall Area to Floor Area Ratio for Reinforced Concrete Buildings, Master’s Thesis in Civil Engineering, Atilim University, Ankara.
 • ASCE 7-16: Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures, 2016, American Society of Civil Engineers, Virginia.
 • Burak, B., Comlekoglu, H.G., 2013, “Effect of Shear Wall Area to Floor Area Ratio on the Seismic Behavior of Reinforced Concrete Buildings”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 139, No. 11, pp. 1928-1937.
 • Esmaili, O., Epackachi, S., Samadzad M., Mirghaderi, S.R., 2008, “Study of Structural RC Shear Wall System in A 56-Story RC Tall Building”, The 14 World Conference on Earthquake Engineering, Beijing, China, October 12-27, 2008.
 • ETABS Version 17.0.1, 2018, Computers and Structures Inc. Fintel, M. 1995, “Performance of Buildings with Shear Walls in Earthquakes of the Last Thirty Years”, PCI Journal, Vol. 40, pp. 62-80.
 • Foroughi, S., Yüksel, S. B., 2016, “Effect of Shear Walls on the Seismic Behavior of the Cast-in-Site Reinforced Concrete Buildings,” The 2nd International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architectural & Urban Development, March 14, 2016, Istanbul, Turkey.
 • Gunel, A., 2013, Influence of the Shear Wall Area to Floor Area Ratio on the Seismic Performance of Existing Reinforced Concrete Buildings, Master’s Thesis in Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara.
 • Gupta, S., Akhtar S., Hussain, A., 2016, “Effect of Shear Wall Location on Bending Moment and Shear Force of Multistory Building Subjected to Earthquake Loading,” International Journal of Computer and Advanced Engineering Research, Vol. 3, Issue 2, pp. 4-21.
 • Kumar Y.R., Kumar, P.B., 2018, “Effect of Shear Wall Area to Floor Area Ratio on Seismic Performance of R.C. Structures,” International Journal of Civil Engineering and Technology, Vol. 9, Issue 4, pp. 844–852.
 • Malik, R., Madan S.K., Sehgal, V.K., 2011, “Effect of Height on Seismic Response of Reinforced Cement Concrete Framed Buildings with Curtailed Shear Wall”, Journal of Engineering and Technology, Vol. 1, Issue 1, pp. 43-46.
 • Mohammad, A.U.R., Bharathi, D., 2016, “Effect of Shear Wall Area to Floor Area Ratio on the Seismic Behavior of Reinforced Concrete Buildings,” International Journal & Magazine of Engineering, Technology, Management and Research, Vol. 3, Issue 10, pp. 1424-1433.
 • Nollet, M.J., Smith, B.S., 1993, “Behavior of Curtailed Wall-Frame Structures,” Journal of Structural Engineering, Vol. 119, Issue 10, pp. 2835-2854.
 • Soydas, O., 2009, Evaluation of Shear Wall Indexes for Reinforced Concrete Buildings, Master’s Thesis in Civil Engineering, Middle East Technical University, Ankara.
 • Sreevalli, T., Priya, N.H., 2017, “Effect of Shear Wall Area on Seismic Behavior of Multistoried Building Tube in Tube Structure,” International Journal of Engineering Trends and Technology, Vol. 44, Issue 4, pp. 202-210.
 • TBI 17: Tall Buildings Initiative Guidelines for Performance Based Seismic Design of Tall Buildings, 2017, Pacific Earthquake Engineering Center, Report No. 2017/06.
 • TEC 18: Turkish Building Earthquake Code, 2018, Turkish Disaster and Emergency Management Authority, AFAD, Ankara.
 • TS 498: Design loads for Buildings, 1997, Turkish Standards Institution, TSE, Ankara.
 • TS 500: Requirement for Design and Construction of Reinforced Concrete Structures, 2000, Turkish Standards Institution, TSE, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Mühendislik
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Gökhan TUNÇ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Mustafa AL-AGEEDİ
ATILIM ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Eylül 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { konjes666748, journal = {Konya Journal of Engineering Sciences}, eissn = {2667-8055}, address = {Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığı, Alaeddin Keykubat Yerleşkesi, Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:369 Posta Kodu:42130 Selçuklu-Konya / TÜRKİYE}, publisher = {Konya Teknik Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, number = {3}, pages = {601 - 617}, doi = {10.36306/konjes.666748}, title = {A PARAMETRIC STUDY OF THE OPTIMUM SHEAR WALL AREA FOR MID-TO HIGH-RISE RC BUILDINGS}, key = {cite}, author = {Tunç, Gökhan and Al-ageedi, Mustafa} }
APA Tunç, G. & Al-ageedi, M. (2020). A PARAMETRIC STUDY OF THE OPTIMUM SHEAR WALL AREA FOR MID-TO HIGH-RISE RC BUILDINGS . Konya Journal of Engineering Sciences , 8 (3) , 601-617 . DOI: 10.36306/konjes.666748
MLA Tunç, G. , Al-ageedi, M. "A PARAMETRIC STUDY OF THE OPTIMUM SHEAR WALL AREA FOR MID-TO HIGH-RISE RC BUILDINGS" . Konya Journal of Engineering Sciences 8 (2020 ): 601-617 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/konjes/issue/56595/666748>
Chicago Tunç, G. , Al-ageedi, M. "A PARAMETRIC STUDY OF THE OPTIMUM SHEAR WALL AREA FOR MID-TO HIGH-RISE RC BUILDINGS". Konya Journal of Engineering Sciences 8 (2020 ): 601-617
RIS TY - JOUR T1 - Orta ve Yüksek Katlı Betonarme Binalarda Optimum Perde Duvar Alanının Belirlenmesi Yönelik Parametrik Çalışma AU - GökhanTunç, MustafaAl-ageedi Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.36306/konjes.666748 DO - 10.36306/konjes.666748 T2 - Konya Journal of Engineering Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 601 EP - 617 VL - 8 IS - 3 SN - -2667-8055 M3 - doi: 10.36306/konjes.666748 UR - https://doi.org/10.36306/konjes.666748 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Konya Journal of Engineering Sciences A PARAMETRIC STUDY OF THE OPTIMUM SHEAR WALL AREA FOR MID-TO HIGH-RISE RC BUILDINGS %A Gökhan Tunç , Mustafa Al-ageedi %T A PARAMETRIC STUDY OF THE OPTIMUM SHEAR WALL AREA FOR MID-TO HIGH-RISE RC BUILDINGS %D 2020 %J Konya Journal of Engineering Sciences %P -2667-8055 %V 8 %N 3 %R doi: 10.36306/konjes.666748 %U 10.36306/konjes.666748
ISNAD Tunç, Gökhan , Al-ageedi, Mustafa . "A PARAMETRIC STUDY OF THE OPTIMUM SHEAR WALL AREA FOR MID-TO HIGH-RISE RC BUILDINGS". Konya Journal of Engineering Sciences 8 / 3 (Eylül 2020): 601-617 . https://doi.org/10.36306/konjes.666748
AMA Tunç G. , Al-ageedi M. A PARAMETRIC STUDY OF THE OPTIMUM SHEAR WALL AREA FOR MID-TO HIGH-RISE RC BUILDINGS. KONJES. 2020; 8(3): 601-617.
Vancouver Tunç G. , Al-ageedi M. A PARAMETRIC STUDY OF THE OPTIMUM SHEAR WALL AREA FOR MID-TO HIGH-RISE RC BUILDINGS. Konya Journal of Engineering Sciences. 2020; 8(3): 601-617.
IEEE G. Tunç ve M. Al-ageedi , "A PARAMETRIC STUDY OF THE OPTIMUM SHEAR WALL AREA FOR MID-TO HIGH-RISE RC BUILDINGS", Konya Journal of Engineering Sciences, c. 8, sayı. 3, ss. 601-617, Eyl. 2020, doi:10.36306/konjes.666748