Yayın Etiği

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED) için akademik yayın etiği standartlarına uygun davranmak başta yazarlar olmak üzere editör/ler yayın kurulu ve hakemler için çok büyük önem arzetmektedir. KOSBED Yayın Etiği Komitesinin (COPE) “Dergi Editörleri için Davranış Kuralları ve En İyi Uygulama Rehber İlkeleri” ve “Dergi Yayıncıları için Davranış Kuralları” belgelerini takip etmektedir (https://publicationethics.org/). Bu kapsamda yazarlar editöerler ve hakemlerden aşağıda belirtilen etik kurallara uygun davranmaları beklenmektedir.

 • Aday makaleler için çalışmada aktif katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasına dâhil edilmesi (hediye yazarlık) veya olan kişilerin dâhil edilmemesi (hayalet yazarlık) yazar sıralamasının gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirilmesi kabul edilemez.

 • Sunulan çalışma bütünüyle yazarlarına ait olmalıdır. Yazarlar başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermekten(YÖK, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi) yani intihalden kaçınmalıdırlar.

 • Yazarlar destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını teşekkür kısmında belirtmekle yükümlüdür.

 • Yazarlar yayınlanma başvurusu yapılan makaleyle ilgili çıkar çatışması-çıkar birliği olan kişileri editörlere bildirmelidir.

 • Yazarlar daha önce başka dergilerde yayınlanmış çalışmalarını küçük değişiklikler yaparak tekrar yayınlatılmaya çalışılmalıdır. Bununla beraber Çalışmanın KOSBED’e sunumuyla birlikte bir başka dergiye de gönderilmiş olması kabul edilemez.

 • Yazarlar, editör ve hakemler tarafından talep edildiğinde araştırmalarının ham verilerini sunmak ve bu verileri makaleleri yayımlandıktan sonra da saklamak zorundadırlar.

 • Bir yazar KOSBED’te yayınlanmış makalesinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu tespit ettiğinde, dergi editörünü derhal haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle iş birliği yapmak zorundadır.

 • Hakemler yalnız uzmanlık alanı ile ilgili makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.

 • Hakemler, değerlendirmeyi yansızlık ve gizlilik içinde yapmalıdır. Bu ilke gereğince inceledikleri makaleleri değerlendirme sürecinden sonra yok etmeli, ancak yayınlandıktan sonra kullanmalıdırlar. Uyruk, cinsiyet, dinsel inanç, siyasal inanç ve ticari kaygılar, değerlendirmenin yansızlığını bozmamalıdır.

 • Hakemler değerlendirmesini kabul ettikleri makaleyi süresi içinde değerlendirmelidirler.

 • Hakemler yazarlarla ve/veya çalışmayı destekleyici kuruluşlar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdırlar.

 • Hakemler Yayınlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.

 • Editör derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf etmekle yükümlüdür.

 • Editörün, yazarların ifade özgürlüğünü desteklemesi gerekmektedir.

 • Editörün, dergide hakem değerlendirmesinin gerekli olmadığı bölümlerin (editöre mektup, davetli yazılar, konferans duyuruları vb.) açıkça belirtildiğinden emin olması gerekmektedir.

 • Editörün yayımlanan makalelerin dergi okuyucularının bilgi ve becerileriyle uyumlu olabilmesi için çaba sarf etmesi gerekmektedir.

 • Editör, hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendirmelidir.

 • Editör, hakemlere ilişkin bir veri tabanı oluşturmalı ve hakemlerin performansına göre veri tabanını güncellemelidir.

 • Editör, kaba ve niteliksiz yorumlarda bulunan ya da geç dönen hakemleri hakem listesinden çıkarmalıdır.

 • Editör, hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenilemeli ve genişletmelidir.

 • Editör, yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ve örnek şablonu sürekli güncellenmektedir. 

**