Yayın Kurulu

Prof. Dr. M. Murat YEŞİL (İstanbul Ticaret Üniversitesi)

Prof. Dr. Erdal DAĞTAŞ (Anadolu Üniversitesi)

Prof. Dr. Mehmet FİDAN (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman KARAÇOR (Selçuk Üniversitesi)

Prof. Dr. Yasin BULDUKLU (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)

Doç. Dr. Nuri Paşa ÖZER (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Doç. Dr. Ali Erkam YARAR  (Necmettin Erbakan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin SATIR (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi)