BibTex RIS Kaynak Göster

İsrail Devleti'nin Kuruluşuna Kadar Geçen Süreçte Yahudiler ve Siyonizm'in Gelişimi

Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 1, 35 - 64, 01.03.2012

Öz

Filistin toprakları üç semavi dinin de ortaya çıktığı bölge olması; yine üç semavi dinin de kutsal kabul ettiği Kudüs şehrini içinde bulundurması nedeniyle tarih boyunca çeşitli dinsel mücadelelerin merkezi olmuştur. Özellikle Yahudi halk ve Filistin halkı gibi birer avuç insanın, Filistin gibi avuç içi kadar bir toprak parçası için verdikleri uzun ve sert mücadelesine dünya tarihi boyunca ender rastlanır. Bu çalışmada Arap-İsrail mücadelelerinin sebeplerinin anlaşılabilmesi için bölge tarihinin göz önünde bulundurulması gerekliliği düşüncesiyle, İsrail’in kurulma aşamasına kadar olan tarihi süreçte Yahudilerin geçmişi, Siyonizmin doğuşu ve gelişimi; ayrıca Yahudilerin kendileri için vaat edildiğine inandıkları Filistin topraklarına gelip yerleşme süreci açıklanmaya çalışılmıştır

Kaynakça

 • Arı, T. (2005). Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Siyaset Savaş ve Diplomasi, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Armaoğlu, F. (1994). Filistin Meselesi ve Arap İsrail Savaşları (1948- 1988),Ankara: İş Bankası Yayınları.
 • Besalel, Y. (2001). Yahudi Tarihi, İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın Yayın.
 • Bozkurt, C. (2008). Türk kamuoyunda Filistin problemi, ilk Arap Yahudi Çatışmaları (1920-1939), İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Büyük Larousse (1986), Cilt 8, Cilt 20, İstanbul: Interpress Basın ve Yayıncılık.
 • Davutoğlu, A. (2003). “Küresel Bölgesel Dengeler ve Ortadoğu Barış Süreci” Filistin: Çıkmazdan Çözüme, İstanbul: Küre Yayınları.
 • Dursunoğlu, A. (2005). Dördüncü Dünya Savaşı ve Ortadoğu, İstanbul: Anka Yayınları.
 • Göze, E. (1995). Siyonizmin Kurucusu Theodor Herzl’in Hatıraları ve Sultan Abdülhamit, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Güngör, Ö., Der: Faruk Sönmezoğlu (1998). Uluslararası Politikada Yeni Alanlar Yeni Bakışlar, İstanbul: Der Yayınları.
 • Johnson, P. (2000). Yahudi Tarihi, Çev. Filiz Orman, İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Kara, İ. (2006). HAMAS: Bir Direnişin Perde Arkası, İstanbul: RA Yayıncılık.
 • Karaman, M.L. (1992). Uluslararası İlişkiler Çıkmazında Filistin Sorunu, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Kitab-ı Mukaddes, Eski ve Yeni Ahit (1976). İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi.
 • Kocabaş, S. (1987). Vaat Edilmiş Toprak Filistin İçin Mücadele Türkiye ve Siyonizm, İstanbul: Vatan Yayınları.
 • Küçük Hayat Ansiklopedisi (1968), İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Lewis, B., Çev.: Selen Y. Kölay (2005). Ortadoğu, Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Meydan Larousse (1992), Cilt 9, Cilt 17, İstanbul: Meydan Yayınevi.
 • Öke, M.K. (2002). Siyonizm’den Uygarlık Çatışmasına Filistin Sorunu, İstanbul: Ufuk Kitapları.
 • Öke, M.K. (1990). Kutsal Topraklarda Masonlar, İhanetler, Komplolar, Siyonistler, Aldanmalar, İstanbul: Çağ Yayınları.
 • Öner, A. (2006). Dünden Bugüne Filistin, Ekin Yayınları.
 • Özmen, S. (2006). İsrail ve Etnik Dini Çatışmalar, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Soy, H. B. (2007). “Birinci Dünya Savaşı’ndan İkinci Irak Savaşına Orta Doğu:
 • Medeniyetler Çatışması mı, Çıkar Mücadelesi mi?”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 41, 117-145.
 • Süer, B. ve A.Ö. Atmaca (2006). Arap-İsrail Uyuşmazlığı, Ankara: ODTÜ Yayınları.
 • Taylor, A.R., Çev.: Mesut Karaşahan (2001). İsrail’in Doğuşu, İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Turan, Ö. (2002). Düşman Kardeşler (Siyonizm, İsrail ve Filistin Direnişi), İstanbul: AK-KA Yayınları.
 • Turan, Ö. (2003). Medeniyetlerin Çatıştığı Nokta Ortadoğu, İstanbul: Yeni Şafak Gazetesi Yayınları.
Yıl 2012, Cilt: 2 Sayı: 1, 35 - 64, 01.03.2012

Öz

Kaynakça

 • Arı, T. (2005). Geçmişten Günümüze Ortadoğu, Siyaset Savaş ve Diplomasi, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Armaoğlu, F. (1994). Filistin Meselesi ve Arap İsrail Savaşları (1948- 1988),Ankara: İş Bankası Yayınları.
 • Besalel, Y. (2001). Yahudi Tarihi, İstanbul: Gözlem Gazetecilik Basın Yayın.
 • Bozkurt, C. (2008). Türk kamuoyunda Filistin problemi, ilk Arap Yahudi Çatışmaları (1920-1939), İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Büyük Larousse (1986), Cilt 8, Cilt 20, İstanbul: Interpress Basın ve Yayıncılık.
 • Davutoğlu, A. (2003). “Küresel Bölgesel Dengeler ve Ortadoğu Barış Süreci” Filistin: Çıkmazdan Çözüme, İstanbul: Küre Yayınları.
 • Dursunoğlu, A. (2005). Dördüncü Dünya Savaşı ve Ortadoğu, İstanbul: Anka Yayınları.
 • Göze, E. (1995). Siyonizmin Kurucusu Theodor Herzl’in Hatıraları ve Sultan Abdülhamit, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Güngör, Ö., Der: Faruk Sönmezoğlu (1998). Uluslararası Politikada Yeni Alanlar Yeni Bakışlar, İstanbul: Der Yayınları.
 • Johnson, P. (2000). Yahudi Tarihi, Çev. Filiz Orman, İstanbul: Pozitif Yayınları.
 • Kara, İ. (2006). HAMAS: Bir Direnişin Perde Arkası, İstanbul: RA Yayıncılık.
 • Karaman, M.L. (1992). Uluslararası İlişkiler Çıkmazında Filistin Sorunu, İstanbul: İz Yayıncılık.
 • Kitab-ı Mukaddes, Eski ve Yeni Ahit (1976). İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi.
 • Kocabaş, S. (1987). Vaat Edilmiş Toprak Filistin İçin Mücadele Türkiye ve Siyonizm, İstanbul: Vatan Yayınları.
 • Küçük Hayat Ansiklopedisi (1968), İstanbul: Hayat Yayıncılık.
 • Lewis, B., Çev.: Selen Y. Kölay (2005). Ortadoğu, Ankara: Arkadaş Yayınları.
 • Meydan Larousse (1992), Cilt 9, Cilt 17, İstanbul: Meydan Yayınevi.
 • Öke, M.K. (2002). Siyonizm’den Uygarlık Çatışmasına Filistin Sorunu, İstanbul: Ufuk Kitapları.
 • Öke, M.K. (1990). Kutsal Topraklarda Masonlar, İhanetler, Komplolar, Siyonistler, Aldanmalar, İstanbul: Çağ Yayınları.
 • Öner, A. (2006). Dünden Bugüne Filistin, Ekin Yayınları.
 • Özmen, S. (2006). İsrail ve Etnik Dini Çatışmalar, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Soy, H. B. (2007). “Birinci Dünya Savaşı’ndan İkinci Irak Savaşına Orta Doğu:
 • Medeniyetler Çatışması mı, Çıkar Mücadelesi mi?”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı 41, 117-145.
 • Süer, B. ve A.Ö. Atmaca (2006). Arap-İsrail Uyuşmazlığı, Ankara: ODTÜ Yayınları.
 • Taylor, A.R., Çev.: Mesut Karaşahan (2001). İsrail’in Doğuşu, İstanbul: Pınar Yayınları.
 • Turan, Ö. (2002). Düşman Kardeşler (Siyonizm, İsrail ve Filistin Direnişi), İstanbul: AK-KA Yayınları.
 • Turan, Ö. (2003). Medeniyetlerin Çatıştığı Nokta Ortadoğu, İstanbul: Yeni Şafak Gazetesi Yayınları.
Toplam 27 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sedat Kızıloğlu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2012
Gönderilme Tarihi 25 Kasım 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Kızıloğlu, S. (2012). İsrail Devleti’nin Kuruluşuna Kadar Geçen Süreçte Yahudiler ve Siyonizm’in Gelişimi. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1), 35-64.

İletişim

Telefon Numarası: +90 0318 357 35 92

Faks Numarası: +90 0318 357 35 97

e-mail: sbd@kku.edu.tr

Posta Adresi: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Merkez Yerleşke, 71450, Yahşihan-KIRIKKALE

Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.