Yayın İlkeleri

  • Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD), Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünün resmi yayın organıdır ve hakemli akademik bir dergidir.
  • KÜSBD, temel olarak sosyal bilimlerin tüm alanlarına açık, Türkçe ve İngilizce yapılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı hakemli ve ücretsiz bir dergidir.
  • KÜSBD, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki (2) kez yayınlanır.
  • Dergiye gönderilen makaleler başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.  Aynı anda birden fazla dergiye değerlendirilmesi için gönderilmiş çalışmalar da tespit edilmesi durumunda dergimizdeki değerlendirme ve yayım süreçleri durdurulacaktır.
  • KÜSBD, yayımlanmak üzere kabul edilen makalelerin yayım haklarına sahiptir. Bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler yayımlanmamış olmak  ve sunulduğu toplantı belirtilmek şartıyla kabul edilir.
  • Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılmış olmalıdır.
  • KÜSBD, sürecin her aşamasında, hakemlerin ve yazarların isimlerinin saklı tutulduğu çift-kör hakemlik sistemini kullanmaktadır.
  • KÜSBD'de yayımlanan makalelerde belirtilen görüşler yazarlarına aittir. Yazıların yayımlanması, derginin ya da üniversitenin bu görüşleri savunduğu anlamına gelmez.
  • KÜSBD, makale başvuru aşamasında ve yayınlanma sürecinde para talep etmeyen ücretsiz bir dergidir.
  • Yayın ilkelerine uygun olmayan makaleler hakem değerlendirme sürecine alınmayacaktır.