Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 195 - 209 2020-12-11

Destroying Walls and Building Bridges through Children's Literature
Çocuk Edebiyatı ile Köprülerin İnşası ve Sınırların Kaldırılması

Julia HABA-OSCA [1] , Rocío DOMENE-BENİTO [2]


Implementing methodological approaches and pedagogical activities using Children’s Literature which promotes critical thinking in schools and universities is progressively becoming a priority within the Spanish Ministry of Education and the European Higher Education Area (EHEA) as one of the pillars underpinning the current teacher training in Spanish higher education scenario, together with the responsibility of local Elementary Schools to educate critical citizens. Therefore, lecturers and researchers are encouraged to link the content of Children’s Literature books to some modules in the undergraduate students’ degrees such as English Studies Degree and Teacher Training, providing a reflective framework that promotes the emancipation and introducing brand new topics that require pushing the boundaries outside the comfort zone and applying critical thinking and other related cross-curricular competences in the learning process of our students. This paper represents the selection of two picture books: Walking to School (2008) by Eve Bunting and illustrated by Michael Dooling and The Wall: Growing Up Behind the Iron Curtain (2007) by Peter Sís, in order to design tasks and relevant learning environments that focus on certain learning affordances while raising awareness in the main topics of Across the Borders Literature.

Okullarda ve üniversitelerde eleştirel düşünmeyi teşvik eden çocuk edebiyatını kullanarak metodolojik yaklaşımları ve pedagojik etkinlikleri uygulamak, İspanya Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Yüksek Öğretim Alanı (EHEA) içerisinde, yerel okulların eleştirel vatandaşlık sağlama sorumluluğu ile birlikte, İspanyol yüksek öğrenimde mevcut öğretmen eğitiminin temelini oluşturan sütunlardan biri olarak giderek bir öncelik haline gelmektedir. Bu nedenle, öğretim görevlileri ve araştırmacılar, çocuk edebiyatı kitaplarının içeriğini, İngilizce Çalışmaları ve Öğretmen Eğitimi gibi lisans öğrencilerinin eğitimindeki bazı modüllere bağlayarak özgürleşmeyi teşvik eden yansıtıcı bir çerçeve sağlamaya ve zorlanmayı gerektiren yepyeni konuları tanıtmaya teşvik edilmektedir. Bu makale, Sınır Ötesi Edebiyatının temel konularına ilişkin farkındalık yaratırken, belirli öğrenme yeterliliklerine odaklanan görevler ve ilgili öğrenme ortamları tasarlamak amacıyla Michael Dooling’in resimleştirdiği Eve Bunting'in Walking to School (2008), ve Peter Sís’in (2007) The Wall: Growing Up Behind the Iron Curtain başlıklı eseri olmak üzere iki resimli kitaba odaklanmıştır. 

  • Dr. Gülçin Mutlu Assistant Professor Izmir Democracy University (Turkey)
  • Dr. Manuel Rodríguez Peñarroja Assistant Professor Universitat Jaume I (Spain)
Birincil Dil en
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9493-4597
Yazar: Julia HABA-OSCA (Sorumlu Yazar)
Kurum: Universitat de València
Ülke: Spain


Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Rocío DOMENE-BENİTO
Kurum: Universitat de València
Ülke: Spain


Destekleyen Kurum Universitat de València
Proje Numarası UV-SFPIE_PID19-1097680
Teşekkür “This research was funded by the Universitat de València, project “Writing for Sustainable Development: Promoting SDGs, creative writing and metacognition in Higher Education”, grant number UV-SFPIE_PID19-1097680”.
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 11 Aralık 2020

APA Haba-osca, J , Domene-benito, R . (2020). Destroying Walls and Building Bridges through Children's Literature . Language Teaching and Educational Research , 3 (2) , 195-209 . DOI: 10.35207/later.728519