Yıl 2020, Cilt 59 , Sayı 1, Sayfalar 65 - 78 2020-03-01

KALSİTİN YÜZEY MODİFİKASYONU: BÖLÜM II. KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ VE KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ

Serkan ÇAYIRLI [1]


Kalsitin dolgu malzemesi olarak kullanıldığı sektörlerde yapıya uyumluluk ve kazandırdığı avantajlar açısından yüzeyinin modifiye edilmiş (kaplanmış) olması istenmektedir. Hem laboratuvar çalışmalarında hem de endüstriyel ölçekte mikronize kaplanmış kalsit üretimi öncesinde, sırasında ve sonrasında cevheri karakterize etmek için birçok yöntem ve süreç uygulanabilmektedir. Kullanılan bu yöntem ve analizler oldukça faydalı bilgiler sunarken kalsitin kullanım yerinin teknolojik gereksinimine uygun sürecin seçimine, mevcut sürecin sağlıklı bir şekilde kontrolüne ve ar-ge çalışmalarının gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Mikronize kalsitin yüzey modifikasyon mekanizması, kullanılan sistemler ve donanımlar Bölüm I’de aktarılırken, karakterizasyon yöntemleri, kalite kontrol süreçleri ve yapılan çalışmalar bu derleme kapsamında sunulmuştur.
Kaplanmış kalsit, Karakterizasyon, Analiz yöntemleri
 • Çayırlı, S., 2014. Mikanın Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Öğütülmesinde Öğütme Parametrelerinin Etkisinin Araştırılması. Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Ü. Fen Bil. Ens., Türkiye.
 • Çayırlı, S., 2015. Kalsit ve Teknolojisi Dersi Ders Notu. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Yayımlanmamış.
 • Çilek, E. C., 2006. Mineral Flotasyonu. Süleyman Demirel Üniversitesi Yayını (Yayın No: 59), Isparta, 159.
 • Dang-Vu, T. ve Hupka, J., 2005. Characterization of Porous Materials by Capillary Rise Method.Physicochemical Problems of Mineral Processing, 39, 47-65.
 • Datacolor, 2019. Renk tayini cihazı. www.datacolor.com/ business-solutions/productoverview/datacolorelrepho/ (Eriim Tarihi: 03.05.2019).
 • Daytam, 2019. XPS cihazı. http://daytam.atauni.edu. tr/cihazlar/x-isini-fotoelektronspektroskopi-xps/ (Erişim Tarihi: 08.05.2019).
 • Deepika, S. K. H. ve Chen, Y., 2014. Optimization of Milling Parameters on the Synthesis of Stearic acid Coated CaCO3 Nanoparticles. J. Coat. Technol. Res., 11(2), 273-282.
 • Dihayati, Y., Aziz, A.R., Abdullah, E. C.,. Leong, Y. C. ve Harcharan, S., 2007. Encapsulation Method for CaCO3 Nanoparticles. Journal of Applied Sciences, 7 (15): 2046-2050.
 • Ding, H., Lu, S., Deng, Y. ve Du, C. X., 2007. Mechanoactivated Surface Modification of Calcium Carbonate in Wet Stirred Mill and its Properties. Trans. Nonferrous Met. Soc. China, 17, 1100–1104.
 • Ding, H., Zhou, H., Zheng, Y. X. ve Wang, M. M., 2013. Effect of Sodium Stearate on Grinding Behaviour of Calcium Carbonate in Wet Stirred Mill. Materials Research Innovations, 17, 292-296.
 • Ergin, Z., Semerkant, O. ve Cöcen, İ., 1996. Cevher Hazırlama - 1 (Laboratuvar ders notları ve deney föyleri). Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fak. Yayınları (No: 169), İzmir, 159.
 • Gomari, K., A., R. ve Hamouda, A., A., 2006. Effect of Fatty Acids, Water Composition and pH on the Wettability Alteration of Calcite Surface. Journal of Petroleum Science and Engineering, 50, 140 – 150.
 • Jeong, S., Yang, Y., Chae Y. ve Kim, B., 2009. Characteristics of the Treated Ground Calcium Carbonate Powderwith Stearic Acid Using the Dry Process Coating System. Materials Transactions, 50(2), 409-414.
 • Kawashima, Y., Handa, T., Takeuchi, H., Li, Y., Takenaka, H. ve Lin, S. Y., 1986. Spherical Agglomeration of Calcium Carbonate Dispersed in Aqueous Medium Containing Sodium Oleate. Powder Technol., 46 61– 66.
 • Kim, D., S. ve Lee, C., K., 2002. Surface Modification of Precipitated Calcium Carbonate Using Aqueous Fluosilicic Acid. Applied Surface Science, 202, 15–23.
 • Lakatos, S., Burda, C., Sinescu, C. ve Negrutiu, M. 2005. Shade Matching of Titanium Porcelain. TMJ, 55(1), 74-79.
 • Malvernpanalytical, 2019. Tane boyutu analizcihazı. w w w. m a l v e r n p a n a l y t i c a l . c o m / e n / s u p p o r t / productsupport/mastersizer-range/mastersizer-3000/ index.html (Erişim Tarihi: 02.05.2019).
 • McGuire, R. G., 1992. Reporting of Objective Color Measurements. HortScience, 27, 1254-1255.
 • Mihajlovic, S., Dakovıć, A., Sekulic, Z., Jovanovıć, V. ve Vucinic, D. 2009a. Influence of the Modification Method on the Surface Adsorption of Stearic Acid by Natural Calcite. Journal of the Serbian Chemical Society.
 • Mihajlovic, S., Sekulic, Z., Dakovıć, A., Vucinic, D., Jovanovıć, V. ve Stojanovıć J., 2009b. Surface Properties of Natural Calcite Filler Treated with Stearic Acid. Ceramics – Silikáty, 53 (4) 268-275.
 • Mihajlovic, S., Vucinic, D., Sekulic, Z., Milicevic, S. ve Kolonja, B.M. 2013. Mechanism of Stearic Acid Adsorption to Calcite. Powder Technology, 245, 208- 216.
 • Mt, 2019. TGA cihazı. www.mt.com/us/en/home/ products/Laboratory_Analytics_Browse/TA_Family_ Browse/TGA.html(Eriim Tarihi: 08.05.2019)
 • Oliver, J. R., Blakeney, A. B. ve Allen, H. M.,1992. Measurement of Flourcolor in Color Space Parameters. CerealChem, 69, 546-551.
 • Özcan, A., 2008. Kağıt Yüzey Pürüzlülüğünün L*a*b* Değerleri Üzerine Etkisinin Belirlenmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 14, 53-61.
 • Perkinelmer, 2019. FTIR cihazı. www.perkinelmer. com/category/infrared-spectroscopyft-ir (Erişim Tarihi: 08.05.2019).
 • Quantachrome, 2019. Yüzey alanı ölçüm cihazı.www. quantachrome.com/product_listing/surface_area_ analyzers.html (Eriim Tarihi: 02.05.2019).
 • Sayan, P., 2005. Effect of Sodium Oleate on the Agglomeration of Calcium Carbonate. Cryst. Res. Technol., 40(3), 226 – 232.
 • Sharafudeen, R., 2012. The Manufacturing Process Parameters Affecting Color and Brightness of TiO2 Pigment. International Journal of Industrial Chemistry, 3(26), 1-7.
 • Sheng, Y., Zhou, J., Tao, N., Yu, K., Tian, Y. ve Wang, Z., 2004. Influence of Octadecyldi Hydrogen Phosphate on the Formation of Active Super-Fine Calcium Carbonate. Journal of Colloid and Interface Science, 272, 326-329.
 • Symatec, 2019. Tane boyutu analiz cihazı.www. sympatec.com/en/particle-measurement/sensors/ laser-diffraction/helos/ (Eriim Tarihi:02.05.2019)
 • Thakker, M., Karde, V., Shah, D. O., Shukla, P. ve Ghoroi, .C., 2013. Wettability Measurement Apparatus for Porous Material Using the Modified Washburn Method. Meas. Sci. Technol., 24.
 • Toraman, Ö. Y., Çayırlı, S. ve Uçurum, M., 2016. The Grinding Aids Effect of Moisture Triethanolamine TEA and Ethylene Glycol EG on Grinding Performance and Product Quality of Calcite. International Journal of Engineering Research Science, 2(12), 121-128.
 • Toraman, Ö. Y., Orkun, E., Çayırlı, S. ve Uçurum, M., 2017. Mineral Endüstrisinde Mekanokimyasal Yüzey Modifikasyonu. Proceedings of 6th International Congress of Mining Machinery Technologies, 245- 254.
 • Uçurum, M., 2014. Kaplı Kalsit Üretimi ve Ürün Özellikleri. Yer Altı Kaynakları Dergisi, 6, 1-10.
 • Uçurum, M., Toraman, Ö. Y. ve Çayırlı, S., 2015. Dolgu Minerali Kalsitin Yüzey Modifikasyonunda Kullanılan Pimli Değirmen ve Sistemi. V. Maden Makinaları Sempozyumu, 8-13, Eskişehir, Türkiye.
 • Uçurum, M., Malgır, E., Deligezen, H., Karaer, N. ve Avsar, M., 2016. Applicability of Statistical Process Control for Surface Modification Plant and Properties of Coated Calcite. Physicochem. Probl. Miner. Process. 52(2), 803−820.
 • Wu, W. ve Lu S.C., 2003. Mechano-Chemical Surface Modification of Calcium Carbonate Particles by Polymer Grafting. Powder Technol., 137, 41–48.
 • Yang, Z., Tang, Y. ve Zhang, J., 2013. Surface Modification of CaCO3 Nanoparticles with Silane Coupling Agent for Improvement of the Interfacial Compatibility with Styrene-Butadiene Rubber (Sbr) Latex. Chalcogenide Letters, 10 (4), 131 – 141.
 • Yeşil, Y., 2010. Melanj Elyaf Karışımlarında Renk Değerlerinin Yeni Bir Algoritma Geliştirilerek Tahmin Edilmesi. Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi, Türkiye.
 • Yoğurtcuoğlu, E., 2010. Karıştırmalı Bilyeli Değirmende Kalsitin Yüzey Modifikasyonu Ve Ürün Özellikleri. Yüksek Lisans Tezi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.
 • Yoğurtcuoğlu, E. ve Uçurum, M., 2011. Surface Modification of Calcite by Wet-Stirred Ball Milling and its Properties. Powder Technology, 214, 47–53.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ortak Disiplinler
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3348-6601
Yazar: Serkan ÇAYIRLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2020

Bibtex @derleme { madencilik705500, journal = {Bilimsel Madencilik Dergisi}, issn = {2564-7024}, address = {Selanik Cad. No: 19/4 06650 Kızılay-Çankaya / ANKARA - TURKEY}, publisher = {TMMOB Maden Mühendisleri Odası}, year = {2020}, volume = {59}, pages = {65 - 78}, doi = {10.30797/madencilik.705500}, title = {KALSİTİN YÜZEY MODİFİKASYONU: BÖLÜM II. KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ VE KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ}, key = {cite}, author = {ÇAYIRLI, Serkan} }
APA ÇAYIRLI, S . (2020). KALSİTİN YÜZEY MODİFİKASYONU: BÖLÜM II. KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ VE KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ. Bilimsel Madencilik Dergisi , 59 (1) , 65-78 . DOI: 10.30797/madencilik.705500
MLA ÇAYIRLI, S . "KALSİTİN YÜZEY MODİFİKASYONU: BÖLÜM II. KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ VE KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 59 (2020 ): 65-78 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/madencilik/issue/53216/705500>
Chicago ÇAYIRLI, S . "KALSİTİN YÜZEY MODİFİKASYONU: BÖLÜM II. KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ VE KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 59 (2020 ): 65-78
RIS TY - JOUR T1 - KALSİTİN YÜZEY MODİFİKASYONU: BÖLÜM II. KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ VE KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ AU - Serkan ÇAYIRLI Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.30797/madencilik.705500 DO - 10.30797/madencilik.705500 T2 - Bilimsel Madencilik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 78 VL - 59 IS - 1 SN - 2564-7024- M3 - doi: 10.30797/madencilik.705500 UR - https://doi.org/10.30797/madencilik.705500 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilimsel Madencilik Dergisi KALSİTİN YÜZEY MODİFİKASYONU: BÖLÜM II. KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ VE KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ %A Serkan ÇAYIRLI %T KALSİTİN YÜZEY MODİFİKASYONU: BÖLÜM II. KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ VE KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ %D 2020 %J Bilimsel Madencilik Dergisi %P 2564-7024- %V 59 %N 1 %R doi: 10.30797/madencilik.705500 %U 10.30797/madencilik.705500
ISNAD ÇAYIRLI, Serkan . "KALSİTİN YÜZEY MODİFİKASYONU: BÖLÜM II. KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ VE KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ". Bilimsel Madencilik Dergisi 59 / 1 (Mart 2020): 65-78 . https://doi.org/10.30797/madencilik.705500
AMA ÇAYIRLI S . KALSİTİN YÜZEY MODİFİKASYONU: BÖLÜM II. KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ VE KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ. Madencilik. 2020; 59(1): 65-78.
Vancouver ÇAYIRLI S . KALSİTİN YÜZEY MODİFİKASYONU: BÖLÜM II. KARAKTERİZASYON YÖNTEMLERİ VE KALİTE KONTROL SÜREÇLERİ. Bilimsel Madencilik Dergisi. 2020; 59(1): 78-65.