Hakkında

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2000 yılından beri aralıksız olarak yayımlanmaktadır. Bu dergi, bilimsel bilginin küresel çapta herkes tarafından kolayca ve ücretsiz olarak erişilebilmesi gerektiği düşüncesiyle, Açık Erişim Politikasını benimsemiştir. 

Odak ve Kapsam

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim-öğretim ve öğretmen yetiştirme kuram ve uygulama alanlarına yönelik, alana katkıda bulunacak özgün araştırma makaleleri ile özgün derleme makalelerini yayınlayan hakemli bir dergidir. Dergimiz yılda dört sayı (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) çıkacak şekilde yayımlanır. Dergimiz, eğitim-öğretim ve öğretmen yetiştirme alanlarında çalışan bilim insanlarına açıktır. Dergide yayımlanmak üzere gönderilecek çalışmalar mutlaka bu alanlarla doğrudan ilişkili olmalıdır. 

Dergide, aşağıdaki alanlarda yapılmış kuramsal ya da uygulamalı çalışmalar yayımlamak için değerlendirmeye alınır:

 

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Biyoloji Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Sosyolojisi

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Felsefe Grubu Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Fizik Eğitimi

Görsel Sanatlar Eğitimi

Kimya Eğitimi

Matematik Eğitimi

Mesleki ve Teknik Eğitim

Müze Eğitimi

Müzik Eğitimi

Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler

Öğretmen Eğitimi

Okul Öncesi Eğitimi

Özel Eğitim

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Sanat ve Tasarım Eğitimi

Sınıf Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Tarih Eğitimi

Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Uzaktan Eğitim

Yabancı Diller Eğitimi

Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaşam Boyu Öğrenme

Açık Erişim Politikamız

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Açık Erişim bir dergidir ve yayımladığı içeriği doğrudan açık erişime sunar.  Dergi, yayımladığı içerikle bilimin Açık Erişim politikasıyla desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Bilinen standartlarda kaynak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma, dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte aksi belirtilmediği sürece) "Creative Commons Alıntı 4.0 Uluslararası Lisansı  aracılığıyla kullanıma sunmaktadır. İçeriğin ticari amaçlı kullanımı için yayımcıdan yazılı izin alınması gereklidir.

Dizinleme Bilgisi

 

       ·         ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı

       ·         Index Copernicus

       ·         ProQuest

       ·         Sobiad

Yayınlanma Sıklığı

Yılda dört kez (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim).

Yayın Etiği

Dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır ve farklı amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır. Aday makale  başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiştir. Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan ve özet metin olarak yayımlanmış olarak dergimize gönderilen eserlerde kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası bilgisi verilmelidir. Daha önce herhangi bir yerde yayımlandığı halde, belirtilmediği ya da belirlenemediği için yayınlanan makalelerin telif hakları bağlamında doğurabileceği hukuki sonuçların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayımlanan makalelerin Türkiye içindeki telif hakkı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Eğitim Fakültesi Dergisi’ne, hukuki ve bilimsel sorumlulukları yazarlarına aittir.

TR Dizin'in 2020 yılında zorunlu kıldığı "etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir." kriteri çerçevesinde insan ve hayvan örneklemi olan nitel ve nicel saha araştırmaları için etik kurul onayı makaleye ek olarak verilmeli ve makalenin yöntem kısmında belge tarih ve sayısı belirtilerek etik kurallara uyulduğu ifade edilmelidir.

İntihal (Aşırmacılık) Taraması

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’de yayına kabul edilen makaleler iThenticate yada benzer bir intihal programı tarafından yapılmış olan intihal taraması raporu ile gönderilmesi gerekir. Dergimizde yayımlanacak makalelerde benzerlik oranı %15’i geçemez ve intihal hiçbir oranda kabul edilemez. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, akademik aşırmacılık vb. bilimsel etik ihlali tespit edilen tüm aday makaleleri ön inceleme aşamasında ve sonrasında reddetme, ayrıca yazarlar hakkında yasal işlem başlatma hakkına sahiptir.

Yayımlama Ücreti

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, aday makale gönderiminde, değerlendirme sürecinde veya makalenin yayınlanma aşamasında yazarlardan herhangi bir gerekçe ile ücret talep etmemektedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi açık erişimi destekleyen akademik bir dergidir.

Değerlendirme Süreci

Aday makalelerin değerlendirme süreci elektronik ortamda yapılmaktadır. Bu sebeple aday makaleler  makale şablonuna uygun düzenlendikten sonra, DergiPark (OJS) üzerinden gönderilmelidir. Aday makale başvuruları öncelikle editörlerimiz tarafından eksik belge, şekil, dil ve kapsam açısından incelendikten sonra alan editörlerimize yönlendirilmektedir.

 

Alan editörü aday makaleyi inceledikten sonra değerlendirmeye değer bulması halinde, değerlendirme için, alanda doktora (PhD) derecesine sahip en az iki hakem atar. Aday makale, yazar isimleri ve künyesi olmayacak halde, 'Hakem Değerlendirme Formu' ile birlikte hakemlere gönderilerek değerlendirme sürecine alınır. Değerlendirme ve rapor için hakemlere en az 15 gün süre verilir. Hakemler aday makaleyi olduğu haliyle kabul edebilir; düzeltme isteyebilir veya reddedebilirler. 

 

Değerlendirme sonunda düzeltme istenen makaleler hakem yorumları ile birlikte yazara iletilir. Aday makale, iki hakem önerisi de 'yayımlanabilir' olduğu taktirde yayınlanabilir duruma gelir; hakemlerden biri olumlu, biri olumsuz olduğunda, üçüncü hakeme yönlendirilir. Hakemlerin değerlendirmeleri sadece öneri niteliğinde olup, nihai karar editöre aittir. Dergimizin makale değerlendirme ortalama süresi 6 ay olup hakemlerin düzeltme talepleri ve yoğunluklarına göre farklılık gösterebilmektedir.

 

 

Önemli Not: Yayın gönderildikten sonra yazarlıktan feragat etmek veya makaleyi değerlendirmeden çekmek için ıslak imzalı dilekçe yazılarak dergimize gönderilmesi gerekmektedir.