Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster
Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 2, 30 - 36, 31.08.2020
https://doi.org/10.24998/maeusabed.725541

Öz

Kaynakça

 • Akbağ, H.I., Türkmen, O.S., Baytekin, H., Yurtman, G.Y., 2014. Effects of harvesting time on the nutritional value of hydroponic barley production. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue, 2:1761-1765.
 • Al-Karaki, G.N., Al-Momani, N. 2011. Evaluation of some barley cultivars for green fodder production and water use efficiency under hydroponic conditions. Jordan Journal of Agricultural Sciences 7, 448-457.
 • Crampton, E.W., Maynard, L.A., 1938. The relation of cellulose and lignin content to the nutritive value of animal feeds. Journal of Nutrition 15, 383–395
 • Dawson, B., Trapp, R.G., 2001. Basic and clinical biostatistics. 3rd ed., Lange Medical Books/ McGraw-Hill Medical Publishing Division, New York, USA, 89(2), 131-153.
 • Fazaeli, H., Golmohammadi, H.A., Tabatabayee, S.N., Tabrizi, M.A. 2012. Productivity and nutritive value of barley green fodder yield in hydroponic system. World Applied Sciences Journal 16(4), 531-539.
 • Gebremedhin, W.K., Deasi, B.G., Mayekar, A.J., 2015. Nutritional evaluation of hydroponically grown barley fodder. Journal of Agricultural Engineering and Food Technology 2(2), 86-89.
 • Gökırmaklı, Ç., Bayram, M., 2018. Gıda için gelecek öngörüleri: yıl 2050. Akademik Gıda 16(3), 351-360.
 • Gülsün, B., Miç, P., 2018. Rasyon hazırlamada temel yem miktarlarının ekonomik olarak belirlenmesi için çok amaçlı programlama yaklaşımı. Ömer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences 7 (2), 634-648.
 • Gürbüz, İ.B., Özkan G., 2019. Hayvancılığın geleceğine eleştirel bir bakış: geleneksel ve modern hayvancılığın karbon ayak izi karşılaştırması. In: Proc. XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Tekirdag, Turkey, 294-300.
 • Hussain, A., Iqbal, K., Aziem, S., Mahato, P., Negi, A.K., 2014. A review on the science of growing crops without soil (soilless culture)-a novel alternative for growing crops. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 7(11), 833.
 • Kılıç, Ü., 2016. Kaba yem üretiminde hidroponik tarım sistemleri. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji 4(9), 793-799.
 • Kjeldahl, J., 1883. Neue Methode zur Bestimmung des Stickstoffs in organischen Körpern. Zeitschrift für Analytische Chemie, 22, 366–382.
 • Morgan, J., R.R. Hunter and R. O'Haire, 1992. Limiting factors in hydroponic barley grass production. In the proceeding of the 8th International congress on soil less culture, pp: 241-261.
 • Özkan, P., 2012. Taze yeşil yem üretiminde arpanın çimlenme performansının arttırılması üzerine araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, Yayınlanmamış. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale, 49s.
 • Özkan, U., Demirbağ, N., 2016. Türkiye’de kaliteli kaba yem kaynaklarını mevcut durumu. Türkiye Bilimsel Derlemeler Dergisi 9, 23–27.
 • Peer, D.J., Lesson, S., 1985. Nutrient content of hydroponically sprouted barley. Animal Feed Science and Technology 13(3-4): 191-202.
 • Rocateli, D., Zhang, H., 2014. Forage quality interpretations. Oklahoma Cooperative Extension Service, PSS-2117. http://pods.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Document-2557/F-2117web.pdf (02.03.2019)
 • Saidi, A.R.M., Omar, J.A., 2015. The biological and economical feasibility of feeding barley green fodder to lactating awassi ewes. Open Journal of Animal Sciences 5(2), 99-100.
 • Sneath, R., McIntosh, F., 2003. Review of hydroponic fodder production for beef cattle. Queensland Government, Department of Primary Industries, Dalby, Queensland.
 • Tapkı, N., Kaya, A., Tapkı, İ., Dağıstan, E., Çimrin, T., Selvi, M.H., 2018. Türkiye’de büyükbaş hayvancılığın durumu ve yıllara göre değişimi. Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University 23(2), 324-329.
 • Tudor, G., Darcy, T., Smith, P., Shallcross, F., 2003. The intake and live weight change of drought master steers fed hydroponically grown, young sprouted barley fodder (auto grass). Department of Agriculture Western Australia
 • Van Soest, P. J., Robertson, J. B., Lewis, B. A., 1991. Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science 74, 3583-3597.

The nutrient values of barley and oat green fodder produced by hasılmatik at different days

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 2, 30 - 36, 31.08.2020
https://doi.org/10.24998/maeusabed.725541

Öz

Bu çalışma hasılmatikte üretilen arpa ve yulaf yeşil hasılının farklı günlerdeki besin madde içeriklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada %100 arpa tohumu; % 100 yulaf tohumu ve %75 arpa tohumu+ %25 yulaf tohumu karışımı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda arpa grubunun yeşil hasıl boyu ve yaş ağırlığı en yüksek bulunmuştur. Kuru madde değeri 7. günde en düşük arpa hasılında en yüksek yulaf hasılında tespit edilmiştir. Denemenin 7 gününde hasılların ham kül, ham selüloz, ham yağ, asit deterjan lif ve nötral deterjan lif içerikleri düzeyleri 5. güne göre tüm gruplarda artış göstermiştir. Bunun aksine yeşil hasılın nispi yem değerlerinde azalma görülmüştür. Denemenin sonunda arpa ve arpa+yulaf hasılı karışımlarının yeşil hasıl özelliklerinin daha iyi olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Akbağ, H.I., Türkmen, O.S., Baytekin, H., Yurtman, G.Y., 2014. Effects of harvesting time on the nutritional value of hydroponic barley production. Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Special Issue, 2:1761-1765.
 • Al-Karaki, G.N., Al-Momani, N. 2011. Evaluation of some barley cultivars for green fodder production and water use efficiency under hydroponic conditions. Jordan Journal of Agricultural Sciences 7, 448-457.
 • Crampton, E.W., Maynard, L.A., 1938. The relation of cellulose and lignin content to the nutritive value of animal feeds. Journal of Nutrition 15, 383–395
 • Dawson, B., Trapp, R.G., 2001. Basic and clinical biostatistics. 3rd ed., Lange Medical Books/ McGraw-Hill Medical Publishing Division, New York, USA, 89(2), 131-153.
 • Fazaeli, H., Golmohammadi, H.A., Tabatabayee, S.N., Tabrizi, M.A. 2012. Productivity and nutritive value of barley green fodder yield in hydroponic system. World Applied Sciences Journal 16(4), 531-539.
 • Gebremedhin, W.K., Deasi, B.G., Mayekar, A.J., 2015. Nutritional evaluation of hydroponically grown barley fodder. Journal of Agricultural Engineering and Food Technology 2(2), 86-89.
 • Gökırmaklı, Ç., Bayram, M., 2018. Gıda için gelecek öngörüleri: yıl 2050. Akademik Gıda 16(3), 351-360.
 • Gülsün, B., Miç, P., 2018. Rasyon hazırlamada temel yem miktarlarının ekonomik olarak belirlenmesi için çok amaçlı programlama yaklaşımı. Ömer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences 7 (2), 634-648.
 • Gürbüz, İ.B., Özkan G., 2019. Hayvancılığın geleceğine eleştirel bir bakış: geleneksel ve modern hayvancılığın karbon ayak izi karşılaştırması. In: Proc. XIII. IBANESS Congress Series on Economics, Business and Management – Tekirdag, Turkey, 294-300.
 • Hussain, A., Iqbal, K., Aziem, S., Mahato, P., Negi, A.K., 2014. A review on the science of growing crops without soil (soilless culture)-a novel alternative for growing crops. International Journal of Agriculture and Crop Sciences, 7(11), 833.
 • Kılıç, Ü., 2016. Kaba yem üretiminde hidroponik tarım sistemleri. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji 4(9), 793-799.
 • Kjeldahl, J., 1883. Neue Methode zur Bestimmung des Stickstoffs in organischen Körpern. Zeitschrift für Analytische Chemie, 22, 366–382.
 • Morgan, J., R.R. Hunter and R. O'Haire, 1992. Limiting factors in hydroponic barley grass production. In the proceeding of the 8th International congress on soil less culture, pp: 241-261.
 • Özkan, P., 2012. Taze yeşil yem üretiminde arpanın çimlenme performansının arttırılması üzerine araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, Yayınlanmamış. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale, 49s.
 • Özkan, U., Demirbağ, N., 2016. Türkiye’de kaliteli kaba yem kaynaklarını mevcut durumu. Türkiye Bilimsel Derlemeler Dergisi 9, 23–27.
 • Peer, D.J., Lesson, S., 1985. Nutrient content of hydroponically sprouted barley. Animal Feed Science and Technology 13(3-4): 191-202.
 • Rocateli, D., Zhang, H., 2014. Forage quality interpretations. Oklahoma Cooperative Extension Service, PSS-2117. http://pods.dasnr.okstate.edu/docushare/dsweb/Get/Document-2557/F-2117web.pdf (02.03.2019)
 • Saidi, A.R.M., Omar, J.A., 2015. The biological and economical feasibility of feeding barley green fodder to lactating awassi ewes. Open Journal of Animal Sciences 5(2), 99-100.
 • Sneath, R., McIntosh, F., 2003. Review of hydroponic fodder production for beef cattle. Queensland Government, Department of Primary Industries, Dalby, Queensland.
 • Tapkı, N., Kaya, A., Tapkı, İ., Dağıstan, E., Çimrin, T., Selvi, M.H., 2018. Türkiye’de büyükbaş hayvancılığın durumu ve yıllara göre değişimi. Journal of Agricultural Faculty of Mustafa Kemal University 23(2), 324-329.
 • Tudor, G., Darcy, T., Smith, P., Shallcross, F., 2003. The intake and live weight change of drought master steers fed hydroponically grown, young sprouted barley fodder (auto grass). Department of Agriculture Western Australia
 • Van Soest, P. J., Robertson, J. B., Lewis, B. A., 1991. Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science 74, 3583-3597.
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Hidir Gümüş 0000-0001-7077-1036

Ahmet Bayır Bu kişi benim 0000-0001-5287-1578

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2020
Gönderilme Tarihi 22 Nisan 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gümüş, H., & Bayır, A. (2020). The nutrient values of barley and oat green fodder produced by hasılmatik at different days. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, 8(2), 30-36. https://doi.org/10.24998/maeusabed.725541
AMA Gümüş H, Bayır A. The nutrient values of barley and oat green fodder produced by hasılmatik at different days. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. Ağustos 2020;8(2):30-36. doi:10.24998/maeusabed.725541
Chicago Gümüş, Hidir, ve Ahmet Bayır. “The Nutrient Values of Barley and Oat Green Fodder Produced by hasılmatik at Different Days”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 8, sy. 2 (Ağustos 2020): 30-36. https://doi.org/10.24998/maeusabed.725541.
EndNote Gümüş H, Bayır A (01 Ağustos 2020) The nutrient values of barley and oat green fodder produced by hasılmatik at different days. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 8 2 30–36.
IEEE H. Gümüş ve A. Bayır, “The nutrient values of barley and oat green fodder produced by hasılmatik at different days”, Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, c. 8, sy. 2, ss. 30–36, 2020, doi: 10.24998/maeusabed.725541.
ISNAD Gümüş, Hidir - Bayır, Ahmet. “The Nutrient Values of Barley and Oat Green Fodder Produced by hasılmatik at Different Days”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 8/2 (Ağustos 2020), 30-36. https://doi.org/10.24998/maeusabed.725541.
JAMA Gümüş H, Bayır A. The nutrient values of barley and oat green fodder produced by hasılmatik at different days. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2020;8:30–36.
MLA Gümüş, Hidir ve Ahmet Bayır. “The Nutrient Values of Barley and Oat Green Fodder Produced by hasılmatik at Different Days”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, c. 8, sy. 2, 2020, ss. 30-36, doi:10.24998/maeusabed.725541.
Vancouver Gümüş H, Bayır A. The nutrient values of barley and oat green fodder produced by hasılmatik at different days. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2020;8(2):30-6.