Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Kolonoskopi Uygulanan Hastaların Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 3, 57 - 64, 31.12.2020
https://doi.org/10.24998/maeusabed.677803

Öz

Bu araştırmanın amacı kolonoskopi uygulanan hastaların işlem sürecinden memnuniyet durumlarını belirlemektir. Tanımlayıcı tipteki araştırma bir üniversitesi hastanesinin (Edirne, Türkiye) kolonoskopi ünitesinde 01 Mart 2019 – 30 Temmuz 2019 tarihleri arasında kolonoskopi uygulanan 129 hastanın katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışma öncesinde etik kurul izni ve hastalardan gönülllü olurları alınmıştır. Veri toplamada “Kolonoskopi Memnuniyet Anketi” kullanıldı. Ankette puan aralığı 0-10 idi. Veriler SPSS 22.0 bilgisayar programı ile Ki-Kare ve Spearman korelasyon analizi kullanılarak analiz edildi. Hastaların yaş ortalamalarının 54,5±15,9 yıl, %55,8’inin (n=72) erkek, %61,2’sinin (n=79) ilköğretim mezunu olduğu belirlendi. Hastaların genel memnuniyet puan ortalamaları 6,7±1,7 olarak bulundu. Cinsiyetin, kolonoskopi yapılma zamanının ve deneyiminin genel memnuniyet puan ortalamalarının etkilediği belirlendi (p<0.05). Çalışmada kolonoskopi uygulanan hastaların süreçten genel olarak memnun oldukları belirlenmiştir. Kolonoskopi uygulanacak hastalarda hasta memnuniyetinin arttırılması için hasta bakımında özellikle ilk kez kolonoskopi uygulanacak hastaların süreç hakkında daha özenli bilgilendirilmelerini, hasta bakımında özellikle tolere edilebilirliği daha iyi olan bağırsak hazırlığı uygulamalarının tercih edilmesini ve işlem günü ünitede bekleme sürelerinin kısaltılmasını önermekteyiz.

Kaynakça

 • Aljebreen, A., Almadi, M., Leung, F,. 2014. Sedated vs unsedated colonoscopy: a prospective study. World of Journal Gastroenterology 20(17): 5113-5118. doi:10.3748/wjg.v20.i17.5113
 • Apay, S., Arslan, S., 2009. Bir üniversite hastanesinde yatan hastaların tatmin olma düzeyleri. TAF Preventive Medical Bulletin 8(3): 239-44.
 • Bistritz, L., Ennis-Davis, R., Mulgrove, A., Greenway, M., Veldhuyzen van Zanten, S., 2018. Patient satisfaction with endoscopy units: the Edmonton experience. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology‎ 1(1): 99-100. doi: 10.1093 / jcag / gwy008.059
 • Brotons, A., Guilabert, M., Lacueva, F., Mira, J., Lumbreras, B., Pico, M., et al. 2019. The colonoscopy satisfaction and safety questionnaire (CSSQP) for colorectal cancer screening: a development and validation study. International Journal of Environmentsl Research and Public Health 16(392): 1-15. doi:10.3390/ijerph16030392.
 • Castro, F.J., Al-Khairi, B., Singh, H., Mohameden, M., Tandon, K., Lopez, R. 2019. Randomized controlled trial: split-dose and same-day large volume bowel preparation for afternoon colonoscopy have similar quality of preparation. Journal of Clinical Gastroenterology (baskıda) doi: 10.1097 / MCG.0000000000001213
 • Chan, W.K., Go,. K.L., 2012. Evaluation of patient satisfaction of an outpatient colonoscopy service in an Asian Tertiary Care Hospital. Gastroenterology Research Practice 561893; 1-6. doi:10.1155/2012/561893
 • Crow, R., Gage, H., Hampson, S., Hart, J., Kimber, A., Storey, L., et al., 2002. The measurement of satisfaction with healthcare: implications for practice from a systematic review of the literature. Health Technology Assessment 6(32): 11-20.
 • Eckardt, A., Swales, C., Bhattacharya, K., Wassef, W., Phelan, N., Zubair, S., et al. 2008. Open access colonoscopy in the training setting: which factors affect patient satisfaction and pain?. Endoscopy 40(2): 98-105. doi: 10.1055/s-2007-995469.
 • Fernandez-Landa, M., Aginagalde, A., Arana-Arri, E., Bujanda, L., Idigoras, I., Bilbao, I., et al. 2019. Quality indicators and patient satisfaction in colonoscopy. Gastroenterology Hepatology 42(2): 73-81.
 • Galvez, M., Zarate, A., Espino, H., Tijera, F., Awad, R., Camacho, S., 2017. A short telephone-call reminder improves bowel preparation, quality indicators and patient satisfaction with first colonoscopy. Endoscopy International Open. 05(12): E1172-e1178 doi: 10.1055 / s-0043-117954
 • Ghouri, A., Aslam, S., Memon, S., Ghani, M.H., Ahmad, S., Memon, A., 2017. Evaluation of patient satisfaction of endoscopic procedure at Liaquat University Hospital. Isra Medical Journal 9(2): 96-100.
 • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı, 2018. Yeni dünya kanser istatistikleri. http://kanser.gov.tr/index.php/daire-faaliyetleri/kanser-istatistikleri/860-yeni-d%C3%BCnya-kanser-istatistikleri-yay%C4%B1nland%C4%B1(Erişim: 24.04.2018)
 • Hatoum, H., Lin, S., Joseph, R., Dahdal, D., 2016. Validation of a patient satisfaction scale in patients undergoing bowel preparation prior to colonoscopy. Patient 9(27):27-34. doi: 10.1007/s40271-015-0154-8
 • Keskinkılıç, B., Gültekin, M., Karaca, A.S., Öztürk, C., Boztaş, G., Karaca, M.Z., editörler.2015. Türkiye kanser kontrol programı 2013-2018. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.
 • Koç, Z., Sağlam, Z., Şenol, M., 2011. Patient satisfaction with the nursing care in hospital. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 31(3): 629-640. doi:10.5336/medsci.2009-16413
 • Krist, A., Jones, R., Woolf, S., Woessner, S., Merenstein, D., Kerns, W., et al. 2007. Timing of repeat colonoscopy disparity between guidelines and endoscopists’ recommendation. American Journal Preventive Medicine 33(6):471-478. doi:10.1016/j.amepre.2007.07.039
 • Lebwohl, B., Wang, T., Neugut, A., 2010. Socioeconomic and other predictors of colonoscopy preparation quality. Digestive Diseases and Sciences 55: 2014–2020. doi: 10.1007/s10620-009-1079-7
 • Lee, E., Shafer, L.A., Walker, J., Waldman, C., Michaud, V., Yang, C., et al., 2019. Information experiences, needs, and preferences of colonoscopy patients. Medicine 98:20(e15738): 1-9. doi: 10.1097 / MD.0000000000015738
 • Lee, Y.J., Kim, S.E., Park, K.S., Chon, K.B., Jang, B.K., Chung, W.J., et al., 2015. Education for ward nurses ınfluences the quality of ınpatient’s bowel preparation for colonoscopy. Medicine 94(34):e1423: 1-9. doi: 10.1097/MD.0000000000001423
 • Lee, D.W., Chan, A.C., Wong, S.K., Li, A.C., Sze, T.S., Chung, S.C., 2004. The safety, feasibility, and acceptability of patient-controlled sedation for colonoscopy: prospective study. Hong Kong Medical Jounal 10(2): 84-8.
 • Lin, O., Schembre, D., Ayub, K., Gluck, M., McCormick, S., Patterson, D., et al. 2007. Patient satisfaction scores for endoscopic procedures: impactof a survey-collection method. Gastrointestinal Endoscopy 65: 775-781. doi:10.1016/j.gie.2006.11.032
 • Loftus, R., Nugent, Z., Graff, L.A., Schumacher, F., Bernstein, C.N., Singh, H., 2013. Patient satisfaction with the endoscopy experience and willingness to return in a central Canadian health region. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology‎ 27(5): 259-266.
 • Masaracchia, C., D'Addio, L., Federici, A., 1999. Written information: evaluation of an informative leaflet for patients undergoing colonoscopy. Assistenza Infermieristicae Ricerca 18(3): 140-146.
 • Milutinovic, D., Simin, D., Brkic, N., Brkic, S., 2012. The patient satisfaction with nursing care quality: the psychometric study of the Serbian version of PSNCQ questionnaire. Scandinavian Journal of Caring Sciences 26; 598–606. doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.00969.x
 • Mohan, R., Kumar, K., 2011. A study on the satisfaction of patients with reference to hospital services. International Journal of Business, Economics and Management Works 1(3): 15-25.
 • Newcomb, P., Wilson, M., Baine, R., McCarthy, T., Penny, N., Nixon, C., et al. 2017. Influences on patient satısfaction among patients who use emergency departments frequently for pain-related complaints. Journal of Emergency Nursing 43(6): 553-559. doi: 10.1016/j.jen.2017.03.022
 • Özkan, Z.K., Fındık, U.Y., 2018. Kolonoskopi yapılan hastalarda eğitim kitapçığının etkinliğinin değerlendirilmesi. Doktora tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Pohl, H., 2017. Evaluating quality in endoscopy. Endoscopy 49(6):581-587. doi: 10.1055/s-0043-104380
 • Rizk, M.K., Sawhney, M.S., Cohen, J., Pike, I., Adler, D., Dominitz, J., et al. 2015. Quality indicators common to all GI endoscopic procedures. Gastrointestinal Endoscopy 81(1): 3–16. doi: 10.1016/j.gie.2014.07.055
 • Sanaka, M.R., Shah, N., Mullen, K.D., Ferguson, D.R., Thomas, C., McCullough, A.J., 2006. Afternoon colonoscopies have higher failure rates than morning colonoscopies. American Journal of Gastroenterology 101(12): 2726–2730. 10.1111 / j.1572-0241.2006.00887.x
 • Sanders, D., Bykov, D., Gentile, L., Telford, J.J., 2018. Shapley value analysis of factors affecting willingness to return to colon cancer screening. Journal of the Canadian Association of Gastroenterology 1(2): 372. doi: 10.1093/jcag/gwy009.258
 • Takahashi, Y., Tanaka, H., Kinjo, M., Sakumoto, K., 2005. Sedation-free colonoscopy. Diseasesof the Colon & Rectum 48(4): 855-859.
 • Teng, T.Y., Khor, S.N., Kailasam, M., Cheah, W.K., Lau, C.C.L., 2016. Morning colonoscopies are associated with improved adenoma detection rates. Surgical Endoscopy 30(5): 1796-1803. doi: 10.1007/s00464-015-4448-7
 • Vural, F., Aydın, A., Fil, Ş., Torun, S., Vural, B., 2015. Bir devlet hastanesinde yatan hastalarda memnuniyete etki eden iki önemli faktör: iletişim ve hasta güvenlik kültürü Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4(3): 335-346.
 • Waye, J.D., Aisenberg, J., Rubin, P.H., editors. 2013. Practical colonoscopy. John Wiley & Son’s. London.
 • Wen, C., Jao, S., Hsiao, C., 2017. A modified bowel preparation regimen for colonoscopy providing the patients’ satisfaction and convenience. Medical Science Monitor 23: 3123-3129 doi: 10.12659/MSM.905431.
 • Yanık, M., Erdenen, F., Müderrisoğlu, C., Bektaş, H., Sander, E., Dik, İ., 2007. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi ve premedikasyonun oksijen satürasyonu ile klinik parametrelere etkisi. İstanbul Tıp Dergisi. 3: 1-7.
 • Yoon, J., Cha, J.M., Kwak, M.S., JEon, J.W., Shin, H.P., et al. 2018. Gastrointestinal endoscopy satisfaction questionnaire is a valid tool to measure patient satisfaction in Asian country. Medicine 97(29): 1-6.

Determination of the Satisfaction Status of Patients Undergoing Colonoscopy

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 3, 57 - 64, 31.12.2020
https://doi.org/10.24998/maeusabed.677803

Öz

Aim: The purpose of this study was to determine the satisfaction status of patients undergoing colonoscopy. Material and Methods: This descriptive study was conducted between March 1 - July 30, 2019, at the colonoscopy unit of a university hospital (Edirne, Turkey) with 129 patients. Prior to the study, ethical permission and voluntary consent of the patients were obtained. Colonoscopy Satisfaction Questionnaire was used for data collection. Questionnaire was scored between 0-10. Data were analyzed using Chi-square and Spearman correlation analysis with SPSS 22.0 computer program. Results: The mean age of the patients was 54.5 ± 15.9 years, 55.8% (n = 72) were male and 61.2% (n = 79) were graduated from primary school. The mean overall satisfaction score was found to be 6.7 ± 1.7 points. It was determined that gender, time of colonoscopy and experience were affected by the overall satisfaction score averages (p <0.05). Conclusion: In the study, it was determined that patients who undergoing colonoscopy were generally satisfied with the process. In order to increase satisfaction of patients undergoing colonoscopy, we recommend that patients who undergo colonoscopy for the first time should be informed more carefully about the process, bowel preparation procedures with better tolerability should be preferred among the patient care and waiting times in the unit on the day of the colonoscopy procedure should be shortened.

Kaynakça

 • Aljebreen, A., Almadi, M., Leung, F,. 2014. Sedated vs unsedated colonoscopy: a prospective study. World of Journal Gastroenterology 20(17): 5113-5118. doi:10.3748/wjg.v20.i17.5113
 • Apay, S., Arslan, S., 2009. Bir üniversite hastanesinde yatan hastaların tatmin olma düzeyleri. TAF Preventive Medical Bulletin 8(3): 239-44.
 • Bistritz, L., Ennis-Davis, R., Mulgrove, A., Greenway, M., Veldhuyzen van Zanten, S., 2018. Patient satisfaction with endoscopy units: the Edmonton experience. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology‎ 1(1): 99-100. doi: 10.1093 / jcag / gwy008.059
 • Brotons, A., Guilabert, M., Lacueva, F., Mira, J., Lumbreras, B., Pico, M., et al. 2019. The colonoscopy satisfaction and safety questionnaire (CSSQP) for colorectal cancer screening: a development and validation study. International Journal of Environmentsl Research and Public Health 16(392): 1-15. doi:10.3390/ijerph16030392.
 • Castro, F.J., Al-Khairi, B., Singh, H., Mohameden, M., Tandon, K., Lopez, R. 2019. Randomized controlled trial: split-dose and same-day large volume bowel preparation for afternoon colonoscopy have similar quality of preparation. Journal of Clinical Gastroenterology (baskıda) doi: 10.1097 / MCG.0000000000001213
 • Chan, W.K., Go,. K.L., 2012. Evaluation of patient satisfaction of an outpatient colonoscopy service in an Asian Tertiary Care Hospital. Gastroenterology Research Practice 561893; 1-6. doi:10.1155/2012/561893
 • Crow, R., Gage, H., Hampson, S., Hart, J., Kimber, A., Storey, L., et al., 2002. The measurement of satisfaction with healthcare: implications for practice from a systematic review of the literature. Health Technology Assessment 6(32): 11-20.
 • Eckardt, A., Swales, C., Bhattacharya, K., Wassef, W., Phelan, N., Zubair, S., et al. 2008. Open access colonoscopy in the training setting: which factors affect patient satisfaction and pain?. Endoscopy 40(2): 98-105. doi: 10.1055/s-2007-995469.
 • Fernandez-Landa, M., Aginagalde, A., Arana-Arri, E., Bujanda, L., Idigoras, I., Bilbao, I., et al. 2019. Quality indicators and patient satisfaction in colonoscopy. Gastroenterology Hepatology 42(2): 73-81.
 • Galvez, M., Zarate, A., Espino, H., Tijera, F., Awad, R., Camacho, S., 2017. A short telephone-call reminder improves bowel preparation, quality indicators and patient satisfaction with first colonoscopy. Endoscopy International Open. 05(12): E1172-e1178 doi: 10.1055 / s-0043-117954
 • Ghouri, A., Aslam, S., Memon, S., Ghani, M.H., Ahmad, S., Memon, A., 2017. Evaluation of patient satisfaction of endoscopic procedure at Liaquat University Hospital. Isra Medical Journal 9(2): 96-100.
 • Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığı, 2018. Yeni dünya kanser istatistikleri. http://kanser.gov.tr/index.php/daire-faaliyetleri/kanser-istatistikleri/860-yeni-d%C3%BCnya-kanser-istatistikleri-yay%C4%B1nland%C4%B1(Erişim: 24.04.2018)
 • Hatoum, H., Lin, S., Joseph, R., Dahdal, D., 2016. Validation of a patient satisfaction scale in patients undergoing bowel preparation prior to colonoscopy. Patient 9(27):27-34. doi: 10.1007/s40271-015-0154-8
 • Keskinkılıç, B., Gültekin, M., Karaca, A.S., Öztürk, C., Boztaş, G., Karaca, M.Z., editörler.2015. Türkiye kanser kontrol programı 2013-2018. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayını, Ankara.
 • Koç, Z., Sağlam, Z., Şenol, M., 2011. Patient satisfaction with the nursing care in hospital. Turkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 31(3): 629-640. doi:10.5336/medsci.2009-16413
 • Krist, A., Jones, R., Woolf, S., Woessner, S., Merenstein, D., Kerns, W., et al. 2007. Timing of repeat colonoscopy disparity between guidelines and endoscopists’ recommendation. American Journal Preventive Medicine 33(6):471-478. doi:10.1016/j.amepre.2007.07.039
 • Lebwohl, B., Wang, T., Neugut, A., 2010. Socioeconomic and other predictors of colonoscopy preparation quality. Digestive Diseases and Sciences 55: 2014–2020. doi: 10.1007/s10620-009-1079-7
 • Lee, E., Shafer, L.A., Walker, J., Waldman, C., Michaud, V., Yang, C., et al., 2019. Information experiences, needs, and preferences of colonoscopy patients. Medicine 98:20(e15738): 1-9. doi: 10.1097 / MD.0000000000015738
 • Lee, Y.J., Kim, S.E., Park, K.S., Chon, K.B., Jang, B.K., Chung, W.J., et al., 2015. Education for ward nurses ınfluences the quality of ınpatient’s bowel preparation for colonoscopy. Medicine 94(34):e1423: 1-9. doi: 10.1097/MD.0000000000001423
 • Lee, D.W., Chan, A.C., Wong, S.K., Li, A.C., Sze, T.S., Chung, S.C., 2004. The safety, feasibility, and acceptability of patient-controlled sedation for colonoscopy: prospective study. Hong Kong Medical Jounal 10(2): 84-8.
 • Lin, O., Schembre, D., Ayub, K., Gluck, M., McCormick, S., Patterson, D., et al. 2007. Patient satisfaction scores for endoscopic procedures: impactof a survey-collection method. Gastrointestinal Endoscopy 65: 775-781. doi:10.1016/j.gie.2006.11.032
 • Loftus, R., Nugent, Z., Graff, L.A., Schumacher, F., Bernstein, C.N., Singh, H., 2013. Patient satisfaction with the endoscopy experience and willingness to return in a central Canadian health region. Canadian Journal of Gastroenterology and Hepatology‎ 27(5): 259-266.
 • Masaracchia, C., D'Addio, L., Federici, A., 1999. Written information: evaluation of an informative leaflet for patients undergoing colonoscopy. Assistenza Infermieristicae Ricerca 18(3): 140-146.
 • Milutinovic, D., Simin, D., Brkic, N., Brkic, S., 2012. The patient satisfaction with nursing care quality: the psychometric study of the Serbian version of PSNCQ questionnaire. Scandinavian Journal of Caring Sciences 26; 598–606. doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.00969.x
 • Mohan, R., Kumar, K., 2011. A study on the satisfaction of patients with reference to hospital services. International Journal of Business, Economics and Management Works 1(3): 15-25.
 • Newcomb, P., Wilson, M., Baine, R., McCarthy, T., Penny, N., Nixon, C., et al. 2017. Influences on patient satısfaction among patients who use emergency departments frequently for pain-related complaints. Journal of Emergency Nursing 43(6): 553-559. doi: 10.1016/j.jen.2017.03.022
 • Özkan, Z.K., Fındık, U.Y., 2018. Kolonoskopi yapılan hastalarda eğitim kitapçığının etkinliğinin değerlendirilmesi. Doktora tezi, Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Edirne.
 • Pohl, H., 2017. Evaluating quality in endoscopy. Endoscopy 49(6):581-587. doi: 10.1055/s-0043-104380
 • Rizk, M.K., Sawhney, M.S., Cohen, J., Pike, I., Adler, D., Dominitz, J., et al. 2015. Quality indicators common to all GI endoscopic procedures. Gastrointestinal Endoscopy 81(1): 3–16. doi: 10.1016/j.gie.2014.07.055
 • Sanaka, M.R., Shah, N., Mullen, K.D., Ferguson, D.R., Thomas, C., McCullough, A.J., 2006. Afternoon colonoscopies have higher failure rates than morning colonoscopies. American Journal of Gastroenterology 101(12): 2726–2730. 10.1111 / j.1572-0241.2006.00887.x
 • Sanders, D., Bykov, D., Gentile, L., Telford, J.J., 2018. Shapley value analysis of factors affecting willingness to return to colon cancer screening. Journal of the Canadian Association of Gastroenterology 1(2): 372. doi: 10.1093/jcag/gwy009.258
 • Takahashi, Y., Tanaka, H., Kinjo, M., Sakumoto, K., 2005. Sedation-free colonoscopy. Diseasesof the Colon & Rectum 48(4): 855-859.
 • Teng, T.Y., Khor, S.N., Kailasam, M., Cheah, W.K., Lau, C.C.L., 2016. Morning colonoscopies are associated with improved adenoma detection rates. Surgical Endoscopy 30(5): 1796-1803. doi: 10.1007/s00464-015-4448-7
 • Vural, F., Aydın, A., Fil, Ş., Torun, S., Vural, B., 2015. Bir devlet hastanesinde yatan hastalarda memnuniyete etki eden iki önemli faktör: iletişim ve hasta güvenlik kültürü Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 4(3): 335-346.
 • Waye, J.D., Aisenberg, J., Rubin, P.H., editors. 2013. Practical colonoscopy. John Wiley & Son’s. London.
 • Wen, C., Jao, S., Hsiao, C., 2017. A modified bowel preparation regimen for colonoscopy providing the patients’ satisfaction and convenience. Medical Science Monitor 23: 3123-3129 doi: 10.12659/MSM.905431.
 • Yanık, M., Erdenen, F., Müderrisoğlu, C., Bektaş, H., Sander, E., Dik, İ., 2007. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi ve premedikasyonun oksijen satürasyonu ile klinik parametrelere etkisi. İstanbul Tıp Dergisi. 3: 1-7.
 • Yoon, J., Cha, J.M., Kwak, M.S., JEon, J.W., Shin, H.P., et al. 2018. Gastrointestinal endoscopy satisfaction questionnaire is a valid tool to measure patient satisfaction in Asian country. Medicine 97(29): 1-6.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Zeynep KIZILCIK ÖZKAN (Sorumlu Yazar)
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1892-241X
Türkiye


Seher ÜNVER
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1320-1437
Türkiye


Sacide YILDIZELİ TOPÇU
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-5246-4355
Türkiye


Ümmü FINDIK
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4120-394X
Türkiye


Doğan ALBAYRAK
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1320-1437
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Proje Numarası Yok
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maeusabed677803, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2148-2837}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, number = {3}, pages = {57 - 64}, doi = {10.24998/maeusabed.677803}, title = {Kolonoskopi Uygulanan Hastaların Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {Kızılcık Özkan, Zeynep and Ünver, Seher and Yıldızeli Topçu, Sacide and Fındık, Ümmü and Albayrak, Doğan} }
APA Kızılcık Özkan, Z. , Ünver, S. , Yıldızeli Topçu, S. , Fındık, Ü. & Albayrak, D. (2020). Kolonoskopi Uygulanan Hastaların Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (3) , 57-64 . DOI: 10.24998/maeusabed.677803
MLA Kızılcık Özkan, Z. , Ünver, S. , Yıldızeli Topçu, S. , Fındık, Ü. , Albayrak, D. "Kolonoskopi Uygulanan Hastaların Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2020 ): 57-64 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeusabed/issue/56914/677803>
Chicago Kızılcık Özkan, Z. , Ünver, S. , Yıldızeli Topçu, S. , Fındık, Ü. , Albayrak, D. "Kolonoskopi Uygulanan Hastaların Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2020 ): 57-64
RIS TY - JOUR T1 - Kolonoskopi Uygulanan Hastaların Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi AU - Zeynep Kızılcık Özkan , Seher Ünver , Sacide Yıldızeli Topçu , Ümmü Fındık , Doğan Albayrak Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24998/maeusabed.677803 DO - 10.24998/maeusabed.677803 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 57 EP - 64 VL - 8 IS - 3 SN - 2148-2837- M3 - doi: 10.24998/maeusabed.677803 UR - https://doi.org/10.24998/maeusabed.677803 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Kolonoskopi Uygulanan Hastaların Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi %A Zeynep Kızılcık Özkan , Seher Ünver , Sacide Yıldızeli Topçu , Ümmü Fındık , Doğan Albayrak %T Kolonoskopi Uygulanan Hastaların Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi %D 2020 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2148-2837- %V 8 %N 3 %R doi: 10.24998/maeusabed.677803 %U 10.24998/maeusabed.677803
ISNAD Kızılcık Özkan, Zeynep , Ünver, Seher , Yıldızeli Topçu, Sacide , Fındık, Ümmü , Albayrak, Doğan . "Kolonoskopi Uygulanan Hastaların Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 / 3 (Aralık 2020): 57-64 . https://doi.org/10.24998/maeusabed.677803
AMA Kızılcık Özkan Z. , Ünver S. , Yıldızeli Topçu S. , Fındık Ü. , Albayrak D. Kolonoskopi Uygulanan Hastaların Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 8(3): 57-64.
Vancouver Kızılcık Özkan Z. , Ünver S. , Yıldızeli Topçu S. , Fındık Ü. , Albayrak D. Kolonoskopi Uygulanan Hastaların Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 8(3): 57-64.
IEEE Z. Kızılcık Özkan , S. Ünver , S. Yıldızeli Topçu , Ü. Fındık ve D. Albayrak , "Kolonoskopi Uygulanan Hastaların Memnuniyet Durumlarının Belirlenmesi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 57-64, Ara. 2020, doi:10.24998/maeusabed.677803