Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Gebeliğin Erken Dönemlerinde Sıçan Uterus Dokusunda Siklooksijenaz-2 (COX-2) Ekspresyonu Üzerine Heparin’in Etkisi

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 3, 73 - 89, 31.12.2020
https://doi.org/10.24998/maeusabed.695379

Öz

İmplantasyon sürecinin penetrasyon fazında, implantasyon alanı çevresinde vasküler değişimler meydana gelir. Bu vasküler fizyolojinin düzenlenmesinde etkili olduğu bilinen COX-2, tekrarlayan gebelik kayıplarının (TGK) etiyolojisinde de önemli rol oynamaktadır. TGK’nın büyük oranda penetrasyon fazında ve gebeliğin 8-12. haftalarında oluşması, blastosist implantasyon sürecindeki olumsuzluklara bağlı olarak gelişebileceğini düşündürmektedir. TGK’nın tedavisinde, klinikte sıklıkla kullanılan düşük molekül ağırlıklı heparinin (DMAH), antikoagulan etkisinin yanında antiinflamatuar etkilerinin de fayda sağlayabileceği yapılan çalışmalarda bildirilmiştir. Bu çalışmada, sıçanlara gebeliğin 0, 1, 3, 5 ve 7. günlerinde 50 IU/kg enaksoparin sodyum, intraperitoneal olarak uygulanmış ve toplanan uterus dokularında COX-2 immunlokalizasyonları belirlenmiştir. DMAH’ın gebeliğin erken dönemlerinde sıçan uterus dokusunda TGK etyolojilerinde yer aldığı bilinen COX-2 ekspresyonu üzerinden bir etkiye sahip olup olmadığı araştırılmış ve DMAH uygulamasının, immunohistokimyasal seviyede ve semikantitatif gözlemde COX-2 immunekspresyonu üzerine bir değişiklik oluşturmadığı sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • 1. Alataş, E., 2004. Tekrarlayan gebelik kayıplarında tanı ve tedavinin yönlendirilmesi. TJD Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi 6, 19-25.
 • 2. Arosh, J.A., Parent, J., Chapdelaine, P., Sirois, J., Fortier, M.A., 2002. Expression of cylooxigenases-1 and -2 and prostaglandin E synthase in bovine endometrial tissue during the estrous cycle. Biology of Reproduction 67,161-169.
 • 3. Blitek, A., Waclawik, A., Kaczmarek, M.M., Stadejek, T., Pejsak, Z., Ziecik, A.J. 2006. Expression of cyclooxygenase-1 ve 2 in the porcine endometrium during the oestrous cycle and early pregnancy. Reproduction in Domestical Animals 41, 251-257.
 • 4. Boerboom, D., Brown, K.A, Vaillancourt, D., Poitras, P., Goff, A.K., Watanabe, K., Dore, M., Sirois, J. 2004. Expression of key prostaglandin synthase in equine endometrium during late diestrus and early pregnancy. Biology of Reporduction 70, 391-399.
 • 5. Chakraborty, I., Das, S.K., Wang, J., Dey, S.K. 1996. Developmental expression of the cyclooxygenase-1 and cyclooxygenase-2 genes in the peri-implantation mouse uterus and their differential regulation by the blastocyst and ovarian steroids. Journal of Molecular Endocrinology 16, 107–122.
 • 6. Chamley, L.W., Duncalf, A.M., Mitchell, M.D., Johnson, P.M. 1998. Action of anticardiolipin and antibodies to beta2-glycoprotein- I on trophoblast proliferation as a mechanism for fetal death. Lancet 352, 1037-8. 7. Charpigny, G., Reinaud, P., Tamby, J.P., Creminon, C., Martal, J., Maclouf, J., Guillomot, M. 1997. Expression of cyclooxygenase-1 and -2 in ovine endometrium during the estrous cycle and early pregnancy. Endocrinology 138, 2163–2171.
 • 8. Cong, J., Diao, H.L., Zhao, Y.C., Ni, H., Yan, Y.Q., Yang, Z.M. 2006. Differential expression and regulation of cylooxygenases, prostaglandin E synthases and prostacyclin synthase in rat uterus during the peri-implantation period. Reproduction 131,139-151.
 • 9. Çimen, T. 2011. Tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olan hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparin kullanımının gebeliğin seyri ve sonuçları üzerine etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, 30.
 • 10. D’ıppolito, S., Ortiz, A.S., Veglia, M., Tersign, İ.C., Di Simone, N. 2011. Low molecular weight heparin obstetric care: a rewiew of the literature, Reproductive Sciences 18, 602-613.
 • 11. Di Simone, N., Ferrazzani, S., Castellani, R., De Carolis, S., Mancuso, S., Caruso, A. 1997. Heparin and low-dose aspirin restore placental human chorionic gonadotrophin secretion abolished by antiphospholipid antibody-containing sera. Human Reproduction 12, 2061-2065.
 • 12. Duz, S.A. 2015. Tekrarlayan gebelik kayıpları. Medicine Science., 5, 606-22. DOİ: 10.5455/medscience.2015.04.8347.
 • 13. Güven, E.S., Güven, S., İslamoğlu, G.A., Demir, B., Günalp, S. 2006. Tekrarlayan gebelik kayıplarında güncel algoritma. Hacettepe Tıp Dergisi 37, 117-123.
 • 14. Hua, F., Li, C.H., Wang, H., Xu, H.G. 2013. Relationship between expression of COX-2, TNF-α, IL-6 and autoimmune-type recurrent miscarriage. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 990-994.
 • 15. Kennedy, T.G., Gillio-Meina, C., Phang, S.H. 2007. Prostaglandins and the initiation of blastocyst implantation and desidualization. Reproduction 134, 635–643.
 • 16. Kim, J.J., Wang, J., Bambra, C., Das, S.K., Dey, S.K., Fazleabas, A.T. 1999. Expression of cyclooxygenase-1 and -2 in the baboon endometrium during the menstrual cycle and pregnancy. Endocrinology 140, 2672–2678.
 • 17. Kutteh, W.H. 1996. Antiphospholipid antibody-associated recurrent pregnancy loss: treatment with heparin and low dose aspirin is superior to low-dose aspirin alone. American Journal of Obstetrics Gynecology, 174, 1584-9.
 • 18. Mondal, S. 2009. Early embryonic loss: Genomic insight. Indian Journal of Physiology Allied Sciences, 63, 44-51.
 • 19. Mor, A., Mondal, S., Reddy, I.J., Soumya, N.P. 2015. Genes regulation maternal recognition of pregnancy in domestic animals: an update. Brazilian Archieves. Biology and Technology 6, 854-863.
 • 20. Psychoyos, A. 1986. Uterine receptivity for nidation. Annals of the New York Academy of Sciences 476, 36–42.
 • 21. Walport, M.J. 2001. Complement. New England Journal of Medicine, 344, 1058-1066.
 • 22. Wang, Y., Zhao, A., Lin, Q. 2010. Role of cyclooxygenase-2 signaling patway dysfunction in unexplained recurrent spontaneous abortion. Chinese Medical Journal, 12, 1543-1547.
 • 23. Zhang, D., Chang, X., Bai, J., Chen, Z.J., Li, W.P., Zhang, C. 2016. The study of cyclooxigenase 2 in human decidua of preeclampsia, Biology of Reproductıon 95, 1-8.

The Effect of Heparin on Expiression of Cyclooxygenase-2 (COX-2) in the Rat Uterine Tissue During Early Pregnancy

Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 3, 73 - 89, 31.12.2020
https://doi.org/10.24998/maeusabed.695379

Öz

COX-2 known to be effective in regulating the vascular physiology, plays important role in etiology of the recurrent pregnancy loss. The formation of recurrent pregnancy loss widely in generation phase and at 8-12 weeks of gestation suggests that the blastocyst implantation process may be affected by the negativty of the blastocyst implantation process. It has been reported that, anticoagulant and anti-inflammatory effect of low molecular weight herarin can be usefull in recurrent pregnancy loss treatment. Rats were treated with 50 IU/kg enaxoparin sodium intraperitoneal in 0, 1, 3, 5 and 7 days of gestation and COX-2 immunolocalizations were determined in collected uterine tissues. It was examined whether if low molecular weight heparin effect on COX-2 expression involved in etiology of recurrent pregnancy loss and concluded that low molecular weight heparin treatment was not caused change on COX-2 immunoexpression at immunohistochemical level and semiquantitative observation.

Kaynakça

 • 1. Alataş, E., 2004. Tekrarlayan gebelik kayıplarında tanı ve tedavinin yönlendirilmesi. TJD Uzmanlık Sonrası Eğitim Dergisi 6, 19-25.
 • 2. Arosh, J.A., Parent, J., Chapdelaine, P., Sirois, J., Fortier, M.A., 2002. Expression of cylooxigenases-1 and -2 and prostaglandin E synthase in bovine endometrial tissue during the estrous cycle. Biology of Reproduction 67,161-169.
 • 3. Blitek, A., Waclawik, A., Kaczmarek, M.M., Stadejek, T., Pejsak, Z., Ziecik, A.J. 2006. Expression of cyclooxygenase-1 ve 2 in the porcine endometrium during the oestrous cycle and early pregnancy. Reproduction in Domestical Animals 41, 251-257.
 • 4. Boerboom, D., Brown, K.A, Vaillancourt, D., Poitras, P., Goff, A.K., Watanabe, K., Dore, M., Sirois, J. 2004. Expression of key prostaglandin synthase in equine endometrium during late diestrus and early pregnancy. Biology of Reporduction 70, 391-399.
 • 5. Chakraborty, I., Das, S.K., Wang, J., Dey, S.K. 1996. Developmental expression of the cyclooxygenase-1 and cyclooxygenase-2 genes in the peri-implantation mouse uterus and their differential regulation by the blastocyst and ovarian steroids. Journal of Molecular Endocrinology 16, 107–122.
 • 6. Chamley, L.W., Duncalf, A.M., Mitchell, M.D., Johnson, P.M. 1998. Action of anticardiolipin and antibodies to beta2-glycoprotein- I on trophoblast proliferation as a mechanism for fetal death. Lancet 352, 1037-8. 7. Charpigny, G., Reinaud, P., Tamby, J.P., Creminon, C., Martal, J., Maclouf, J., Guillomot, M. 1997. Expression of cyclooxygenase-1 and -2 in ovine endometrium during the estrous cycle and early pregnancy. Endocrinology 138, 2163–2171.
 • 8. Cong, J., Diao, H.L., Zhao, Y.C., Ni, H., Yan, Y.Q., Yang, Z.M. 2006. Differential expression and regulation of cylooxygenases, prostaglandin E synthases and prostacyclin synthase in rat uterus during the peri-implantation period. Reproduction 131,139-151.
 • 9. Çimen, T. 2011. Tekrarlayan gebelik kaybı öyküsü olan hastalarda düşük moleküler ağırlıklı heparin kullanımının gebeliğin seyri ve sonuçları üzerine etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, 30.
 • 10. D’ıppolito, S., Ortiz, A.S., Veglia, M., Tersign, İ.C., Di Simone, N. 2011. Low molecular weight heparin obstetric care: a rewiew of the literature, Reproductive Sciences 18, 602-613.
 • 11. Di Simone, N., Ferrazzani, S., Castellani, R., De Carolis, S., Mancuso, S., Caruso, A. 1997. Heparin and low-dose aspirin restore placental human chorionic gonadotrophin secretion abolished by antiphospholipid antibody-containing sera. Human Reproduction 12, 2061-2065.
 • 12. Duz, S.A. 2015. Tekrarlayan gebelik kayıpları. Medicine Science., 5, 606-22. DOİ: 10.5455/medscience.2015.04.8347.
 • 13. Güven, E.S., Güven, S., İslamoğlu, G.A., Demir, B., Günalp, S. 2006. Tekrarlayan gebelik kayıplarında güncel algoritma. Hacettepe Tıp Dergisi 37, 117-123.
 • 14. Hua, F., Li, C.H., Wang, H., Xu, H.G. 2013. Relationship between expression of COX-2, TNF-α, IL-6 and autoimmune-type recurrent miscarriage. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 990-994.
 • 15. Kennedy, T.G., Gillio-Meina, C., Phang, S.H. 2007. Prostaglandins and the initiation of blastocyst implantation and desidualization. Reproduction 134, 635–643.
 • 16. Kim, J.J., Wang, J., Bambra, C., Das, S.K., Dey, S.K., Fazleabas, A.T. 1999. Expression of cyclooxygenase-1 and -2 in the baboon endometrium during the menstrual cycle and pregnancy. Endocrinology 140, 2672–2678.
 • 17. Kutteh, W.H. 1996. Antiphospholipid antibody-associated recurrent pregnancy loss: treatment with heparin and low dose aspirin is superior to low-dose aspirin alone. American Journal of Obstetrics Gynecology, 174, 1584-9.
 • 18. Mondal, S. 2009. Early embryonic loss: Genomic insight. Indian Journal of Physiology Allied Sciences, 63, 44-51.
 • 19. Mor, A., Mondal, S., Reddy, I.J., Soumya, N.P. 2015. Genes regulation maternal recognition of pregnancy in domestic animals: an update. Brazilian Archieves. Biology and Technology 6, 854-863.
 • 20. Psychoyos, A. 1986. Uterine receptivity for nidation. Annals of the New York Academy of Sciences 476, 36–42.
 • 21. Walport, M.J. 2001. Complement. New England Journal of Medicine, 344, 1058-1066.
 • 22. Wang, Y., Zhao, A., Lin, Q. 2010. Role of cyclooxygenase-2 signaling patway dysfunction in unexplained recurrent spontaneous abortion. Chinese Medical Journal, 12, 1543-1547.
 • 23. Zhang, D., Chang, X., Bai, J., Chen, Z.J., Li, W.P., Zhang, C. 2016. The study of cyclooxigenase 2 in human decidua of preeclampsia, Biology of Reproductıon 95, 1-8.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fatma ERYAVUZ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4981-9370
Türkiye


Jale ÖNER (Sorumlu Yazar)
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1197-2468
Türkiye

Destekleyen Kurum Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi
Proje Numarası 0279-YL-16.
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 8, Sayı 3

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { maeusabed695379, journal = {Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi}, issn = {2148-2837}, address = {}, publisher = {Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {8}, number = {3}, pages = {73 - 89}, doi = {10.24998/maeusabed.695379}, title = {Gebeliğin Erken Dönemlerinde Sıçan Uterus Dokusunda Siklooksijenaz-2 (COX-2) Ekspresyonu Üzerine Heparin’in Etkisi}, key = {cite}, author = {Eryavuz, Fatma and Öner, Jale} }
APA Eryavuz, F. & Öner, J. (2020). Gebeliğin Erken Dönemlerinde Sıçan Uterus Dokusunda Siklooksijenaz-2 (COX-2) Ekspresyonu Üzerine Heparin’in Etkisi . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi , 8 (3) , 73-89 . DOI: 10.24998/maeusabed.695379
MLA Eryavuz, F. , Öner, J. "Gebeliğin Erken Dönemlerinde Sıçan Uterus Dokusunda Siklooksijenaz-2 (COX-2) Ekspresyonu Üzerine Heparin’in Etkisi" . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2020 ): 73-89 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeusabed/issue/56914/695379>
Chicago Eryavuz, F. , Öner, J. "Gebeliğin Erken Dönemlerinde Sıçan Uterus Dokusunda Siklooksijenaz-2 (COX-2) Ekspresyonu Üzerine Heparin’in Etkisi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 (2020 ): 73-89
RIS TY - JOUR T1 - Gebeliğin Erken Dönemlerinde Sıçan Uterus Dokusunda Siklooksijenaz-2 (COX-2) Ekspresyonu Üzerine Heparin’in Etkisi AU - Fatma Eryavuz , Jale Öner Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.24998/maeusabed.695379 DO - 10.24998/maeusabed.695379 T2 - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 73 EP - 89 VL - 8 IS - 3 SN - 2148-2837- M3 - doi: 10.24998/maeusabed.695379 UR - https://doi.org/10.24998/maeusabed.695379 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Gebeliğin Erken Dönemlerinde Sıçan Uterus Dokusunda Siklooksijenaz-2 (COX-2) Ekspresyonu Üzerine Heparin’in Etkisi %A Fatma Eryavuz , Jale Öner %T Gebeliğin Erken Dönemlerinde Sıçan Uterus Dokusunda Siklooksijenaz-2 (COX-2) Ekspresyonu Üzerine Heparin’in Etkisi %D 2020 %J Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi %P 2148-2837- %V 8 %N 3 %R doi: 10.24998/maeusabed.695379 %U 10.24998/maeusabed.695379
ISNAD Eryavuz, Fatma , Öner, Jale . "Gebeliğin Erken Dönemlerinde Sıçan Uterus Dokusunda Siklooksijenaz-2 (COX-2) Ekspresyonu Üzerine Heparin’in Etkisi". Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 / 3 (Aralık 2020): 73-89 . https://doi.org/10.24998/maeusabed.695379
AMA Eryavuz F. , Öner J. Gebeliğin Erken Dönemlerinde Sıçan Uterus Dokusunda Siklooksijenaz-2 (COX-2) Ekspresyonu Üzerine Heparin’in Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 8(3): 73-89.
Vancouver Eryavuz F. , Öner J. Gebeliğin Erken Dönemlerinde Sıçan Uterus Dokusunda Siklooksijenaz-2 (COX-2) Ekspresyonu Üzerine Heparin’in Etkisi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020; 8(3): 73-89.
IEEE F. Eryavuz ve J. Öner , "Gebeliğin Erken Dönemlerinde Sıçan Uterus Dokusunda Siklooksijenaz-2 (COX-2) Ekspresyonu Üzerine Heparin’in Etkisi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 8, sayı. 3, ss. 73-89, Ara. 2020, doi:10.24998/maeusabed.695379