Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Clinical observations of recently weaned beef calves after transport.

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 114 - 118, 31.12.2020
https://doi.org/10.24998/maeusabed.822614

Öz

In this study, it was aimed to evaluate the clinical findings and stress factors on the first day after transportation in recently weaned beef calves. In this study, 160 recently weaned male calves, which spend an average of 5-6 hours in loading, carrying, and separating into paddocks, were used. The animals included in the study consisted of Holstein breed calves between the ages of 70 and 90 days. The animals for the transportation were selected from those found to have a healthy appearance the day before the transport. In the study, anxiety was detected in the animals due to the stress they experienced while being taken to the landing ramp and paddocks at the end of the transport process.
It was determined that 64 of 160 animals had a body temperature above 39.4, and none had spontaneous cough and the droop of ears. However, a mild palpation triggered cough in 23 animals, single and / or double ocular discharge in 29 animals, and a serou-mucous nasal discharge in 19 animals. Nasal discharge, ocular discharge, and palpation induced coughing were detected in three animals, with a body temperature above 40 degrees. It was observed that the animals did not show interest in feed and water for the first 3 hours and generally tended to sternal position. It was observed that the process of getting used to eating took at least 1 week.
In conclusion, it was determined that calves that were crowding after the weaning period susceptibility to stress-related pneumonia with the transportation process. It was seen that this process should be observed very well and attention should be paid to herd observations during the acclimation period.
Sonuç olarak hayvanların sütten kesme döneminde toplulaştırma yapılan buzağıların nakil süreci ile birlikte oluşan strese bağlı pneumoniye yatkınlıklarının arttığı tespit edildi. Bu sürecin çok iyi gözlemlenmesi ve alışma dönemindeki sürü gözlemlerine önem verilmesi gerektiği görüldü.

Proje Numarası

0618-YL-19

Kaynakça

 • Basoglu, A., Baspinar, N., Tenori, L., Vignoli, A., Yildiz, R., 2016. Plasma Metabolomics In Calves With Acute Bronchopneumonia, Metabolomics-Springer 128, 1-10
 • Blecha, F., Boyles, S.L., Riley, J.G., 1984. Shipping Suppresses Lymphocyte Blastogenic Responses in Angus and Brahman × Angus Feeder Calves, Journal of Animal Science 3, 59, 576–583.
 • Caswell, J. L., 2013. Failure of respiratory defenses in the pathogenesis of bacterial pneumonia of cattle. Veterinary Pathology 2, 51, 393-409.
 • Duff, G.C., Galyean, M.L., 2007. Recent Advances in Management of Highly Stressed, Newly Received Feedlot Cattle. Journal of Animal Science 85, 823-840.
 • Grandin, T., 2015. Cattle Transport by Road, Livestock Handling and Transport 9, 4, 143-173.
 • Griebel, P., Hill, K., Stookey J., 2014. How stress alters immune responses during respiratory infection. Cambridge University Press 2, 15, 161-165.
 • Griffin, A., 1997. The Effect of Project and Process Characteristics on Product Development Cycle Time. Journal of Marketing Research 34, 1
 • Guzel, M., Karakurum, M.C., Durgut, R., Mamak, N., 2010. Clinical efficacy of diclofenac sodium and flunixin meglumine as adjuncts to antibacterial treatment of respiratory disease of calves. Australian Veterinary Journal 88, 236–239.
 • Güneş, V., 2018. Buzağı Solunum Sistemi Hastalıkları. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 58 (Özel Sayı) 35-40
 • Earley, B., Sporer, K.B., Gupta, S., 2017. Invited review: Relationship between cattle transport, immunity and respiratory disease. Animal 3, 11, 486-492.
 • Hartung, J., 2003. Effects of Transport on Health of Farm Animals, Veterinary Research Communications, 1, 27, 525–527
 • Keyvan, E., Yurdakul, O., Şen, E., 2020. Staphylococcal Enterotoxins and Enterotoxigenic Staphylococcus aureus in Raw Milk: A Screening Study. Kocatepe Veteriner Dergisi, 2, 13, 1-1.
 • Lekeux, P., 1995. Bovine respiratory disease complex. An European perspective. The Bovine Practitioner 29, 71–5.
 • Maheswaran, S.K., Berggren, K.A., Simonson, R.R., Ward, G.E., Muscoplat, C.C., 1980. Kinetics of interaction and fate of Pasteurella hemolytica in bovine alveolar macrophages. Infection and Immunity 1, 30, 254-62.
 • Mamak, N., 2017. Sığırlarda Histophilus Somni Enfeksiyonu (Histofilozis). Turkiye Klinikleri Veterinary Sciences- Internal Medicine - Special Topics 3, 2, 185-90
 • Murata, H., Takahashi, H., Matsumoto H., 1987. The effects of road transportation on peripheral blood lymphocyte subpopulations, lymphocyte blastogenesis and neutrophil function in calves. British Veterinary Journal 2, 143, 166-174.
 • Poulsen, K.P., McGuirk S.M., 2009. Respiratory disease of the bovine neonate. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice 1, 25, 121-37, vi-vii.
 • Riondato, F., D’Angelo, A., Miniscalco, B., Bellino, C., Guglielmino, R., 2008. Effects of road transportation on lymphocyte subsets in calves. The Veterinary Journal 3, 175, 364-368.
 • Salak-Johnson, J.L., McGlone J.J., 2006. Making sense of apparently conflicting data: stress and immunity in swine and cattle. Journal of Animal Science 85, 13, E81-8.
 • Sordillo, L.M., 2016. Nutritional strategies to optimize dairy cattle immunity. Journal of Dairy Science 6, 99, 4967-4982.
 • Swanson, J. C., Morrow-Tesch J., 2001. Cattle transport: Historical, research, and future perspectives, Journal of Animal Science, 79, 102-109.
 • Sweeney B.C., Rushen J., Weary D.M. and de Passillé A.M., 2010. Duration of weaning, starter intake, and weight gain of dairy calves fed large amounts of milk. Journal of Dairy Science 1, 93, 148-152.
 • Taylor, G., Guzman E., 2015. Efficacy of a virus-vectored vaccine against human and bovine respiratory syncytial virus infections. Science Translational Medicine 300, 17, 300ra127.
 • Wang, H., Marsters, S.A., Baker, T., Chan, B., Lee, W.P., Fu, L., Tumas, D., Yan, M., Dixit, V.M., Ashkenazi, A., Grewal, I.S., 2001. TACI-ligand interactions are required for T cell activation and collagen-induced arthritis in mice. Nature Immunology 2, 632–637.

Yeni sütten kesilmiş besi buzağılarında transport sonrası klinik gözlemler.

Yıl 2020, Cilt: 8 Sayı: 3, 114 - 118, 31.12.2020
https://doi.org/10.24998/maeusabed.822614

Öz

Bu çalışmada yeni sütten kesilen besi buzağılarında transport sonrası ilk günkü klinik bulguların ve stres yapıcı faktörlerin değerlendirilmesi amaçlandı. Bu çalışmada araca bindirme, taşıma ve padoklara ayırma işleminde ortalama 5-6 saatlik bir süre geçiren 160 adet sütten kesme döneminde erkek buzağılar kullanıldı. Hayvanlar 70 ile 90 günlük yaş aralığındaki holştayn ırkı buzağılardan oluştu. Taşıma işlemine tabi tutulacak hayvanlar nakilden bir gün önce sağlıklı görünümde olduğu tespit edilen hayvanlardan seçildi. Çalışmaya alınan hayvanlarda nakil işlemi sonunda iniş rampasında ve padoklara alınırken yaşadıkları strese bağlı hareketlerde tedirginlik tespit edildi. 160 hayvandan 64'nün kritik sınır olarak bildirilen 39.4'ün üzerinde vücut ısısına sahip olduğu, hiçbirinde spontan öksürük ve kulaklarda düşüklük olmadığı belirlendi. Ancak 23 hayvanda hafif bir palpasyonda öksürüğün tetiklendiği, 29 hayvanda da tek ve/veya çift taraflı gözyaşı akıntısı olduğu ve 19 hayvanda da serö-müköz bir nazal akıntı varlığı tespit edildi. On üç hayvanda 40 derecenin üzerinde vücut ısısı olduğu bunların üçünde nazal akıntı, gözyaşı ve palpasyon sonrası öksürük varlığı belirlendi. Hayvanların ilk 3 saat yem ve suya ilgi göstermediği ve genelde sternal pozisyonda yatma eğiliminde olduğu görüldü. Yeme alışma süreçlerinin en az 1 hafta sürdüğü görüldü.
Sonuç olarak hayvanların sütten kesme döneminde toplulaştırma yapılan buzağıların nakil süreci ile birlikte oluşan strese bağlı pneumoniye yatkınlıklarının arttığı tespit edildi. Bu sürecin çok iyi gözlemlenmesi ve alışma dönemindeki sürü gözlemlerine önem verilmesi gerektiği görüldü.
Sonuç olarak hayvanların sütten kesme döneminde toplulaştırma yapılan buzağıların nakil süreci ile birlikte oluşan strese bağlı pneumoniye yatkınlıklarının arttığı tespit edildi. Bu sürecin çok iyi gözlemlenmesi ve alışma dönemindeki sürü gözlemlerine önem verilmesi gerektiği görüldü.

Destekleyen Kurum

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Proje Numarası

0618-YL-19

Teşekkür

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü'ne, 0618-YL-19 numaralı projeye vermiş oldukları destek için teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Basoglu, A., Baspinar, N., Tenori, L., Vignoli, A., Yildiz, R., 2016. Plasma Metabolomics In Calves With Acute Bronchopneumonia, Metabolomics-Springer 128, 1-10
 • Blecha, F., Boyles, S.L., Riley, J.G., 1984. Shipping Suppresses Lymphocyte Blastogenic Responses in Angus and Brahman × Angus Feeder Calves, Journal of Animal Science 3, 59, 576–583.
 • Caswell, J. L., 2013. Failure of respiratory defenses in the pathogenesis of bacterial pneumonia of cattle. Veterinary Pathology 2, 51, 393-409.
 • Duff, G.C., Galyean, M.L., 2007. Recent Advances in Management of Highly Stressed, Newly Received Feedlot Cattle. Journal of Animal Science 85, 823-840.
 • Grandin, T., 2015. Cattle Transport by Road, Livestock Handling and Transport 9, 4, 143-173.
 • Griebel, P., Hill, K., Stookey J., 2014. How stress alters immune responses during respiratory infection. Cambridge University Press 2, 15, 161-165.
 • Griffin, A., 1997. The Effect of Project and Process Characteristics on Product Development Cycle Time. Journal of Marketing Research 34, 1
 • Guzel, M., Karakurum, M.C., Durgut, R., Mamak, N., 2010. Clinical efficacy of diclofenac sodium and flunixin meglumine as adjuncts to antibacterial treatment of respiratory disease of calves. Australian Veterinary Journal 88, 236–239.
 • Güneş, V., 2018. Buzağı Solunum Sistemi Hastalıkları. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi 58 (Özel Sayı) 35-40
 • Earley, B., Sporer, K.B., Gupta, S., 2017. Invited review: Relationship between cattle transport, immunity and respiratory disease. Animal 3, 11, 486-492.
 • Hartung, J., 2003. Effects of Transport on Health of Farm Animals, Veterinary Research Communications, 1, 27, 525–527
 • Keyvan, E., Yurdakul, O., Şen, E., 2020. Staphylococcal Enterotoxins and Enterotoxigenic Staphylococcus aureus in Raw Milk: A Screening Study. Kocatepe Veteriner Dergisi, 2, 13, 1-1.
 • Lekeux, P., 1995. Bovine respiratory disease complex. An European perspective. The Bovine Practitioner 29, 71–5.
 • Maheswaran, S.K., Berggren, K.A., Simonson, R.R., Ward, G.E., Muscoplat, C.C., 1980. Kinetics of interaction and fate of Pasteurella hemolytica in bovine alveolar macrophages. Infection and Immunity 1, 30, 254-62.
 • Mamak, N., 2017. Sığırlarda Histophilus Somni Enfeksiyonu (Histofilozis). Turkiye Klinikleri Veterinary Sciences- Internal Medicine - Special Topics 3, 2, 185-90
 • Murata, H., Takahashi, H., Matsumoto H., 1987. The effects of road transportation on peripheral blood lymphocyte subpopulations, lymphocyte blastogenesis and neutrophil function in calves. British Veterinary Journal 2, 143, 166-174.
 • Poulsen, K.P., McGuirk S.M., 2009. Respiratory disease of the bovine neonate. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice 1, 25, 121-37, vi-vii.
 • Riondato, F., D’Angelo, A., Miniscalco, B., Bellino, C., Guglielmino, R., 2008. Effects of road transportation on lymphocyte subsets in calves. The Veterinary Journal 3, 175, 364-368.
 • Salak-Johnson, J.L., McGlone J.J., 2006. Making sense of apparently conflicting data: stress and immunity in swine and cattle. Journal of Animal Science 85, 13, E81-8.
 • Sordillo, L.M., 2016. Nutritional strategies to optimize dairy cattle immunity. Journal of Dairy Science 6, 99, 4967-4982.
 • Swanson, J. C., Morrow-Tesch J., 2001. Cattle transport: Historical, research, and future perspectives, Journal of Animal Science, 79, 102-109.
 • Sweeney B.C., Rushen J., Weary D.M. and de Passillé A.M., 2010. Duration of weaning, starter intake, and weight gain of dairy calves fed large amounts of milk. Journal of Dairy Science 1, 93, 148-152.
 • Taylor, G., Guzman E., 2015. Efficacy of a virus-vectored vaccine against human and bovine respiratory syncytial virus infections. Science Translational Medicine 300, 17, 300ra127.
 • Wang, H., Marsters, S.A., Baker, T., Chan, B., Lee, W.P., Fu, L., Tumas, D., Yan, M., Dixit, V.M., Ashkenazi, A., Grewal, I.S., 2001. TACI-ligand interactions are required for T cell activation and collagen-induced arthritis in mice. Nature Immunology 2, 632–637.
Toplam 24 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Kurumları Yönetimi
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yiğit Tan 0000-0002-3998-3580

Ramazan Yıldız 0000-0001-5772-0891

Proje Numarası 0618-YL-19
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 9 Kasım 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA Tan, Y., & Yıldız, R. (2020). Yeni sütten kesilmiş besi buzağılarında transport sonrası klinik gözlemler. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, 8(3), 114-118. https://doi.org/10.24998/maeusabed.822614
AMA Tan Y, Yıldız R. Yeni sütten kesilmiş besi buzağılarında transport sonrası klinik gözlemler. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. Aralık 2020;8(3):114-118. doi:10.24998/maeusabed.822614
Chicago Tan, Yiğit, ve Ramazan Yıldız. “Yeni sütten Kesilmiş Besi buzağılarında Transport Sonrası Klinik gözlemler”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 8, sy. 3 (Aralık 2020): 114-18. https://doi.org/10.24998/maeusabed.822614.
EndNote Tan Y, Yıldız R (01 Aralık 2020) Yeni sütten kesilmiş besi buzağılarında transport sonrası klinik gözlemler. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 8 3 114–118.
IEEE Y. Tan ve R. Yıldız, “Yeni sütten kesilmiş besi buzağılarında transport sonrası klinik gözlemler”., Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, c. 8, sy. 3, ss. 114–118, 2020, doi: 10.24998/maeusabed.822614.
ISNAD Tan, Yiğit - Yıldız, Ramazan. “Yeni sütten Kesilmiş Besi buzağılarında Transport Sonrası Klinik gözlemler”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute 8/3 (Aralık 2020), 114-118. https://doi.org/10.24998/maeusabed.822614.
JAMA Tan Y, Yıldız R. Yeni sütten kesilmiş besi buzağılarında transport sonrası klinik gözlemler. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2020;8:114–118.
MLA Tan, Yiğit ve Ramazan Yıldız. “Yeni sütten Kesilmiş Besi buzağılarında Transport Sonrası Klinik gözlemler”. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute, c. 8, sy. 3, 2020, ss. 114-8, doi:10.24998/maeusabed.822614.
Vancouver Tan Y, Yıldız R. Yeni sütten kesilmiş besi buzağılarında transport sonrası klinik gözlemler. Mehmet Akif Ersoy University Journal of Health Sciences Institute. 2020;8(3):114-8.