Yıl 2007, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 28 2007-04-01

NEOKLASİK DİN SOSYOLOJİSİ: NİKLAS LUHMANN’DA SİSTEM OLARAK DİN
NEO-CLASSICAL SOCIOLOGY OF RELIGION: RELIGION AS A SYSTEM IN THE THOUGHT OF NIKLAS LUHMANN

Celaleddin ÇELİK [1]


Bu makalede sistem teorisinin önemli temsilcisi Niklas Luhmann’ın din teorisi ve sosyolojik din yaklaşımları ele alınmıştır. Luhmann’ın din sosyolojisi, sistem teorisinde dinin nasıl ele alındığını ortaya koymaktadır. Oldukça soyut bir çerçevede işlenen teoride dinin tarihsel formlarının eksikliği hissedilmektedir. Sistem teorisinin din yaklaşımlarında en önemli sorun, insanın özne olarak bulunmayışıdır. Luhmann bu sorunu psişik sistem yaklaşımıyla aşmaya çalışır; ancak onun genel sistem perspektifinden dolayı, sosyal iletişim diline indirgenemeyen dindarlığın çeşitli boyutlarında teorik ve pratik sorunlarla karşı karşıyadır
In this article, theory of religion and approaches of sociological religion of Niklas Luhmann who is an important representative of system theory will be handled. Niklas Luhmann’s sociology of religion puts forward how to evaluate religion as a system. Lack of historical forms of any religion is seen in this theory which is studied in so abstract concept. The most important question of this system theory on the approach of religion is not accepting the human as a subject. Niklas Luhmann tries to solve this question with the method of psychical system; however, because of his general perspective of system, it comes face to face with some theoretical and practical gaps or questions in the non-organizational dimension of religious experience which cannot be reduced to language of social communication
Diğer ID JA68YT25SS
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Celaleddin ÇELİK
Kurum: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Nisan 2007

ISNAD ÇELİK, Celaleddin . "NEOKLASİK DİN SOSYOLOJİSİ: NİKLAS LUHMANN’DA SİSTEM OLARAK DİN". Marife Dini Araştırmalar Dergisi 7 / 1 (Nisan 2007): 1-28 .