Yayın Esasları

Yayıncı

Marife, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi  öğretim üyeleri tarafından yayımlanmaktadır. Editör kurulu ve danışma kurulu derginin kapsamına giren alanlardaki tanınmış uzmanlardan oluşmaktadır.


Yayın Sıklığı

Marife, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır. Bir yılda en fazla bir özel sayı yayınlanabilir. Özel sayıların duyuruları, en geç bir yıl önceden yapılır. Özel sayılarda ele alınacak konular güncel tartışmalar dikkate alınarak dosya konusu oluşturacak şekilde Yayın Kurulu tarafından belirlenir.


Yayın Dili

Marife’nin yayın dili Türkçe’dir. Bunun yanında İngilizce çalışmalar da yayınlanabilmektedir. Diğer dillerdeki çalışmaların yayınlanmasına yayın kurulu karar verir. Arapça makalelerin latin harfleriyle yazılmış bir kaynakçası bulunmalıdır. Marife’ye gönderilen çalışmalar için Yayın Kurulu tarafından dil düzeltmeleri talep edilebilir.


Yayın Kabul

Marife’de yayınlanmak üzere gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamı ile uyumlu olmalıdır.

Marife’de yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap tanıtım, eleştiri ve değerlendirmeleri de kabul edilir.

o Çeviri eserlerin yayınlanması için eseri yayınlayan kurumdan izin belgesinin ibrazı mecburidir.

o Çeviri, sadeleştirme ve transkripsiyon yazılarına orijinal metinlerin fotokopileri veya PDF formatı eklenmelidir. Ayrıca kitap tanıtım ve değerlendirmelerine kitap kapak görseli resim formatında eklenmelidir. Bir sayıda aynı yazara ait yalnızca bir çalışma (herhangi bir türde) yayınlanabilir.

o Yazılar resim, şekil, harita vb. ekleri de dâhil olmak üzere 9.000 sözcüğü (25 sayfa) aşmamalıdır.

o Dergiye gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmış ya da yayımlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Ayrıca yayımlanmış bir araştırmayla büyük oranda benzerlik gösteren yazılar da değerlendirmeye alınmaz.

o Herhangi bir bilimsel toplantıda sunulmuş ve yayımlanmamış olan yazılarda, toplantının adı, yeri ve tarihi dipnot olarak belirtilmelidir.


Benzerlik Tespit Politikası

Marife'ye gönderilen çalışmalar benzerlik tespitinde kullanılan özel yazılımlar aracılığıyla benzerlik taramasından geçirilir.


Makale İşlem Ücreti

Marife açık erişimli bir dergidir ve yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazarlardan ücret talep etmez. Çalışmaları yayımlanan yazarlara telif ücreti ödenmez.


Telif Hakkı

Marife’de çalışması yayımlanan yazar(lar), telif hakkının süresiz olarak Marife’ye ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Yayımlanan çalışmaların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir.


Açık Erişim Politikası

Marife, bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Marife’in içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND) ile lisanslanmıştır. Marife, açık erişim politikası kapsamında kütüphanelerin dergi içeriğini kütüphane katalog kayıtlarına almalarını önermektedir. Bk. Budapeşte Açık Erişim Girişimi.

Arşivleme

Marife’de yayınlan tüm makalelere ait üst veriler ve tam metinler çeşitli indeks ve veri tabanlarına ait sunucularda saklanmakta ve sunulmaktadır. Ayrıca Matbu nüsha yurt içi ve dışındaki referans kütüphanelerine; makale üst verisi ise ilgili indekslere iletilmektedir.


Sponsorluk ve Reklam

Marife yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam kabul etmemektedir. Ancak derginin web sayfası üzerinden kar amacı gütmeyen bilimsel etkinlikler duyurulabilir.


Gizlilik Beyanı

Marife web sayfasına girilen isim ve elektronik posta adresleri gibi kişisel bilgiler, yalnızca bu derginin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır. Bu bilgiler başka bir amaç veya bölüm için kullanılmayacak olup, üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.