Amaç ve Kapsam

1. Marmara Üniversitesi Bankacılık Sigortacılık Yüksek Okulu, yılda en az iki kez olmak üzere "Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi - FAÇD (Journal of Financial Researches and Studies - JFRS)" adlı uluslararası hakemli bir dergi yayımlayacaktır. Bu yönerge adı geçen derginin yayın ilkelerini düzenlemek için hazırlanmıştır.

2. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin amacı, özellikle finansal ekonomi, finans, uluslararası finans, bankacılık, sigortacılık, sermaye piyasaları ve aktüerya gibi alanlarda ortak bir akademik zemin oluşturmayı, bunlar ve benzeri konularda genç akademisyenlere yayın yapma olanağı sunmaktır.

1. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin yayım dili Türkçe'dir. Ancak yabancı dilde eğitim veren kurumlardan yetişmiş araştırmacıların ve yurtdışından makale gönderenlerin İngilizce yapıtları da yayımlanabilir.

2. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nde yayımlanacak yazıların, yukarıda belirtilen alanlarda araştırma, model, yöntemlere dayanarak hazırlanmış ve bir boşluğu dolduracak biçimde özgün çalışmalar olması gerekmektedir. Ayrıca Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nde, daha önce yayımlanmış akademik yayınların eleştirileri ve bu yayınlara katkı içeren yazılar da yayımlanabilir. Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi'nin kapsamına giren konularda yabancı dilde yayımlanmış, uluslararası akademik literatürde özel bir önem taşıyan ve daha önce dilimizde yayımlanmamış çevirilere de yer verilebilir.