502 Bad Gateway


nginx

Kitap Değerlendirmesi İçin Notlar

  • Değerlendirme Başlığında yazar (ların) – editör (lerin) isim ve soy isimleri, kitabın başlığı, basım yılı ve yeri, yayınevi, sayfa sayısı, ISBN bilgisi yer almalıdır.

  • Değerlendirme sonunda isim ve soy isim ile görev yapılan kurum ve görev/unvan yer almalıdır. Yazar biyografisini içeren birkaç satırlık kısa bir bilgi notu da yer alabilir.

  • Kitap değerlendirme yazıları sadece betimleyici yazılar olmayıp eleştirel bir yönü olan yazılardır. Bu yönüyle değerlendirilen metinlerin amaç, kapsam, yöntem, bilimsel özgünlük, bilimsel tartışmaya katkı, görüşlerin tutarlılığı, kaynakların kullanılış biçimleri vb. gibi hususlarda kritik edilmesi beklenir.

  • Değerlendirmeler giriş, gelişme ve sonuç kısımlarından oluşmalıdır. Giriş bölümünde kitabın amacı, bağlamı, biçim ve içerik özellikleri kısaca betimlenmeli, özlü bir tanıtımı yapılmalıdır. Gelişme bölümünde kitabın ana tartışması ve bunu beslediği yan tartışmalar ortaya konmalı ve bu tartışmanın nasıl yapıldığı ele alınmalıdır. Sonuç kısmında ise değerlendirilen tüm hususların kritiğine ve bir sonuç değerlendirmesine yer verilmelidir.

  • Değerlendirme metnine kitap isminden farklı bir isim verilebilir.

  • Değerlendirmeler 1000-4000 kelime (2-8) sayfa arasında olmalıdır.

    Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde değerlendirmeler kabul edilmektedir.

  • A4 boyutunda hazırlanması gereken çalışmalar, aşağıdaki gibi düzenlenmelidir: Kâğıt Boyutu: A4 Dikey, Üst Kenar Boşluk: 5 cm, Alt Kenar Boşluk: 5 cm, Sol Kenar Boşluk: 4,5 cm, Sağ Kenar Boşluk: 4,5 cm, Yazı Tipi: Candara, Yazı Tipi Stili: Normal, Yazı ve Boşluk Boyutu (Metin): 11 Punto, Özet 9 Punto, Dipnot: 9 Punto, Paragraf Aralığı: Önce 0 nk – Sonra 6 nk, Paragraf Girintisi: 1 cm Satır Aralığı: Birden Çok/ Değer: 1,15 nk