Yıl 2017, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 51 - 58 2017-08-29

A GENERAL OVERVIEW OF POMEGRANATE (Punica granatum L.) PRODUCTION POTENTIAL, EFFECTS TO HEALTH, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF TURKEY

Mikdat Şimşek [1]


As a tropic and subtropic fruit, pomegranate tree for which Asia Minor is the gene centre is one of the oldest cultivated agricultural products. According to 2015 statistics Turkey has 445.750 tons of total pomegranate production. Considering the total pomegranate production by the Regions in Turkey, Aegean, Mediterranean and Southeast Anatolia Regions rank first three with 234.609, 146.080 and 51.790 tons of pomegranate productions respectively as Northeastern Anatolia Region is the last with a production of 13 tons. Considering the total pomegranate production of the provinces in the our country, Antalya and Mersin provinces rank first and second with 200.938 and 105.023 tonnes respectively. In addition, this fruit species has been of great importance due to its nutrient content and positive effects on human health. In this study, through presenting the existing status of the pomegranate production, health’s effects, problems and solution proposals of Turkey, it was aimed to increase the awareness and set light to decision makers for making use of and directing the existing potential in future plans.


Pomegranate potantial, effects of health, problems, solution proposals
 • [1] Şahin, A. (2013). Nar Yetiştiriciliği. BATEM Yayınları, Ağustos sayısı, Antalya.
 • [2] Dizdaroğlu, T. (1985). İzmir İli Menemen İlçesinde Şeftali, Kayısı ve Erik Yetiştiriciliğinin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, Doktora Tezi,Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 123.
 • [3] Şimşek, M., Kara, A. (2016). Diyarbakır Meyvecilik Potansiyeline Genel Bir Bakış. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, (Basımda), Diyarbakır
 • [4] Özbek, S. (1987). Genel Meyvecilik. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders, No: 31, 453, Adana.
 • [5] Gerçekçioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu, A. (2014). Genel Meyvecilik (Meyve Yetiştiriciliğinin Esasları). NOBEL Akademik Yayıncılık, Geliştirilmiş 4. Basım, 498, İstanbul.
 • [6] Kazankaya, A., Gundogdu, M., Doğan, A., Balta, M.F., Çelik F. (2007). Physico-chemical Characteristics of Pomegranate (Punica granatum L.) Selections from Southeastern Turkey. Asian Journal of Chemistry, 19 (4), 2981-2992.
 • [7] İslam, A., Vardal, E. (2009). Pomological Characteristics of Cherry laurel (Prunus laurocerasus L.) Grown in Rize. First International Symposium on Pomegranate and Mediterranean Fruit, 133-136, Adana.
 • [8] Öz, A.T., Kafkas, E., Zarifikhosroshahi, M., Şahin, T. (2015). ‘Hicaznar’ Çeşidinde Farklı Uygulamaların Soğukta Depolama Süresince Fitokimyasal ve Uçucu Aroma Bileşimine Etkileri. Türk Tarım–Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3 (5), 235-241.
 • [9] İslam, A., Yarılgaç, T., Özgüven, A.I. (2006). Pomological and Morphological Characteristics of Pomegranate Grown in Black Sea Region. First International Symposium on Pomegranate and Mediterranean Fruit, 121-124, Adana.
 • [10] Gündoğdu, M., Yılmaz, H. (2013). Bazı standart nar (Punica granatum L.) Çeşitleri ve Genotiplerine Ait Meyvelerin C Vitamini, Şeker ve Besin Elementleri İçeriklerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 23 (3), 242-248.
 • [11] Anonim, (2015). T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. https://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul.
 • [12] Schubert, S.Y., Lansky, E.P., Neeman, I. (1999). Antioxidant and Eicosanoid Enzyme Inhibition Properties of Pomegranate Seed and Fermented Juice Navonoids. Ethnopharmaeol, 66 (1), 11-17.
 • [13] Anonim, (2017a). Narın Ekolojik İstekleri, http://docplayer.biz.tr/6646294-2-narin-ekolojik-istekleri-2-1-iklim.html.
 • [14] Mavlyanov, S.M., Islambekov, S.Y., Karimdzhanov, A.K., Ismailov, A.I.. (1997). Polyphenols of Pomegranate Peels Show Marked Antitumor and Antiviral Action. Khim Prir Soedin, 33(2), 124-126.
 • [15] Mars, M., Marakchi, M. (1999). Diversity of Pomegranate (Punica granatum L.) Germplasm in Tunisia. Genetic Research Crop Evolation, 46 (5), 461-467.
 • [16] Kelebek, H., Canbaş, A. (2010). Hicaz Nar Şırasının Organik Asit Şeker ve Fenol Bileşikleri İçeriği ve Antioksidan Kapasitesi. Gıda, 35 (6), 439-444.
 • [17] Tezcan, F., Gultekin-Ozguvan, M., Diken, T., Özçelik, B., Erim, F, B. (2009). Antioxidant Activity And Total Phenolic, Organic Acid and Sugar Content in Commercial Pomegranate Juices. Food Chemistry, 115 (3), 873–877.
 • [18] Şimşek, M., Yücel, B. (2015). Çevre Dostu Meyve Üretim Tekniği Açısından Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu ve Çalıştayı, 227-234, Diyarbakır.
 • [19] Anonim, (2017b). Narda Meyve Kabuğu Çatlamalarını Önlemek. http://www.bahcesel.net/forumsel/ozel-meyvecilik/19968-narda-meyve-kabugu-catlamalarini-onlemek-icin/.
 • [20] Anonim, (2017c). Nar Hastalık ve Zararlıları (NHVZ). http://istanbul.tarim.gov.tr/Belgeler/KutuMenu/Brosurler/Meyvecilik/narhas.pdf.
 • [21] Anonim, (2017d). Nar Çeşitleri, https://ziraatyapma.blogspot.com.tr/2011/08/07-n-08-hicaznar-1479-20-1483-2-1472-20.html.
 • [22] Anonim (2017d). Zivzik Narı, https://www.google.com.tr/search?q=zivzik+nar%C4%B1&rlz=1C1CHWA_trTR616TR617&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiG7tfisJ_TAhXDK5oKHc13Ds4Q_AUIBigB&biw=1366&bih=638&dpr=1.
 • [23] Anonim, (2017e). Hicaz Narı, http://www.fidansepetim.com/3-Yas-Hicaz-Nar-Fidani-Mayhos-120-150cm,PR-19.html.
 • [24] Anonim, (2017f). Katırbaşı Narı, http://www.e-fidancim.com/Tuplu-Katirbasi-Nar-Fidani,PR-4875.html?gclid=CLLGncivn9MCFYOfGwodTs8IQA.
 • [25] Vardin, H., Abbasoğlu, M. (2004). Nar Ekşisi ve Narın Diğer Değerlendirme Olanakları. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 165-169, Van.
 • [26] Tamer, C.E. (2006). Nar: Bileşimi ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri. Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi, 9 (1), 1-7.
 • [27] Çam, M., Hısıl, Y., Durmaz, G. (2009). Classification of Eight Pomegranate Juices Based on Antioxidant Capacity Measured by Four Methods. Food Chemistry, 112 (3), 721–726.
 • [28] Ekşi, A., Ozhamamci, I., (2009). Chemical Composition And Guide Values Of Pomegranate Juice. Gıda, 34 (5), 265-270.
 • [29] Karaca, E. (2011). Nar Suyu Konsantresi Üretiminde Uygulanan Bazı İşlemlerin Fenolik Bileşenler Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi,Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 65.
 • [30] Oğuz, H.İ., Ukav, İ., Eroğlu, D. (2011). Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Nar (Punica granatum L.) Üretimi ve Pazarlanması. GAP VI. Tarım Kongresi, 11-15, Şanlıurfa.
 • [31] Kurt, H., Şahin, G. (2013). Bir Ziraat Coğrafyası Çalışması: Türkiye’de Nar (Punica granatum L.) Tarımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 27 (1), 551-574.
 • [32] Turgut, D.Y., Seydim, A.C. (2013). Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Nar (Punica granatum L.) Çeşit ve Genotiplerinin Fenolik Bileşenleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. Akademik Gıda, 11 (2), 51-59.
 • [34] Gündoğdu, M., Yılmaz, H., Canan, İ. (2015). Nar (Punica granatum L.) Çeşit ve Genotiplerin Fizikokimyasal Karakterizasyonu. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 1 (2), 57–65.
 • [35] Saxena, A.K., Manan, J.K., Berry, S.K. (1987). Pomegranates: Post-Harvest Technology, Chemistry & Processing. Indian Food Packer, 41 (718), 43-60.
 • [36] Lansky, E., Shubert, S., Neeman, I. (1998). Production, Processing and Marketing of Pomegranate in Mediterranean Region: Advances in Research and Technology. In Proceedings of the Symposium Jointly Organized by CIHEAM and Escuela Politecnica Superior de Orihuela Universidad Miguel Hernandez (EPSO-UMH),35-40, Spain.
 • [37] Gil, M.I., Tomas-Barberan, F.A., Hess-Pierce, B., Holcroft, D.M., Kader, A.A. (2000). Antioxidant Activity of Pomegranate Puice and Its Relationship with Phenolic Composition and Processing. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48 (10), 4581-4589.
 • [38] Aviram, M., Dornfeld, L. (2001). Pomegranate Juice Consumption İnhibits Serum Angiotensin Converting Enzyme Activity and Reduces Systolic Blood Pressure. Athero, l58 (1), 195-198.
 • [39] Priyadarsini, K.I., Khopde, S.M., Kumar, S.S., Mohan, H. (2002). Free Radical Studies of Ellagic Acid, A Natural Phenolic Antioxidant. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50 (7), 2200-2206.
 • [40] Prior, R.L. (2003). Absorption and Metabolism of Anthocyanins: Potential Health Effects. In Phytochemicals: Mechanisms of Action. Boca Raton, FL: CRC Press Inc.
 • [41] Kulkarni, A.P., Aradhya, S.M. (2005). Chemical Changes and Antioxidant Activity in Pomegranate Arils During Fruit Development. Food Chemistry, 93 (2), 319-324.
 • [42] Malik, A., Afaq, F., Sarfaraz, S., Madhami, V., Syed, D., Mukhtar, H. (2005). Pomegranate Fruit Juice for Chemoprevention and Chemotherapy of Prostate Cancer. Department of Dermatology, University of Wisconsin, Madison, www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0505870102.
 • [43] Adams, L,S., Seeram, N.P., Aggarwal, B.B., Takada, Y., Sand, D., Heber, D. (2006). Pomegranate Juice, Total Pomegranate Ellagitannins, and Punicalagin Suppress İnflammatory Cell Signaling in Colon Cancer Cells. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 54 (3), 980–985.
 • [44] Fischer, U.A., Carle, R., Kammerer, D.R. (2011). Identification and Quantification of Phenolic Compounds from Pomegranate (Punica granatum L.) Peel, Mesocarp, Aril and Differently Produced Juices by HPLC-DAD-ESI/MSn. Food Chemistry, 127 (2), 807-821
Birincil Dil en
Konular Mühendislik, Ziraat
Bölüm Makale
Yazarlar

Yazar: Mikdat Şimşek
Kurum: DİCLE ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2017

Bibtex @araştırma makalesi { mejs336662, journal = {Middle East Journal of Science}, issn = {}, eissn = {2618-6136}, address = {}, publisher = {INESEG YAYINCILIK}, year = {2017}, volume = {3}, pages = {51 - 58}, doi = {10.23884/mejs.2017.3.1.06}, title = {A GENERAL OVERVIEW OF POMEGRANATE (Punica granatum L.) PRODUCTION POTENTIAL, EFFECTS TO HEALTH, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF TURKEY}, key = {cite}, author = {Şimşek, Mikdat} }
APA Şimşek, M . (2017). A GENERAL OVERVIEW OF POMEGRANATE (Punica granatum L.) PRODUCTION POTENTIAL, EFFECTS TO HEALTH, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF TURKEY. Middle East Journal of Science , 3 (1) , 51-58 . DOI: 10.23884/mejs.2017.3.1.06
MLA Şimşek, M . "A GENERAL OVERVIEW OF POMEGRANATE (Punica granatum L.) PRODUCTION POTENTIAL, EFFECTS TO HEALTH, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF TURKEY". Middle East Journal of Science 3 (2017 ): 51-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mejs/issue/31039/336662>
Chicago Şimşek, M . "A GENERAL OVERVIEW OF POMEGRANATE (Punica granatum L.) PRODUCTION POTENTIAL, EFFECTS TO HEALTH, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF TURKEY". Middle East Journal of Science 3 (2017 ): 51-58
RIS TY - JOUR T1 - A GENERAL OVERVIEW OF POMEGRANATE (Punica granatum L.) PRODUCTION POTENTIAL, EFFECTS TO HEALTH, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF TURKEY AU - Mikdat Şimşek Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.23884/mejs.2017.3.1.06 DO - 10.23884/mejs.2017.3.1.06 T2 - Middle East Journal of Science JF - Journal JO - JOR SP - 51 EP - 58 VL - 3 IS - 1 SN - -2618-6136 M3 - doi: 10.23884/mejs.2017.3.1.06 UR - https://doi.org/10.23884/mejs.2017.3.1.06 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Middle East Journal of Science A GENERAL OVERVIEW OF POMEGRANATE (Punica granatum L.) PRODUCTION POTENTIAL, EFFECTS TO HEALTH, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF TURKEY %A Mikdat Şimşek %T A GENERAL OVERVIEW OF POMEGRANATE (Punica granatum L.) PRODUCTION POTENTIAL, EFFECTS TO HEALTH, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF TURKEY %D 2017 %J Middle East Journal of Science %P -2618-6136 %V 3 %N 1 %R doi: 10.23884/mejs.2017.3.1.06 %U 10.23884/mejs.2017.3.1.06
ISNAD Şimşek, Mikdat . "A GENERAL OVERVIEW OF POMEGRANATE (Punica granatum L.) PRODUCTION POTENTIAL, EFFECTS TO HEALTH, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF TURKEY". Middle East Journal of Science 3 / 1 (Ağustos 2017): 51-58 . https://doi.org/10.23884/mejs.2017.3.1.06
AMA Şimşek M . A GENERAL OVERVIEW OF POMEGRANATE (Punica granatum L.) PRODUCTION POTENTIAL, EFFECTS TO HEALTH, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF TURKEY. MEJS. 2017; 3(1): 51-58.
Vancouver Şimşek M . A GENERAL OVERVIEW OF POMEGRANATE (Punica granatum L.) PRODUCTION POTENTIAL, EFFECTS TO HEALTH, PROBLEMS AND SOLUTION PROPOSALS OF TURKEY. Middle East Journal of Science. 2017; 3(1): 58-51.