e-ISSN: 2148-3841
Başlangıç: 2014
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi
Kapak Resmi
       

Masculinities: A Journal of Culture and Society (Erkeklikler: Kültür ve Toplum Dergisi) sosyal ve beşeri bilimlerin her alanından erkeklik ve erkeklikleri eleştirel bir biçimde inceleyen makalelere ve yazılara açıktır. İngilizce-Türkçe çift dilli olarak yayımlanan Masculinities: A Journal of Culture and Society altı ayda bir (Şubat ve Ağustos) yayımlanıyor.

Masculinities: A Journal of Culture and Society araştırmacıları ve akademisyenleri, toplumsal cinsiyet, özellikle de erkeklik temsilleri, toplumsal cinsiyet kimliklerinin oluşumu, erkekliğin kültür ve edebiyatta kültürel, sosyal ve estetik yansımalarına ilişkin bağımsız ve ilham verici tartışmaları yürütecekleri bir platform sunmayı amaçlamaktadır.

Masculinities: A Journal of Culture and Society öncelikle toplumsal cinsiyet ve erkeklik alanında ama aynı zamanda kaçınılmaz olarak sanat, edebiyat, tarih, sosyoloji, felsefe, iletişim ve dilbilim alanlarını da kapsayacak disiplinler arası ve öncü çalışmalara yer vermeyi hedeflemektedir.

Dergi editörleri, her türden bilimsel ve eleştirel katılımı, makaleleri, kitap ve film incelemelerini, yayınlanmış makale incelemelerini, yüksek lisans ve doktora tez incelemelerini, konferans raporlarını ve toplumsal cinsiyet çalışmaları ve/veya erkeklik çalışmalarına ait herhangi bir çalışma ile gerçekleştirilecek etkinlik duyurularını dergide görmeyi arzu etmektedirler.

2020 - Sayı: 14

Araştırma Makalesi

1. The Cowboy Scientist Saves the Planet: Hegemonic Masculinity in Cli-Fi Films

Kitap İncelemesi

7. Radikal Baba