Kabul Edilmiş Makaleler

 • Skolosidal Ajanlardan Kaynaklanan Sklerozan Kolanjitin Önlenmesinde Halofuginon ve Ursodeoksikolik Asidin Etkileri
  Doğan Yıldırım, Okan Murat Aktürk, Ahmet Kocakuşak, Mikail Çakır, Oğuzhan Sunamak, Adnan Hut, Abdullah Kağan Zengin, Murat Özcan, Hilal Akı, Huriye Balcı 15 May 2019
 • Genç Erişkinlerde El Başparmak Uzunluğunun Normal Değerleri
  Şükriye Deniz Mutluay 15 May 2019
 • Bir Toplum Ruh Sağılığı Merkezinde İzlenen Hastaların Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri ile Tedavi yaklaşımlarının incelenmesi
  Musa Şahpolat 21 May 2019
 • Sanrılı Bozukluğu Olan Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri: Retrospektif Bir Çalışma
  Murat Eren Özen, Mehmet Hamdi Örüm, Aysun Kalenderoğlu, Çiçek Hocaoğlu 22 May 2019
 • Oral L-Carnitine Kullanan Hastada Tedavi Yaklaşımımız
  Senem Urfalı, Onur Koyuncu, Sedat Hakimoğlu, Çağla Özbakış Akkurt, Sibel Polat 24 May 2019
 • Lazer Doppler Flovmetre
  Derya GÜLER, Emine ŞEN TUNÇ 24 May 2019
 • Akciğer Nakil Adaylarında Egzersiz Kapasitesinin Periferik Kas Kuvveti Ve Solunum Fonksiyonları İle İlişkisi
  ESRA PEHLİVAN, Sevda Kalafat, Arif Balcı, Lütfiye Kılıç 5 Ağu 2019
 • Apiksaban Kullanımı Sonucu Gelişen Psoas Kası Kanamasına Bağlı Akut Böbrek Yetmezliği
  YUSUF DİBEK 10 Eyl 2019