Kabul Edilmiş Makaleler

 • Skolosidal Ajanlardan Kaynaklanan Sklerozan Kolanjitin Önlenmesinde Halofuginon ve Ursodeoksikolik Asidin Etkileri
  Doğan YILDIRIM , Okan Murat AKTÜRK , Ahmet KOCAKUŞAK , Mikail ÇAKIR , Oğuzhan SUNAMAK , Adnan HUT , Abdullah Kağan ZENGİN , Murat ÖZCAN , Hilal AKI , Huriye BALCI 15 May 2019
 • Doğum Sonrası Depresyonun Tanı ve Tedavisi: Bir Gözden Geçirme
  Ali ERDOĞAN , Çiçek HOCAOĞLU 25 Eyl 2019
 • Sinonazal Bölge Benign Kemik Tümörlerinin Radyolojik Değerlendirmesi
  Gülen BURAKGAZİ , Hanifi BAYAROĞULLARI 2 Ara 2019
 • Hatay’da PM10 ve SO2 Düzeyi ve Değişimleri, 2007-2017
  Nesrullah Azboy , Tacettin İNANDI , Mehtap Canciğer ELTAŞ 25 Ara 2019
 • Çocuk acil servisine göğüs ağrısı nedeniyle başvuran hastaların değerlendirilmesi
  Murat DOĞAN , Utku ÖZER , Tuğçe KALIN , Mehmet Adnan ÖZTÜRK 10 Oca 2020
 • Takotsubo Kardiyomyopatili Acil Hastada Anestezik Yaklaşım
  Sedat HAKİMOĞLU , Onur KOYUNCU , Sümeyra YEŞİL 15 Oca 2020
 • Lomber Disk Hernili Hastalarda İntradiskal Ozon Enjeksiyon Tedavisinin Retrospektif Olarak İncelenmesi
  Ömür ÖZTÜRK , Ali BİLGE , Mesut ERBAŞ 19 Oca 2020