Kabul Edilmiş Makaleler

 • A Rare Complication After Cesarean Section: Vesicouterine Fistula
  Eser ÖRDEK , Eyyup Sabri PELİT , Bülent KATI 13 Eyl 2020
 • Bulantı ve Kusma ile Kendini Gösteren İki Rabdomiyoliz Vakası
  Zeki KEMEÇ , Selçuk AKIN , Mehmet Mahfuz ŞIKGENÇ 13 Eyl 2020
 • Uzun Dönem Oral Antidiyabetik ve İnsülin Kullanımında Nöropatik Ağrı Seyrinin Karşılaştırılması
  Damla YÜRÜK 13 Eyl 2020
 • Karpal Tünel Sendromunda İnflamasyonun Nötrofil-Lenfosit Oranı, Platelet-Lenfosit Oranı ve Ortalama Platelet Hacmi ile Değerlendirilmesi
  Erman ALTUNIŞIK , Ali Zeynel ABİDİN TAK 13 Eyl 2020
 • Soliter Pulmoner Lezyonların Değerlendirilmesinde Atenüasyon Düzeltilmiş ve Düzeltilmemiş Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi Görüntülerinin SUVmax Değerleri ile Karşılaştırılması
  Gökhan ŞAHUTOĞLU , Zehra YEĞİNGİL , Hasan İ̇kbal ATILGAN 13 Eyl 2020