Yıl 2017, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 459 - 464 2017-12-01

Investigation of Trabzon Volcanilities Usable as External Covering
Trabzon Volkanitlerinin Dış Cephe Kaplaması Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Gökhan KÜLEKÇİ [1] , Ali Osman YILMAZ [2]


In today's days when the need for energy increases, the properties of the coating materials used in the buildings have increased. Materials used inside and outside the building must conform to the standards. In this study, some physical properties of the Late Jurassic-Early Cretaceous volcanics, which are widely spreading around Trabzon, have been investigated. Weight per unit of volume, massive water absorption, porosity, abrasion resistance, uniaxial compressive strength, hardness values and ultrasonic pulse velocity were determined by taking samples from these volcanic rocks. The data obtained as a result of the tests and examinations show that the Trabzon volcanic cannot be used for indoor and outdoor coating in the upstairs according to TS and ASTM standards. 

Enerji ihtiyacının her geçen gün arttığı günümüzde binalarda kullanılan kaplama malzemesinin özelliklerinin önemi artırmıştır. Bina iç ve dış kaplamasında kullanılan malzemelerin standartlara uygun olması gerekmektedir. Bu çalışmada Trabzon çevresinde geniş bir yayılım gösteren Geç Jura-Erken Kretase yaşlı volkanitlerin bazı fiziksel özellikleri incelenmiştir. Söz konusu volkanitlerden örnekler alınarak birim hacim ağırlık, kütlece su emme, porozite, böhme aşınma dayanımı, tek eksenli basınç dayanımı, sertlik değerleri ve Ultrasonik hız tayini yapılmıştır. Deney ve incelemeler sonucunda elde edilen veriler Trabzon volkanitlerinin TS standartlarına ve ASTM standartlarına göre yapılarda döşemede, iç ve dış kaplamada kullanılamayacağını göstermiştir.

 • [1] Yılmaz A. O., Çavuşoğlu İ., Alp İ., Kaya R., Vıcıl M., Doğu Karadeniz Bölgesi'nin Doğaltaş Potansiyeli ve Doğaltaş İşletmeciliği ile İlgili Sorunlar, Türkiye ıv. Mermer Sempozyumu (mersem'2003) Bildiriler Kitabı, s448-435,2003
 • [2] Çapik M., Yılmaz A. O. Harşit (Giresun) Granitlerinin Fiziko Mekanik Özelliklerinin Araştırılması, Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, s (17-32), 2009
 • [3] Koçu N., Dereli M., Mermerlerin Günümüz Mimarisinde Kaplama (Düvar-Döşeme) Elemanı Olarak Kullanılması ve Uygulama Sorunları Türkiye IV Mermer Sempozyumu (MERSEM'2003) Bildiriler Kitabı 18-19 Aralık, s61-73, 2003
 • [4] Arısoy, S., Sezgin, J. Granit ve Granit Uygulamaları, Yapıda Dış Kabuk, Yapı Endüstri Merkezi. Seminer Bildirileri, 23 Mart, İstanbul, 1995.
 • [5] Çelik M. Y., Kavuşan G. Doğal Taş ve Mermerlere Uygulanan Yüzey Şekillendirme Teknikleri, 4.Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu f 18-19 Ekim, İzmir, Türkiye, 2001.
 • [6] Kahraman E., Kılıç A. M., Çamlıbel (Tokat) Diyabazlarının Fiziko- Mekanik Özelliklerinin Araştırılması Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 31(2), ss. 159-166, Aralık 2016.
 • [7] ASTM C 615, “Standard Specification for Granite Dimension Stone”, Annual Book of ASTM Standards,1992
 • [8] TS 6234, “Granit Yapı ve Kaplama Taşı olarak Kullanılan”, TSE, Ankara, 1988
 • [9] TS 5762, Diyabaz-Yapı ve Kaplama Taşı Olarak Kullanılan, TSE, Ankara, 2004.
 • [10] Korkmaz S. Tonya-Düzköy (Gb Trabzon) Yöresinin Stratigrafisi Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Trabzon, 1993
 • [11] TS EN 1469, Doğal Taş Mamulleri- Kaplamada Kullanılan Plakalar-Özellikleri, TSE, Ankara, 2006.
 • [12] TS EN 1097-6 Agregaların yoğunluk tayini, TSE, Ankara, 2002.
 • [13] Gündüz, L., Uğur, İ, Demirdağ, S. Mermer Türlerinin Özgül Isı Kapasitesi Değerleri Üzerine Teknik Bir İnceleme, Türkiye 3. Mermer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 181-196, Afyon, 2001.
 • [14] Tarhan, F., Mühendislik Jeolojisi Prensipleri, K.T.Ü. Basımevi, Trabzon, 1989.
 • [15] Kahraman, S. Evaluation of simple methods for assessing the uniaxialcompressive strength of rock. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 38, pp.981–994, 2001.
 • [16] ASTM C 597; “Standard Specification for Granite Dimension Stone”, Annual Book of ASTM Standards, 1992.
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Gökhan KÜLEKÇİ
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ali Osman YILMAZ
Kurum: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2017

Bibtex @araştırma makalesi { msufbd346811, journal = {Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {2147-7930}, eissn = {2149-6455}, address = {}, publisher = {Muş Alparslan Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {5}, pages = {459 - 464}, doi = {}, title = {Trabzon Volkanitlerinin Dış Cephe Kaplaması Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması}, key = {cite}, author = {KÜLEKÇİ, Gökhan and YILMAZ, Ali Osman} }
APA KÜLEKÇİ, G , YILMAZ, A . (2017). Trabzon Volkanitlerinin Dış Cephe Kaplaması Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 459-464 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/msufbd/issue/33085/346811
MLA KÜLEKÇİ, G , YILMAZ, A . "Trabzon Volkanitlerinin Dış Cephe Kaplaması Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması". Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (2017 ): 459-464 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/msufbd/issue/33085/346811>
Chicago KÜLEKÇİ, G , YILMAZ, A . "Trabzon Volkanitlerinin Dış Cephe Kaplaması Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması". Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 (2017 ): 459-464
RIS TY - JOUR T1 - Trabzon Volkanitlerinin Dış Cephe Kaplaması Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması AU - Gökhan KÜLEKÇİ , Ali Osman YILMAZ Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 459 EP - 464 VL - 5 IS - 2 SN - 2147-7930-2149-6455 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Trabzon Volkanitlerinin Dış Cephe Kaplaması Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması %A Gökhan KÜLEKÇİ , Ali Osman YILMAZ %T Trabzon Volkanitlerinin Dış Cephe Kaplaması Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması %D 2017 %J Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi %P 2147-7930-2149-6455 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD KÜLEKÇİ, Gökhan , YILMAZ, Ali Osman . "Trabzon Volkanitlerinin Dış Cephe Kaplaması Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması". Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 5 / 2 (Aralık 2017): 459-464 .
AMA KÜLEKÇİ G , YILMAZ A . Trabzon Volkanitlerinin Dış Cephe Kaplaması Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2017; 5(2): 459-464.
Vancouver KÜLEKÇİ G , YILMAZ A . Trabzon Volkanitlerinin Dış Cephe Kaplaması Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması. Muş Alparslan Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. 2017; 5(2): 464-459.