Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2791-6391 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2021 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutead


Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi (MÜTEAD), Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği kapsamına giren konularda kuramsal ve saha çalışmalarına dayalı bilimsel araştırmaları yılda 2 sayı yayımlayan, araştırmacılardan hiçbir ücret talep etmeyen hakemli bilimsel bir dergidir.

Yazar Rehberine uygun bir şekilde gönderime hazır olan araştırmalar için MÜTEAD;

1. İntihal raporunun,

2. Telif hakları devri formunun,

3. Araştırma etik raporunun,

dergi sistemine yüklenmesini zorunlu kılar.

Araştırmalara ilişkin tüm süreçler Dergipark sistemi üzerinden yürütülür.

Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi

e-ISSN 2791-6391 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2021 | Yayıncı Marmara Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/tr/pub/mutead
Kapak Resmi


Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Araştırmaları Dergisi (MÜTEAD), Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği kapsamına giren konularda kuramsal ve saha çalışmalarına dayalı bilimsel araştırmaları yılda 2 sayı yayımlayan, araştırmacılardan hiçbir ücret talep etmeyen hakemli bilimsel bir dergidir.

Yazar Rehberine uygun bir şekilde gönderime hazır olan araştırmalar için MÜTEAD;

1. İntihal raporunun,

2. Telif hakları devri formunun,

3. Araştırma etik raporunun,

dergi sistemine yüklenmesini zorunlu kılar.

Araştırmalara ilişkin tüm süreçler Dergipark sistemi üzerinden yürütülür.