Yayın Politikası

  • Makalelerde intihal olmamalıdır.
  • Etik rapor gerektiren durumlarda bu beyan edilmelidir.
  • Telif hakları ile ilgili bir husus varsa izin almak yazarların sorumluluğundadır.
  • Tüm yazarlar çıkar çatışması olmadığını beyan etmeli ve yayın hakları devir formunu imzalayıp sisteme yüklemelidir.
  • Gönderilen yazı aynı anda başka bir dergide inceleme sürecinde veya daha önce farklı bir dilde dahi yayınlanmamış olmalıdır.
  • Yazı dergiye ulaştıktan sonra tüm yazarların yazılı izni olmadan yazar çıkarılması veya eklenmesi yapılamaz, yazar sırası değiştirilemez.
  • İçerik, şekil ve nitelik olarak yeterli ise araştırma, vaka raporu ve derleme yazıları çift kör hakemlik sürecinden geçer.
  • Değerlendirme süresi ortalama 1 ay olmakla birlikte hakemlik sürecinde yaşanan gecikmelerden dolayı bu süre uzayabilir.
  • Makale kabul sürecinde iki hakemin görüşlerinin farklı olması durumunda editör veya üçüncü bir hakemin görüşü alınarak karar verilir.