Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ANNE DOSTU HASTANELERİN YAYGINLAŞMASI TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 25 - 29, 30.11.2018

Öz

Ülkemizde “anne dostu hastane” yaklaşımının
temelleri Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında atılmış olup, bu yaklaşımın
normal doğum oranlarını arttırması beklenmektedir. Bu derlemenin amacı, ülkemiz
için “anne dostu hastanelerin” yaygınlaşmasının önemine açıklık getirmek ve
konuyla ilgili farkındalığın artmasına destek olmaktır. Ülkemizde ilk kez
Manisa’da, 2015 yılında üç devlet hastanesi “anne dostu hastane” unvanını
almaya hak kazanmıştır. Ardından yıllar içerisinde bu sayı artmış, 2018 yılı
itibariyle 37 hastane “anne dostu hastane” unvanı almıştır. Ülkemizdeki anne
dostu hastanelerin sayısının daha çok artmasıyla, daha fazla sayıda anne
adayının doğum eğitimi alabileceği, doğumda tıbbi gereklilik olmadıkça
önerilmeyen ancak sağlık personeli tarafından rutin uygulanan epizyotomi ya da
yapay oksitosin gibi müdahalelerin azalacağı, doğumun daha istendik ortam ve
koşullarda, daha keyifli halde yaşanacağı, dolayısıyla da kadınların doğum
sürecinden memnuniyetinin artacağı düşünülmektedir. Anne dostu hastanelerin
artmasıyla kadınların normal doğuma cesaretlendirilmesi ve normal doğum
oranlarının artıp, sezaryenlerin azalacağı umut edilmektedir.

Kaynakça

 • ACOG. (2015). Cesarean birth (c-section). Erişim tarihi: 05.04.2018, https://www.acog.org/Patients/FAQs/Cesarean-Birth-C-Section.
 • Azami-Aghdash, A., Ghojazadeh, M., Dehdilani, N., Mohammadi, M. ve Asl, Amin, Abad, R. (2014). Prevalence and causes of cesarean section in Iran: systematic review and meta-analysis. Iranian J Publ Health 43(5),545-555. Pmid: 266060756
 • Başgöl, Ş. ve Oskay, Ü. (2014). Ana çocuk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesinde anne dostu hastane modeli. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 17(2), 125-129.
 • Betran, A.P., Ye, J., Moller, A.B., Zhang, J., Gülmezoglu, A.M. and Torloni, M.R. (2016). The increasing trend in caesarean section rates: global, regional and national estimates: 1990-2014. Plos One 2, 1-12. doi: 10.1371/journal.pone.0148343.
 • CIMS. (1997). The mother-friendly childbirth ınitiative. the first consensus ınitiative of the coalition for ımproving maternity services. Journal of Nurse-Midwifery 42(1), 59-63. Pmid: 9015979.
 • CIMS. (2015). The mother-friendly childbirth ınitiative. consensus ınitiative from the coalition for ımproving maternity services. Erişim tarihi: 01.04.2018, http://www.motherfriendly.org/resources/Documents/CIMS'%20Mother-Friendly%20Childbirth%20Initiative%20(2015).pdf
 • CIMS. (2018). The history of CIMS. Erişim tarihi: 01.04.2018, http://www.motherfriendly.org/.
 • Demirgöz, Bal, M., Dereli, Yılmaz, S. ve Kızılkaya, Beji, N. (2013). Kadınların sezaryen doğum tercihleri. F.N. Hem. Derg 21(2), 139-146.
 • Deng, W., Klemetti, R., Long, Q., Wu, Z., Duan, C., Zhang, W.H. … and Hemminki, E. (2014). Cesarean section in Shanghai: women’s or healthcare provider’s preferences? BMC Pregnancy and Childbirth 14(285), 1-8. doi: 10.1186/1471-2393-14-285.
 • Ekşi, Z. ve Can, Gürkan, Ö. (2015). Doğal doğum. Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics 1(3), 35-40.
 • İldan, Çalım, S., Amanak, K., Öztürk, R., Güleç, D., Karaöz, B., Kavlak, O. ve Sevil, Ü. (2015). Anne dostu hastane kriterleri doğrultusunda anne sağlığı hizmetlerinin gözden geçirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 31(1), 120-130.
 • Karabel, M.P., Demirbaş, M. ve İnci, M.B. (2017). Türkiye’de ve Dünya’da değişen sezaryen sıklığı ve olası nedenleri. Sakarya Tıp Dergisi 7(4), 158-163.
 • OECD. (2018). Caesarean sections. Erişim tarihi: 04.04.2018, http://dx.doi.org/10.1787/adc3c39f-en.
 • Rathfisch, G. (2012). Doğal doğum felsefesi. Nobel Tıp Kitabevleri: İstanbul.
 • Sayıner, F.D. ve Özerdoğan, N. (2009). Doğal doğum. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2(3), 143-148.
 • Serçekuş, P. and Başkale, H. (2016). Effects of antenatal education on fear of childbirth, maternal self-efficacy and parental attachment. Midwifery 34, 166-172. doi: 10.1016/j.midw.2015.11.016.
 • Serçekuş, P. and Mete, S. (2010). Turkish women’s perceptions on antenatal education. International Nursing Review 57(3), 395-401. doi: 10.1111/j.1466-7657.2009.00799.x.
 • Serçekuş, P. and Okumuş, H. (2009). Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery 25(2), 155-162. doi: 10.1016/j.midw.2007.02.005.
 • Serçekuş, P. ve İsbir, G.G. (2012). Aktif doğum yaklaşımının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi. TAF Prev Med Bull 11(1), 97-102.
 • Şahin, N.H. (2009). Seksio-sezaryen: yaygınlığı ve sonuçları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2(3), 93-98.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. (2016). Anne dostu hastane programı. Erişim tarihi: 08.04.2018, https://khgm.saglik.gov.tr/DB/6/6738_anne-dostu-hastane-k.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. (2018). Anne dostu hastane unvanı alan hastaneler. Erişim tarihi: 11.04.2018, https://khgm.saglik.gov.tr/Dosyalar/7b6cb4d2b7704283b320a47506cad846.xlsx.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. (2018a). Anne dostu hastane ön değerlendirme planlaması. Erişim tarihi: 18.04.2018, https://khgm.saglik.gov.tr/Dosyalar/b93bb512c1dd4c09aac24a9901fcc0a1.xlsx.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (2015). Türkiye’nin ilk anne dostu hastaneleri. Erişim tarihi: 08.04.2018, http://www.thsk.gov.tr/guncel/haberler/227-kadin-ve-ureme-sagligi-daire-baskanligi-haberler/turkiye%E2%80%99-nin-ilk-anne-dostu-hastaneleri.html.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2017). Sağlık istatistikleri yıllığı haber bülteni. Erişim tarihi: 06.04.2018, https://www.saglik.gov.tr/TR,30485/saglik-istatistikleri-yilligi-2016-yayinlanmistir.html.
 • Taşçı, Duran, E. ve Ünsal, Atan, Ş. (2011). Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Derg 21(3), 83-88.
 • WHO. (2015). Statement on caesarean section rates. Erişim tarihi: 05.04.2018, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161442/WHO_RHR_15.02_eng.pdf?sequence=1.
 • WHO. (2018). Recommendations intrapartum care for a positive childbirth experience. Erişim tarihi: 05.04.2018, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?sequence=1.
 • WHO. (2018a). Making childbirth a positive experience Erişim tarihi: 05.04.2018, http://www.who.int/reproductivehealth/intrapartum-care/en/.

WHY IS IT IMPORTANT for TURKEY WIDESPREAD of the MOTHER FRIENDLY HOSPITALS

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 25 - 29, 30.11.2018

Öz

The basis of the "mother-friendly hospital" approach
in our country was laid by the Ministry of Health in 2011 and this approach is
expected to increase normal birth rates. The purpose of this review article is
to clarify the importance of the widespread of "mother-friendly
hospitals" for our country and to raise awareness of the issue. 
For the first time in our country in Manisa, in 2015 three state
hospitals were entitled to receive the title of "mother-friendly
hospital". This number has increased over the years. As of 2018, 37
hospitals have received the title "mother-friendly hospital". With
the increase in the number of mother-friendly hospitals in our country, more
maternal candidates may receive birth training, such as episiotomy or
artificial oxytocin, which is not recommended unless medically necessary at
birth but is routinely performed by health personnel the interventions will
diminish, it is thought that birth satisfaction will increase in more favorable
environment and conditions, therefore, women's satisfaction with the birth
process will increase. With the increase of maternal-friendly hospitals, it is
hoped that women will be encouraged to have normal birth and the normal birth
rates will increase and the cesarean section will decrease.

Kaynakça

 • ACOG. (2015). Cesarean birth (c-section). Erişim tarihi: 05.04.2018, https://www.acog.org/Patients/FAQs/Cesarean-Birth-C-Section.
 • Azami-Aghdash, A., Ghojazadeh, M., Dehdilani, N., Mohammadi, M. ve Asl, Amin, Abad, R. (2014). Prevalence and causes of cesarean section in Iran: systematic review and meta-analysis. Iranian J Publ Health 43(5),545-555. Pmid: 266060756
 • Başgöl, Ş. ve Oskay, Ü. (2014). Ana çocuk sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesinde anne dostu hastane modeli. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 17(2), 125-129.
 • Betran, A.P., Ye, J., Moller, A.B., Zhang, J., Gülmezoglu, A.M. and Torloni, M.R. (2016). The increasing trend in caesarean section rates: global, regional and national estimates: 1990-2014. Plos One 2, 1-12. doi: 10.1371/journal.pone.0148343.
 • CIMS. (1997). The mother-friendly childbirth ınitiative. the first consensus ınitiative of the coalition for ımproving maternity services. Journal of Nurse-Midwifery 42(1), 59-63. Pmid: 9015979.
 • CIMS. (2015). The mother-friendly childbirth ınitiative. consensus ınitiative from the coalition for ımproving maternity services. Erişim tarihi: 01.04.2018, http://www.motherfriendly.org/resources/Documents/CIMS'%20Mother-Friendly%20Childbirth%20Initiative%20(2015).pdf
 • CIMS. (2018). The history of CIMS. Erişim tarihi: 01.04.2018, http://www.motherfriendly.org/.
 • Demirgöz, Bal, M., Dereli, Yılmaz, S. ve Kızılkaya, Beji, N. (2013). Kadınların sezaryen doğum tercihleri. F.N. Hem. Derg 21(2), 139-146.
 • Deng, W., Klemetti, R., Long, Q., Wu, Z., Duan, C., Zhang, W.H. … and Hemminki, E. (2014). Cesarean section in Shanghai: women’s or healthcare provider’s preferences? BMC Pregnancy and Childbirth 14(285), 1-8. doi: 10.1186/1471-2393-14-285.
 • Ekşi, Z. ve Can, Gürkan, Ö. (2015). Doğal doğum. Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics 1(3), 35-40.
 • İldan, Çalım, S., Amanak, K., Öztürk, R., Güleç, D., Karaöz, B., Kavlak, O. ve Sevil, Ü. (2015). Anne dostu hastane kriterleri doğrultusunda anne sağlığı hizmetlerinin gözden geçirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 31(1), 120-130.
 • Karabel, M.P., Demirbaş, M. ve İnci, M.B. (2017). Türkiye’de ve Dünya’da değişen sezaryen sıklığı ve olası nedenleri. Sakarya Tıp Dergisi 7(4), 158-163.
 • OECD. (2018). Caesarean sections. Erişim tarihi: 04.04.2018, http://dx.doi.org/10.1787/adc3c39f-en.
 • Rathfisch, G. (2012). Doğal doğum felsefesi. Nobel Tıp Kitabevleri: İstanbul.
 • Sayıner, F.D. ve Özerdoğan, N. (2009). Doğal doğum. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2(3), 143-148.
 • Serçekuş, P. and Başkale, H. (2016). Effects of antenatal education on fear of childbirth, maternal self-efficacy and parental attachment. Midwifery 34, 166-172. doi: 10.1016/j.midw.2015.11.016.
 • Serçekuş, P. and Mete, S. (2010). Turkish women’s perceptions on antenatal education. International Nursing Review 57(3), 395-401. doi: 10.1111/j.1466-7657.2009.00799.x.
 • Serçekuş, P. and Okumuş, H. (2009). Fears associated with childbirth among nulliparous women in Turkey. Midwifery 25(2), 155-162. doi: 10.1016/j.midw.2007.02.005.
 • Serçekuş, P. ve İsbir, G.G. (2012). Aktif doğum yaklaşımının kanıta dayalı uygulamalar ile incelenmesi. TAF Prev Med Bull 11(1), 97-102.
 • Şahin, N.H. (2009). Seksio-sezaryen: yaygınlığı ve sonuçları. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi 2(3), 93-98.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. (2016). Anne dostu hastane programı. Erişim tarihi: 08.04.2018, https://khgm.saglik.gov.tr/DB/6/6738_anne-dostu-hastane-k.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. (2018). Anne dostu hastane unvanı alan hastaneler. Erişim tarihi: 11.04.2018, https://khgm.saglik.gov.tr/Dosyalar/7b6cb4d2b7704283b320a47506cad846.xlsx.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü. (2018a). Anne dostu hastane ön değerlendirme planlaması. Erişim tarihi: 18.04.2018, https://khgm.saglik.gov.tr/Dosyalar/b93bb512c1dd4c09aac24a9901fcc0a1.xlsx.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (2015). Türkiye’nin ilk anne dostu hastaneleri. Erişim tarihi: 08.04.2018, http://www.thsk.gov.tr/guncel/haberler/227-kadin-ve-ureme-sagligi-daire-baskanligi-haberler/turkiye%E2%80%99-nin-ilk-anne-dostu-hastaneleri.html.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı. (2017). Sağlık istatistikleri yıllığı haber bülteni. Erişim tarihi: 06.04.2018, https://www.saglik.gov.tr/TR,30485/saglik-istatistikleri-yilligi-2016-yayinlanmistir.html.
 • Taşçı, Duran, E. ve Ünsal, Atan, Ş. (2011). Kadınların sezaryen/vajinal doğuma ilişkin bakış açılarının kalitatif analizi. Genel Tıp Derg 21(3), 83-88.
 • WHO. (2015). Statement on caesarean section rates. Erişim tarihi: 05.04.2018, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/161442/WHO_RHR_15.02_eng.pdf?sequence=1.
 • WHO. (2018). Recommendations intrapartum care for a positive childbirth experience. Erişim tarihi: 05.04.2018, http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/260178/9789241550215-eng.pdf?sequence=1.
 • WHO. (2018a). Making childbirth a positive experience Erişim tarihi: 05.04.2018, http://www.who.int/reproductivehealth/intrapartum-care/en/.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Derleme
Yazarlar

Pınar SERÇEKUŞ AK
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye


Okan VARDAR
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye


Sevgi ÖZKAN
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
SERÇEKUŞ AK, P., VARDAR, O., & ÖZKAN, S. (2018). ANNE DOSTU HASTANELERİN YAYGINLAŞMASI TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1(1), 25-29.
MLA
SERÇEKUŞ AK, Pınar vd. “ANNE DOSTU HASTANELERİN YAYGINLAŞMASI TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?”. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, c. 1, sy. 1, 2018, ss. 25-29.
Chicago
SERÇEKUŞ AK, Pınar, Okan VARDAR, ve Sevgi ÖZKAN. “ANNE DOSTU HASTANELERİN YAYGINLAŞMASI TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?”. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1, sy. 1 (Kasım 2018): 25-29.
EndNote
SERÇEKUŞ AK P, VARDAR O, ÖZKAN S (01 Kasım 2018) ANNE DOSTU HASTANELERİN YAYGINLAŞMASI TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1 1 25–29.
ISNAD
SERÇEKUŞ AK, Pınar vd. “ANNE DOSTU HASTANELERİN YAYGINLAŞMASI TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?”. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 1/1 (Kasım 2018), 25-29.
AMA
SERÇEKUŞ AK P, VARDAR O, ÖZKAN S. ANNE DOSTU HASTANELERİN YAYGINLAŞMASI TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?. NEÜFHSJ. Kasım 2018;1(1):25-29.
Vancouver
SERÇEKUŞ AK P, VARDAR O, ÖZKAN S. ANNE DOSTU HASTANELERİN YAYGINLAŞMASI TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?. NEÜFHSJ. 2018;1(1):25-9.
IEEE
P. SERÇEKUŞ AK, O. VARDAR, ve S. ÖZKAN, “ANNE DOSTU HASTANELERİN YAYGINLAŞMASI TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?”, NEÜFHSJ, c. 1, sy. 1, ss. 25–29, 2018.
JAMA
SERÇEKUŞ AK P, VARDAR O, ÖZKAN S. ANNE DOSTU HASTANELERİN YAYGINLAŞMASI TÜRKİYE İÇİN NEDEN ÖNEMLİDİR?. NEÜFHSJ. 2018;1:25–29.