Kabul Edilmiş Makaleler

 • Gama ile Işınlanmış Fotovoltaik Hücrelerin Elektriksel Parametrelerinin Araştırılması
  Hande Karadeniz 2 Eyl 2019
 • Şebeke-bağlantılı Solar NNK İnverterde Güç ve Harmonik Kayıplarının İyileştirilmesi için Etkin Modülasyon Yöntemlerinin Gerçekleştirilmesi
  Umair Younas, Hale Bakir, Ahmet Afsin Kulaksiz 2 Eyl 2019
 • Planning of Tram Stop Design: Usak University Sample
  Jülide Öner, İsmet KARA 2 Eyl 2019
 • Ring Eğirmeciliğinde Makine ve Konstrüksiyon Ayarlarının Şerit ve İplik Kalitesi Üzerine Etkileri
  Eren Oner, Dilara Evsever Kole 2 Eyl 2019
 • Peyzaj Mimarlığında Minimalist Yaklaşımlar ve Tasarım Kriterleri
  Mehmet Akif IRMAK, Cihad Bilge 2 Eyl 2019
 • Avrupa Yeşil Başkentlerin Yeşil Alan Politikalarının İncelenmesi
  Mehmet Akif IRMAK, Büşra Avcı 2 Eyl 2019
 • Yenilenen Park Alanlarında İklim Odaklı Tasarımlar: Erzurum Kentsel Dönüşüm Alanı Örneği
  Hasan YILMAZ, Sevgi YILMAZ, Emral MUTLU 2 Eyl 2019
 • Soğuk İklim Bölgeleri İçin Yeni Bir Açık-Yeşil Alan Anlayışı; Yıl Boyu Peyzaj/Peyzaj 12
  Hasan Yılmaz, Naiyer Gheshlagh Sofla, Ayşegül Aksu 2 Eyl 2019
 • Erzurum Kentindeki Bazı Önemli Parkların Peyzaj Kalite Göstergelerinin Değerlendirilmesi
  Ayşe Karahan, Işık Sezen 2 Eyl 2019
 • Madencilik Faaliyetleri ile Bozulmuş Arazilerin Onarımında Peyzaj Mimarlarının Rolü
  Aslıhan ESRİNGÜ, SERKAN ÖZER 2 Eyl 2019
 • İç Mimarlık Lisans Eğitimi, Dersler ve Sürdürülebilirlik
  SERKAN SIPAHI, Alper Torun 2 Eyl 2019
 • Otel Yapılarında Sürdürülebilir Yaklaşımlar ve Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri
  SERKAN SIPAHI, Filiz TAVŞAN 2 Eyl 2019
 • Sürdürülebilir ve Çok Yönlü Akıllı Kent Kavramının Temel Taşları
  Melike Karasu Asnaz 4 Eyl 2019
 • The Attack Methodology to Wireless Domains of Things in Industry 4.0
  Ahmet Ali SÜZEN, Mehmet Ali ŞİMŞEK, Kıyas KAYAALP, Remzi GÜRFİDAN 4 Eyl 2019