2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR) Kongresi Özel Sayısı

2nd International Congress on Engineering and Architecture (ENAR) Kongresi için Nevşehir Bilim ve Teknoloji Dergisinde özel sayı çıkacaktır. Özel sayı kapsamında 30 makaleye yer verilecektir. Makaleler hakem sürecine tabi tutulacak olup en az 2 hakemin onayını alması gerekir. Makalelerin son gönderim tarihi 30 Haziran 2019 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonra makale kabul edilmeyecektir. Makaleler 2019 yılı içerisinde yayınlanacaktır.

Dergi makale formatı için tıklayınız.


İyi çalışmalar

Dergi Editörlüğü