Duyurular

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi Ulakbim TR Dizin'de taranmaya başlanmıştır. 

https://trdizin.gov.tr/statistics/listAcceptedJournals.xhtml