Çift Kör Hakemlik Sistemi

Daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir dergide halen değerlendirmede olmayan ve her bir yazar tarafından onaylanan makaleler değerlendirilmek üzere kabul edilir. 
Gönderilen ve ön kontrolü geçen makaleler intihal için taranır. İntihal kontrolünden sonra, uygun olan makaleler baş editör tarafından orijinallik, metodoloji, işlenen konunun önemi ve dergi kapsamı ile uyumluluğu açısından değerlendirilir. Editör derginin konu kapsamına girmeyen, yazım kuralları ile örtüşmeyen ve intihal içeren makaleyi reddedebilir. Baş editör, makaleleri, yazarların etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel yöneliminden, uyruğundan, dini inancından ve siyasi felsefesinden bağımsız olarak değerlendirir. Yayına gönderilen makalelerin adil bir şekilde çift taraflı kör hakem değerlendirmesinden geçmelerini sağlar. 
Hakemlerin değerlendirme süreçleri ortalama 1 ay arasında sürmektedir. Eğer bir hakem olumlu, diğer hakem olumsuz bir görüş belirtirse, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Makalenin yayınlanması için iki hakemin olumlu görüş beyan etmesi şarttır. Makale kabul edildiğinde, sorumlu yazar bilgilendirilir. İki hakem olumlu görüşünü bildirdiğinde, son kabul süreci 1 ay sürecek şekilde tasarlanmıştır.