Etik Politikası ve İntihal Tespiti

Makaleler ön değerlendirme aşamasına geçmeden önce olası intihalin tespiti için iThenticate programı ile incelenmektedir. Yazarlar orijinal çalışmalarının başka yerde yayınlanmadığını ve değerlendirme sürecinde olmadığını taahhüt etmektedir.