Makale Değerlendirme Aşamaları

İlk İnceleme: Ön inceleme

  • Gönderilen makalenin dergi yayın ve yazım kurallarına göre kontrol edilmesi.
  • Makalenin benzerlik analizinin (iThenticate) yapılması
  • % 25'ten fazla benzerliği olan makaleler reddedilmesi.

İkinci İnceleme: Düzenleme ve Hakemlik Süreci

  • Makalenin bilimsel içeriğinin değerlendirilmesi.
  • Makalenin en az iki kör hakem tarafından incelenmesi.
  • Makalenin hakemlerin görüşlerine göre yeniden yapılandırılması.
  • Alan editörleri ve danışmanları tarafından gözden geçirilmesi.

Üçüncü İnceleme: Yayın Süreci

  • Çalışmanın editör tarafından son okumasının yapılarak incelenmesi.
  • Çalışmanın basımı ve yayına alınması için dizgi çalışmasının yapılması.