Amaç

Güzel Sanatlar dergisi uluslararası hakemli bir dergidir. NWSA Akademik Dergilerin alt serilerinden birisidir ve ISSN 1308-7290'e sahiptir. NWSA, PILA (The Publishers International Linking Association) üyesidir. Derginin DOI numarası 10.12739'dur. Ayrıca, NWSA dergilerinin 2013 yılından beri marka tescil belgesi bulunmaktadır. 


Kapsam

Güzel Sanatlar dergisi aşağıda verilen konu alanlarında makale kabul eder. Bunlar;  Geleneksel Türk El Sanatları, Resim, Heykel, Müzik, Gösteri ve Görsel Sanatlar ve İç Mimarlık alanlarında ilginç uygulama ve çalışmalara yer vermektedir.

Güzel Sanatlar dergisi, evrensel bilime ve teknolojiye katkıda bulunmak şartıyla, her türlü yapıcı, yaratıcı ve yenilikçi görüşlere açıktır. Dergi yılda dört sayı vermekte (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim) olup, Türkçe, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden birinde yazılmış makaleleri kabul etmektedir.